Kadi Villers: Tugeva innovatsioonikultuuriga organisatsioonides on innovatsioon igapäevase äritegevuse osa

29. oktoobril toimus Milrem Roboticsis Innovatsiooniliidrite klubi teine üritus, mille raames räägiti innovatsioonikultuurist organisatsioonides. Ürituse galeriiga saab tutvuda siin. Vahetasime innovatsiooni teemal mõtteid Tehnopoli innovatsioonijuhi Kadi Villersiga.

Mis täpselt on innovatsioonikultuur?

Innovatsioonikultuur on selline organisatsioonikultuur, mis võimaldab ja soodustab innovatsiooni ettevõttes – uute ideede teket ja elluviimist, uuenduste teadlikku ja süstemaatilist rakendamist ning innovatsiooni väärtustava mõtteviisi levikut. Ja mis on organisatsioonikultuur? Kogum väärtusi, käitumisreegleid, hoiakuid, tegevusi ja muid kokku lepitud ja kokku leppimata norme, mis määravad ettevõtte töötajate käitumist ja kujundavad hinnanguid.

Miks on innnovatsioonikultuur oluline?

Just sellepärast, mida selle definitsioonis ütlesin. Ehk veidi teisisõnu, see toetab ettevõttes uute ideede kogumist, rakendamist ja arendamist ning teadlikku ja süstemaatilist innovatsioonijuhtimist. Tugeva innovatsioonikultutuuriga organisatsioonides on innovatsioon loomulik igapäevase äritegevuse osa – on olemas eraldi innovatsioonistrateegia ja -eesmärgid, paigas on innovatsioonijuhtimise protsess, rakendatud on tegevused ja protsessid, mis võimaldavad innovaatilistel ideedel sündida ja ellu viidud saada, kokku on lepitud mõõdikud, millega innovatsiooni edukust mõõta ning määratud on töötajate vastutus ja rollid innovatsiooni edendamiseks.

Mida huvitavat üritusel teada sai?

Mulle näiteks jäid peamistena mõtetena kõlama:

– ettevõttesisese storytellingu olulisus innovatsioonikultuuri edendamisel (Mikko-Pekka Hanski, Idean);

– et kõike innovatsioonieksperimentide käigus õpitut tuleb järjepidevalt ka igapäevatöös rakendama hakata, et see kultuurina kinnistuks (Mart Maasik, SEB);

– et innovatiivne ja edukas saab olla ka tingimustes, kus tootearenduses ei saa arvestada uuringutest tulevate andmetega, vaid need andmed tuleb teaduspõhiselt ise tekitada (Mart Noorma, Milrem Robotics);

– et vastutuse ja rollide jagamisel töötajate vahel on lihtsam lahendada olukorda, kus osa vastutust on dubleeritud (positive friction), kui sellist olukorda, kus osa vastutust jääb üldse jagamata ja võtmata (Otto Richard Pukk, Incap Group).

Kuidas Innovatsiooniliidrite klubil seni läinud on?

Ootustele vastavalt hästi! Avaüritusel augustis oli ligi sada inimest, esimene «kinnine» klubiüritus tõi kohale pungil ruumitäie osalejaid ning kuus esinejat neljast rahvusvahelise haardega ettevõttest nii Eestist kui piiri tagant. Esimese kahe kuuga on klubiga liitunud 13 mainekat suurettevõtet ning ligi 20 startupi, klubi Facebooki grupis on ligi 50 liiget. Ja järgmine üritus detsembrisse on juba ette valmistamisel.

Kes on mõned põnevamad liikmed, kes on Innovatsiooniliidrite klubiga liitunud?

Häirekeskus on väga uuendusmeelne avaliku sektori organisatsioon.

Thermory on üks maailma suurimaid termopuidu ja saunamaterjalide tootjaid.

Eesti Energia on Eesti suurim korporatsioon.

SOL Baltics on kinnisvara korrashoiuteenust pakkuva rahvusvahelise pereettevõtte Balti haru.

Millal on uutel huvilistel võimalik klubiga liituda?

Kohe, kui kirjutavad Tehnopoli innovatsioonijuhile Kadi Villersile aadressil kadi.villers@tehnopol.ee.

Rohkem infot Innovatsiooniliidrite klubi kohta leiate siit.

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega

Meie partnerid