Meedikud ja tehnoloogiafirmad hakkavad arendama lahendusi raske kopsuhaiguse tõhusamaks avastamiseks ja raviks

KOK FOOKUSES innovatsioonifondist otsustati 39 000 euroga rahastada kolme uudse digilahenduse testimist. Asjatundjad näevad lahendusideedes potentsiaali kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ehk KOKi diagnoosimise ja ravi parandamiseks. Projektid teostatakse KOK valdkonna asjatundjate ja digitervise start-up ettevõtete koostöös.

Projektile “KOK nutikas skriining ja SPG esmatasandil” eraldati 18 000 eurot. Selle eesmärk on esmatasandil andmete analüüsil ja küsimustikul põhineva sihtskriininguga KOKi riskirühma tuvastamine ja spirograafia rakendamine varaseks diagnoosimiseks. Projekti partnerid on Perearstide Selts, Kopsuarstide Selts, Järveotsa Perearstikeskus, Põhja-Eesti Regionaalhaigla Pulmonoloogiakeskus ning tehnoloogiaettevõtted Dermtest ja Diagnostic Match.

Nutikas skriining idee esitlus arendusmaratonil, Priit Kruus Dermtest

Projekti “Minu KOK”, millele eraldati 11 000 eurot, käigus testitakse raskete KOKi haigete kodumonitooringu mudelit, et ennetada haiguse ägenemisi ja vältida hospitaliseerimisi ning arendatakse patsientidele haigusega iseseisavalt toimetulekut toetav portaal. Projekti teostavad Kopsuarstide Selts, Tartu Ülikooli Kliinikumi Kopsukliinik ning tehnoloogiaettevõtted Quretec ja Cognuse.

Minu KOK idee esitlus arendusmaratonil, Margus Jäger Quretec

Projekt “Hinga ja liigu” sai 10 000 eurot, et järele proovida kaugteenuse rakendus, mis toetab KOKi haige ravi optimaalsete treeningute, näitlike eneseabi harjutuste ja infomaterjalidega ning on suhtluskanaliks meditsiinipersonali ja patsiendi vahel. Projektis osalevad Kopsuarstide Selts, Tartu Ülikooli Kliinikumi Kopsukliinik, Põlva Haigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla Taastusravikliinik ning tehnoloogiaettevõtted MotionChart ja Quretec.

Hinga ja Liigu idee esitlus arendusmaratonil, Dr Ülle Ani TÜK Kopsukliinik

Otsuse tegi KOK FOOKUSES innovatsioonifondi žürii esitatud taotluste, meedikuid ja patsiente ühendavate liitude ja seltside hinnangute ning projektiesitluste põhjal. Žüriisse kuulusid tervisesüsteemi ja -tehnoloogia asjatundjad: Külle Tärnov, Connected Health klaster; Agris Peedu, Põhja-Eesti Regionaalhaigla; Eero Merilind, perearst; Saara Sadrak, Eesti Nooremarstide Ühendus; Külli Friedemann, Eesti Haigekassa; Madis Tiik, Soome innovatsioonifond Sitra.

Arendustöödeks ehk lahenduse prototüüpimiseks ja testimiseks on meeskondadel aega 3 kuud. Veebruaris 2018 toimub demopäev tulemuste esitlemiseks ja kogemuste jagamiseks.

KOK FOOKUSES on algatus, mis toob kokku kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse teemal olulised osapooled, et üheskoos jõuda uudsete lahendusteni, kuidas me saame KOKiga elavaid inimesi tõhusamalt üles leida ja ravida. Algatusega on liitunud Eesti Kopsuarstide Selts, Eesti Perearstide Selts, Eesti Kopsuõdede Ühing, Eesti Õdede Liit, Tartu Ülikooli Kliinikumi Kopsukliinik, Põhja-Eesti Regionaalhaigla Pulmonoloogiakeskus, Eesti Füsioterapeutide Liit ja Eesti Patsientide Liit. Riigi poolt osalevad Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa ja Tervise Arengu Instituudi spetsialistid.

Osapooled toob kokku ja kaasab arendustesse tehnoloogiaettevõtteid Eesti tervisetehnoloogia klaster Connected Health, mida juhib Tallinna Teaduspark Tehnopol. Algatust toetavad ravimifirmad GSK Eesti ja Boehringer Ingelheim Eesti ning selles osaleb Novartis Eesti. Ettevõtmisega liituma ja seda toetama on oodatud kõik KOK valdkonna arendamisest huvitatud ravimi- ja tehnoloogiafirmad.

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus ehk KOK on levinud haigus: Eestis elab selle haigusega hinnanguliselt 90 000 inimest. Oma haigusest on teadlikud ja ravi saavad neist vaid 10–15 protsenti. KOK on progresseeruv haigus, mille hilises faasis avastamine ja lüngad ravis toovad inimesele kaasa elukvaliteedi kiire languse. Haigestumisest kaotatud eluaastates on KOK Eesti meeste hulgas 1. ja naiste hulgas 2. kohal.

 

Lisainfo:

Kitty Kubo, Connected Health klastri innovatsioonijuht

Tel 55654535, e-post kitty.kubo@tehnopol.ee

connectedhealth.ee

 

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega

Meie partnerid