Presenteeri oma firmat, teenuseid, tooteid ja ekspordilugusid veebilehel e-estoniax.com

Veebileht e-estoniax.com tutvustab Eesti tehnoloogiafirmade ekspordi toetamiseks välisturgudel ettevõtete teenuseid, tooteid ja tehtud töid. Lehe levitajateks on Eesti välissaatkondade ametnikud, välisministeeriumi ametnikud, ministrid, poliitikud, EAS-i välisesindajad, e-Estonia Showroom, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Eesti IKT Klaster ja ettevõtted ise. Lehte arendab ja haldab Eesti IKT Klaster.

e-estoniax.com leht on avatud kõikidele Eesti tehnoloogiaettevõtetele. Kutsume teid oma firmat, teenuseid, tooteid ja ekspordilugusid lehel presenteerima. Selleks pakume järgmisi võimalusi:

 • Ekspordiloo koostamine ja lehele lisamine

Ekspordiloo koostamise eelduseks on, et kliendilt saabub juba valmis õiges vormis inglisekeelne tekst.

Meie poolne teenus sisaldab:

 • Teksti üle vaatamine, tagasisidestamine ja kooskõlastamine kliendiga.
 • Teksti toimetamine ning vajadusel inglise keelde tõlkimine või keelekorrektuur (kuni 0,5 A4).
 • Materjali ühtsesse kujundusse viimine.
 • e-estoniax.com veebilehele materjali lisamine.

Maksumus ITL-I liikmetele: 90 eurot loo kohta

Maksumus teistele: 130 eurot loo kohta

 • Teenuse/toote või firmaprofiili kirjelduse koostamine ja lehele lisamine (täispakett)

Meie poolne teenus sisaldab:

 • Intervjuu vormis sisuinfo kogumine ning inglisekeelse turundusteksti koostamine.
 • Teksti toimetamine
 • Olemasoleva infograafiku või piktogrammide kohandamine.
 • Materjali kujundamine sobivasse formaati.
 • e-estoniax.com veebilehele materjali lisamine.
 • 1-pager-formaadis trükiversiooni loomine.

Lisaväärtusena saate endale professionaali poolt koostatud kirjelduse firma/toote/teenuse kohta ning trükiversioonis kujundatud 1-pageri.

Maksumus ITL liikmetele: 580 eurot kirjelduse kohta

Maksumus teistel: 650 eurot kirjelduse kohta

 • Teenuse/toote või firmaprofiili kirjelduse koostamine ja lehele lisamine (osaline pakett)

Osalise paketi eelduseks on, et saame teilt juba sobivas vormis korrektse turundusteksti koos infograafiku või piktogrammiga.

Meie poolne teenus sisaldab:

 • Teksti üle vaatamine, tagasisidestamine ja kooskõlastamine kliendiga.
 • Teksti toimetamine.
 • Olemasoleva infograafiku või piktogrammi kohandamine (1 tk)
 • Materjali kujudamine sobivasse formaati.
 • e-estoniax.com veebilehele materjali lisamine.
 • 1-pager-formaadis trükiversiooni loomine.

Lisaväärtusena saate endale trükiversioonis kujundatud 1-pageri.

Maksumus ITL liikmetele: 199 eurot kirjelduse kohta

Maksumus teistel: 240 eurot kirjelduse kohta

Kõigile summadele lisandub käibemaks.

Esindatus e-estoniax.com veebilehel annab võimaluse avaliku sektori esindajatel ja teistel e-Estonia loo jutustajatel rääkida ka teist.

Kontakt: Maarja Rannama, maarja.rannama@itl.ee; +372 555 82672

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega

Meie partnerid