Kohtla-Järve tänavatele paigaldati nutikad ülekäigurajad

Bercman Technologies paigaldas Tehnopoli ja Kohtla-Järve koostöös toimuva targa linna innovatsioonikonkursi raames Kohtla-Järvele uue põlvkonna ülekäigurajad. Innovaatiliste ülekäiguradade näol on tegemist moodulsüsteemiga, mis jälgib erinevate andurite abil liiklust nii auto- kui kõnniteel. Nutikate ülekäiguradade peamiseks ülesandeks on tõsta liiklejate teadlikkust ja hoiatada liiklejaid võimalikest ohtudest.

Liiklusohutuse suurendamine on olnud üleeuroopaline prioriteet 21. sajandi algusest. Sellest hoolimata on ränkrasked liiklusõnnetused igapäevased ning arengud olukorra paranemiseks aeglased või stagneerunud. Liiklusohutuse suurimaks murekohaks on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul sõidukite ning vähekaitstud liiklejate kokkupõrked ülekäiguradadel, mis aeglase hädaabi tõttu lõppevad viimaste jaoks sageli pöördumatute vigastuste või surmaga.

Õnnetusi, mille üheks pooleks on vähekaitstud liikleja, juhtub peamiselt asulates. Asulasisesed teeületused moodustavad vähekaitstud liikleja surmaga lõppenud õnnetustest 40 protsenti, mistõttu on eksperdid jõudnud ühisele arusaamale, et klassikalised meetodid ohutuse suurendamiseks pole olnud tõhusad ning vaja on uut lähenemist. Üheks võimalikuks lahenduseks, kuidas olukorda leevendada, on nutikate ülekäiguradade paigaldamine.

Nutikate ülekäiguradade põhieesmärk on tõsta selle ümbruses liiklejate teadlikkust ja hoiatada liiklejaid võimalikest ohuolukordadest. Tähelepanu ja valvsuse äratamiseks on ülekäiguraja liiklusmärgid pideva valgustusega ning ohutussüsteem annab teed ületavast jalakäijast märku postide küljes olevate LED-tuledega. Bercmani tegevjuhi Mart Suurkase sõnul kogub süsteem reaalajas ka liiklusandmeid. “Nii on andmetele tuginedes võimalik saada ülevaade sõidukite ja jalakäijate hulgast ja liikumissuunast, aga näha ka sõidukite tüüpi ning liikumiskiiruseid ülekäiguraja piirkonnas,” täpsustas Suurkask.

Innovaatilised ülekäigurajad paigaldati Kohtla-Järvel kahte kohta: mõlemad Järve linnaossa. „Vaatasime ettevõttega koos mitut võimalikku kohta nii Järve kui ka Ahtme linnaosas. Mõlemad ülekäigurajad paigaldatakse Järvele, sest need kohad on hetkel jalakäijatele kõige ohtlikumad ning elektrooniliste teemärkide paigaldamine ei nõua linnalt lisainvesteeringuid. Sel aastal on plaanis paigaldada Ahtmesse ülekäiguradadele täiendavad valgustuspostid ja siis saab sarnaseid nutikaid ülekäiguradu lisada ka Ahtmesse,“ ütles Kohtla-Järve arendusnõunik Anton Makariev.

Uued nutikad ülekäigurajad muudavad Järveküla tee probleemsed kohad jalakäijatele turvalisemaks ning aitavad juhtidel jalakäija ilmumisele varem reageerida. Seda eriti Eesti pimedal, sügistalvisel ajal. „Nutikate ülekäiguradade liiklusandmed aitavad nii Järveküla tee tänava rekonstrueerimise projekti koostamisel kui ka projektide kirjutamisel riigipoolse toetuse saamiseks,“ sõnas Makariev.

Teadus- ja ärilinnaku Tehnopoli Kohtla-Järve innovatsioonikonkursi koordinaator Olga Kurdovskaja rõõmustas projekti elluviimise üle. „Meil on väga hea meel, et lõpuks paigaldatakse Kohtla-Järvele nutikad ülekäigurajad. Projekt aitab muuta Kohtla-Järve veelgi innovaatilisemaks ja sõbralikumaks mitte ainult linlastele, vaid ka külalistele. Väga positiivne on ka see, et ​​ettevõte saab oma toodet päris linnakeskkonnas piloteerida. Meie eesmärgiks nii innovatsioonikonkursi raames kui ka Tehnopolis üldisemalt on toetada maailma muutvat innovatsiooni ning tehnoloogiaettevõtlust,” ütles Olga Kurdovskaja.

Nutikate ülekäiguradade ohutussüsteemi seadistus- ja testimistööd on lõpusirgel ning lülitatakse paari nädala jooksul täismahus töörežiimile.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega