Tehnopol Startup Inkubaator alustab koostööd Pärnumaa Ettevõtlusinkubaatoriga

Tehnopol Startup Inkubaator ja Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator sõlmisid 16.07.2020 koostööleppe, millega hakatakse pakkuma nii linna kui ka maakonna alustavatele ja tegutsevatele ettevõtetele tipp-tasemel mentorlusprogrammi.

Koostööga viiakse Pärnumaa ettevõtluse tugisüsteem järgmisele tasemele ning luuakse ettevõtetele võrdsed võimalused kvaliteetsele koolitusprogrammile ning mentorlusele ka väljaspool pealinna. Pärnus toimetavatele ettevõtetele tuuakse kohale professionaalsed mentorid, kes aitavad ettevõtjaid äri arendamisel. 12-kuuline programm ei ole mõeldud ainult tehnoloogiaettevõtetele – lisaks IT valdkonnale võib kandideerida ka rohemajanduse-, loome-,  turismi-, finants- või haridussektorist. Välistatud pole ka teiste valdkondade ettevõtted, kes Pärnumaal tegutsevad või soovivad siin alustada.

Tekkinud uues majanduslikus olukorras võib töötus piirkonnas oluliselt kasvada. Seetõttu aitab uute täiendavate koostöömeetmete toomine piirkonda suurendada ümberõppevõimalusi ja aidata kriisist väljuvat majanduskeskkonda. Oluline on luua piirkonnas võimalusi tõestatud metoodika ja kogemustepagasi kaudu, pakkudes kvaliteetset tuge alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele. Eesmärk on suunata rakenduseta jäänud inimesi ning teisi sihtgruppe ettevõtluse juurde, toetada nende äri alustamise teekonda ja muuta nad ettevõtjatena iseseisvaks.

Kui iduettevõtted läbivad enda kasvul tavaliselt kuus faasi (idee, kontsept, prototüüp, valideerimine, eskaleerumine, sisse seadmine; vt ka tabelit), siis hakkavad Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator koostöös Tehnopoli inkubaatoriga katma kontsept-prototüüp-valideerimine faasi. See faas on ettevõtjate jaoks keerulisem, sest eeldab head ettevalmistust erakapitali kaasamiseks ja rahvusvaheliseks laienemiseks.

Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator pakub ideedele kasvuvõimaluse koolitusprogrammi läbi, mis suurendab kohalikul tasandil ettevõtlusteadlikkust. Lisaks soovib Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator parandada kohalikku investeerimiskeskkonda. Erakapitali fookus ei ole hetkel Pärnumaal suunatud iduettevõtlusele. Investoritel puudub keskne värav piirkonna parimate investeeritavate ettevõteteni ning seda saab inkubatsiooniprogramm muuta, tuues kokku piirkonna alustavad ettevõtjad ja investorkogukonna. Uus Inkubatsiooniprogramm loob suuremat sünergiat ka teiste piirkonna algatustega.

“Me oleme Pärnus otsustavalt välja murdmas arusaamast, et ettevõtlusinkubaator on ennekõike odav kontorihotell. Tänane ja homne vaade inkubaatorile on ikkagi see, et me arendame intellektuaalset väärtusloomet toetavat teenustepaketti, mis aitab avada nii alustavate kui juba pikalt toimivate ettevõtete potentsiaali ja uusi edušansse.” kommenteeris Pärnumaa Arenduskeskuse juht Erik Reinhold.

“Omast kogemusest võin öelda, et koostöö on edu võti.” kommenteeris Pärnumaa ettevõtlusinkubaatori juht Silver Smeljanski: “Pärnumaa Ettevõtlusinkubaatori näol on hetkel väga oluline samm sellise partnerlusega alustada. Selle läbi kasvab kohaliku inkubaatori tase märgatavalt ning programmi läbinud ettevõtjate edu tõenäosus suureneb mitmeid kordi, mis omakorda loob kohalikul tasandil rohkelt lisaväärtust.”

„Tehnopol Startup Inkubaator on aidanud enam kui 300 startup ettevõtet, et leida eksaleeritav ärimudel ning jõuda oma toote või teenusega turule ja kaasata esmane investeering. Oleme rõõmsad, et nüüd on meil veel rohkem võimalust teha kohapeal koostööd ka Pärnumaa ettevõtjatega ning aidata tuua piirkonda täiendavaid investeeringuid,“ ütles Tehnopol Startup Inkubaatori juht Kadri Tammai 

Programmiga liitumise ja sisu kohta saab rohkem infot Pärnumaa infoväravast (parnumaa.ee) https://parnumaa.ee/parnumaa-arenduskeskus/inkubaator/

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega

Meie partnerid