TARGA LINNA KLASTER

Targa linna klaster on suunatud targa elukeskkonna loomisele kaasaegsetes linnades, tuues selleks kokku tehnoloogiaettevõtete uudsed lahendused, linnakodanikud, avaliku sektori esindajad, teadusasutused ja tugiorganisatsioonid. Klaster on suunatud uudsete lahenduste loomisele, väljatöötamisele (sh tootearendus) ja ekspordile. Klastris on ühendatud erinevad Eesti linnad, ettevõtjad ja tugiorganisatsioonid.

Klastri missioon on toetada targa linna lahenduste arengut, et tõsta linnaelanike elukvaliteeti ning samaaegselt võimaldada klastris osalevatel ettevõtetel oma uudseid lahendusi eksportida. Selleks toetab klaster rahvusvahelise suhtlusvõrgustiku loomist, kus linnavõimud, kodanikud, teadusasutuste töötajad ja ettevõtjad loovad koos linnakeskkonnas kasutusele võetavaid tarku lahendusi, mis on lihtsad, kaasaegsed, efektiivsed ning seejuures ka eksporditavad.

Klastri peamised tegevusvaldkonnad:

  • IKT uudsed lahendused avalike linnateenuste pakkumisel
  • IKT ja targad lahendused targa transpordivõrgustiku ülesehitamisel ja targad liikuvusandmed
  • IKT ja targad lahendused tervishoiu– ja sotsiaalteenuste pakkumisel
  • Energiasäästlikud lahendused tarkade hoonete valdkonnas

Tallinna Teaduspark Tehnopol on klastri partner ja peamine eestvedaja Tallinna linna poolelt, kaasates ka Tehnopoli valdkondlikud ettevõtted.

Klastri tegevust toetab Euroopa Regionaalarengu Fond, läbi EASi klastrite toetusele suunatud meetme. Projekt kestab 1.detsembrist 2015 – 30.novembrini 2018, eelarvega 1,2 mln EUR, millest 50% katab ERDF.

Vaata lisaks. 

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega