Markko Karu: tänasel päeval ei konkureeri suured ettevõtted väikestega, vaid kiired aeglastega

Markko Karu on loonud koostöös Innovatsiooniliidrite Klubiga kohalikku konteksi arvestava ettevõtte innovatsioonifaase käsitleva mudeli.

Loodud mudeli abil on võimalik vaadelda uuendustega tegelemist kui ettevõtte järjepidevat tegevust konkurentsis püsimise eesmärgil, kus iga samm on kui omaette teemadering, millele tuleb läheneda konkreetse ettevõtte olukorrast lähtuvalt.

Kolmefaasilises mudelis on välja toodud kuus sammu, mida järjest läbides jõuavad ettevõtted uuenduste elluviimiseni.

Mudel algab häälestusfaasiga, mil ettevõte alles mõtleb millegi muutmisele. See eeldab muutusvajaduse tajumist ja mingit sorti käivitajat, otsust alustada. Karu selgitab, et tänasel päeval ei konkureeri suured väikeste, vaid kiired aeglastega, mistõttu on uuendusvõimelise ettevõtte kestev küsimus “kas meie ettevõte on tajunud vajadust muutuda?”. Järgneb otsingu faas, mil tuleb enda jaoks sõnastada väljakutse ja selge fookus seada. Väljakutse, nagu ka sõna ise reedab, vajab järgmiseks sammuks probleemilahenduse ideearendust ja eksperimenteerimist – seda muidugi rahalise hävinguta.

Kolmandaks ehk teostuse faasiks on Karu sammudena kirjeldanud lahenduse loomist ja elluviimist. “Lahenduse loomine on faas, kus uuendusega tegelev meeskond kasvab ning hakatakse reaalselt ehitama. Uuendustega töötamisel on pea võimatu projekti alguses näha ette kõiki nüansse, mistõttu nõuavad uuendused ja unikaalsed lahendused teistsugust planeerimist.” Peab olema kindel teadmine suurtest eesmärkidest ja lühiajalistest eesmärkidest. Olukorras, kus plaanide ja tegelikkuse vahel erinevused tekivad, tuleb olla valmis ka edasiseid plaane korrigeerima.

Viimane ehk elluviimise faas on see, kus tegelikult raha kulub. See on tegevus, mis eeldab aktiivset ja sihipärast tegutsemist. “Mitte keegi ei võta arvesse sinu kohalikku päritolu või ebaküpsust, sa konkureerid samadel alustel ja globaalselt. Eestis on küllalt edulugusid korralikest, viimistletud toodetest ja teenustest, mida on korraliku turundusega suureks tehtud.”

Detailsemat ning illustreerivaid näiteid täis kirjeldust uue mudeli iga faasi ja sammu kohta leiab Innovatsiooniliidrite Klubi blogist.

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega

Meie partnerid