Presenteeri oma firmat, teenuseid, tooteid ja ekspordilugusid veebilehel e-estoniax.com

28.06.2018

Veebileht e-estoniax.com tutvustab Eesti tehnoloogiafirmade ekspordi toetamiseks välisturgudel ettevõtete teenuseid, tooteid ja tehtud töid. Lehe levitajateks on Eesti välissaatkondade ametnikud, välisministeeriumi ametnikud, ministrid, poliitikud, EAS-i välisesindajad, e-Estonia Showroom, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Eesti IKT Klaster ja ettevõtted ise. Lehte arendab ja haldab Eesti IKT Klaster.

e-estoniax.com leht on avatud kõikidele Eesti tehnoloogiaettevõtetele. Kutsume teid oma firmat, teenuseid, tooteid ja ekspordilugusid lehel presenteerima. Selleks pakume järgmisi võimalusi:

Ekspordiloo koostamise eelduseks on, et kliendilt saabub juba valmis õiges vormis inglisekeelne tekst.

Meie poolne teenus sisaldab:

Maksumus ITL-I liikmetele: 90 eurot loo kohta

Maksumus teistele: 130 eurot loo kohta

Meie poolne teenus sisaldab:

Lisaväärtusena saate endale professionaali poolt koostatud kirjelduse firma/toote/teenuse kohta ning trükiversioonis kujundatud 1-pageri.

Maksumus ITL liikmetele: 580 eurot kirjelduse kohta

Maksumus teistel: 650 eurot kirjelduse kohta

Osalise paketi eelduseks on, et saame teilt juba sobivas vormis korrektse turundusteksti koos infograafiku või piktogrammiga.

Meie poolne teenus sisaldab:

Lisaväärtusena saate endale trükiversioonis kujundatud 1-pageri.

Maksumus ITL liikmetele: 199 eurot kirjelduse kohta

Maksumus teistel: 240 eurot kirjelduse kohta

Kõigile summadele lisandub käibemaks.

Esindatus e-estoniax.com veebilehel annab võimaluse avaliku sektori esindajatel ja teistel e-Estonia loo jutustajatel rääkida ka teist.

Kontakt: Maarja Rannama, maarja.rannama@itl.ee; +372 555 82672