Tehnopoli rohe- ja tervisetehnoloogia klastrid osalesid Euroopa klastrite konverentsil Prahas

Tšehhhi tööstus- ja kaubandusministeeriumi, ELi Nõukogu (Tšehhi eesistumise ajal) ja Euroopa Komisjoni eestvedamisel toimus 26.-27. septembril Prahas järjekorras juba kaheksas Euroopa klastrite konverents. Konverents tõi kokku klastripoliitika kujundajad, klastrite juhid, praktikud ja muud huvirühmad.

Konverents järgnes Euroopa klastrikonverentside tsüklile, mis toimub iga kahe aasta tagant alates 2008. aastast. Igal aastal on erinev fookusteema, mis võimaldab osalejatel keskenduda erinevatele prioriteetidele.

Eestist olid esindatud: Tehnopoli rohetehnoloogia klaster, Tehnopoli juhitud Connected Health klaster, Eesti Lennundusklaster, Eesti Kaitse- ja Julgeolekutööstuse klaster, Eesti Digitaalehituse klaster ja EAS.

Peamised teemad, millele sel aastal keskenduti, olid koostöö, teadmiste ja ideede jagamine ning klastriteülene partnerlus. Üheskoos otsiti vastuseid küsimustele, kuidas läbi koostöö probleeme lahendada ja kuidas klastrid leiaksid rohkem ühistegemise võimalusi.

Järgmise sammuna on projekti GreenTech 2.0 toel plaanis korraldada riikidevahelisi külastusi, kuhu Eestist kaasatakse:

  • Klastrid ja sarnased ärivõrgustiku organisatsioonid;
  • Ettevõtete kasvu toetavad organisatsioonid (nt tehnoloogiakeskused, teadusasutused, digiinnovatsiooni keskused, tootmislaborid, loomeinkubaatorid, ressursitõhususe pakkujad, kiirendid), mis kuuluvad klastritesse;
  • Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd), mis kuuluvad klastritesse.

Lisaks konverentsile loodi Prahas ka uusi kontakte ning värskendati juba olemasolevaid, mis kahtlemata aitavad parandada koostööd ja võtta tulevikus ette uusi projekte.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega