P4SME töötoas oli fookuses VKE-de jätkusuutlikkus kasumi mõõtmes

Peer for People, Planet, Profit in SMEs (P4SME) projekti tegevused jõudsid teise töötoani, mis leidis aset 23. novembril Göteborgis – kohtumise fookuses oli VKE-de jätkusuutlikkus kasumi mõõtmes.   

Projekti kohtumisele oli kutsutud esinema Hispaania ettevõtte Inèdit Innova esindaja Jordi Oliver i Solà, kes  tutvustas nende poolt välja töötatud küsimustikku-tööriista. Hispaania ringmajanduse parimate ekspertide enam kui 10-aastastele teadmistele koostatud enesehindamise töörist võimaldab ettevõtetel hinnata enda tegevusi ning vastustest saab teada, mis on need kohad, kus on võimalik muuta oma äritegevust tõhusamaks ja innovaatilisemaks. 

Lisaks esitlesid kõik projekti partnerid enda organisatsioonis kasutuses olevat parimat jätkusuutlikku lahenduse kogemust VKE-dele kasumi vaatest lähtudes: 

  • Johanneberg Science Park ettekanne oli teemal jätkusuutlikkuse ärimudel Canvas: stsenaariumipõhine prognoosimine ja praeguste ja potentsiaalsete tulevaste jätkusuutlike ärimudelite analüüs;
  • FUNDECYT-PCTEX tutvustas tööriista, millega analüüsitakse ning antakse ettevõtetele soovitusi säästva arengu eesmärkide (SDG) saavutamiseks;
  • TEHNOPOL näitas linnaku südames asuvat Roheruumi, rääkides kuidas on seal võimalik testida ning tutvustada ettevõtete jätkusuutlikke tooteid ja teenuseid. 

Kõik projekti partnerite jaoks oli kohtumine väärtuslik ning leiti huvitavaid uusi mõtteid teiste teadusparkide esitletud algatustest. 

P4SME projekti raames toimuvate töögruppide eesmärk on teada saada teiste teadus- ja tehnoloogia parkide parimaid kogemusi ning analüüsida, kas antud tegevust on võimalik adapteerida laiemalt, et selle läbi pakkuda paremaid teenuseid ning aidates ettevõtetel integreerida jätkusuutlikkus oma äristrateegiatesse. 

Projektipartnerid külas Johanneberg Science Parkis

P4SME projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu Horizon 2020 Research and Innovation programmist, leping nr 970887. Projekti kestvus – 01.07.2021 – 30.06.2022

Loe lisaks Euroopa Komisjoni lehelt: https://cordis.europa.eu/project/id/970887

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega