Personaalne terviseplatvorm aitab teha paremaid terviseotsuseid


Eesti inimestel on keeruline oma terviseandmeid hallata, hästi ei teata ka seda, kust alustada usaldusväärse ja arusaadava terviseteabe otsimisega.

Ministeeriumide kantslerid valisid avaliku sektori innovatsiooniprogrammi välja projektid, mis aitaksid muuta avalikke teenuseid kasutajasõbralikumaks ja inimkesksemaks. Üks valitud projektidest on inimese tervisejuhtimise tööriistakasti loomine.

Projekti eesmärk on luua kasutaja huve ja vajadusi arvestav atraktiivne ning mugav personaalne terviseplatvorm, mis julgustab ja suunab inimest võtma vastutust enda tervise eest, olema võrdne partner tervishoiusüsteemis ning tegema tõenäoliselt paremaid tervisealaseid otsuseid, et nautida kauem tervemat ja pikemat elu.

Projekti meeskonda kuuluvad Sotsiaalministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Eesti Haigekassa, Tervise Arengu Instituut, Tallinna Teaduspark Tehnopol tervisetehnoloogia klaster Connected Health, Eesti Tervisemajanduse Koda ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.

Connected Health’i klastri juht Piret Hirve sõnul toob klaster juba praegu kokku erinevad osapooled, kes pakuvad lahendusi parema tervise heaks. „Inimeste terviseteadlikkus on erinev ning teavet otsitakse erinevatest kanalitest. Sellises infotulvas on raske orienteeruda ning abiks oleks usaldusväärne platvorm, mida toetavad avaliku sektori teenused,“ ütles Hirv.

Innovatsiooniprogrammi tulemusi esitletakse septembris 2020. Programmi juhib avaliku sektori innovatsioonitiim, kelle ülesanne on toetada ministeeriume kasutajakesksete meetoditega.

Teaduspargi Tehnopol juhitav Connected Health klaster on Eesti suurim tervisetehnoloogia kogukond, mis koondab nii terviseteenuse osutajaid, tervisetehnoloogia ettevõtteid kui ka kõiki teisi valdkonna olulisi huvigruppe. Klastri abiga on võimalik teha siseriiklikke koostööprojekte ning eksportida tervisetehnoloogilisi lahendusi ka teistesse riikidesse.

Klastri tegevusi kaasfinantseerib EAS.

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega

Meie partnerid