Ideest iduettevõtteni lühikoolitus Narvas, vene keeles

  • 07.10.2020
  • 16:00
  • -
  • 22.10.2020
  • 20:00

Narva, Linda 2

Ideest iduettevõtteni lühikoolitus Narvas, vene keeles

Kolmapäeval, 7. oktoobril toimub Ettevõtlusnädala raames Narvas intensiivne lühikoolituste sari, kus mentorluse ja rahalise toe abil saad oma äriidee päriselt ellu viia.

Programm koosneb:

☑ Kolmepäevasest (2+1) baaskoolitusest, et äriidee võtaks rakendatava kuju ja et osaleja kasvataks enda ümber inkubatsioonivõimekusega meeskonna.
☑ Ülesannete lahendamisest baaskoolituse käigus omandatud teadmiste abil – idee valideerimine potentsiaalsete klientidega, esialgse finantsplaani koostamine jne.
☑ Demopäevast oma ideede esitlemiseks.
☑ Täiendavatest mentortundidest parimatele baaskoolituse läbinud meeskondadele, et valmistuda inkubaatorisse või kiirendisse kandideerimiseks.
☑ Rahalisest toetusest programmi parimate äriideede edasiseks arendamiseks.
☑ Võimalusest jõuda otse Prototron TOP40 hulka ilma taotlusvooru kandideerimiseta.

Ootame programmiga liituma kõiki Ida-Virumaa aktiivseid:

  • kellel on idee ja tahe käivitada oma iduettevõte, kuid puudub teadmine, kuidas seda teha;
  • kelle ettevõte on juba registreeritud, kuid äri on algfaasis ning ei ole seetõttu veel valmis kandideerima inkubatsiooni- ja kiirendiprogrammidesse;
  • kes omavad tegutsevat väikeettevõtet ja tahavad oma äri olulisel määral kasvatada, muutes ärimudelit, võttes kasutusele tehnoloogilisi uuendusi ja/või plaanides turule tuua innovaatilisi tooteid/teenuseid.

Narva 3-päevane koolitusprogramm katab ära kõik kõige olulisemad baasteadmised ettevõtte loomisest:

7. oktoober kell 16.00-20.00 – Idee leidmine, meeskonna loomine, konkurendid, finantside mudeldamine ning ettevõtte loomine
8. september kell 10.00-14.00– Kliendid, persoona, toote ja teenuse arendus, testimine ja valideerimine
22. oktoober kell 16.00-20.00 – Liftikõne, suhtlus investoritega, investeeringute kaasamine, ettekanded

Registreeru juba nüüd:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddEsT39BaXlo2l6v0wv91Tm782P02FVpz1xADeWgjv_vcGAQ/viewform

Lisainfo: info@prototron.ee

Lühikoolituste sarja viivad läbi Tehnopol Startup Inkubaator, Prototron, Pärnumaa Arenduskeskus, KEIK ja Startup Estonia.

Lepingut rahastatakse Startup Estonia programmi (projekti number EU50651) raames Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega