Miks on rohetehnoloogia oluline?

(Ragmar Saksing / Merebioloog / Ettevõtja / Rohetehnoloogia valdkonna juht Tehnopolis)

Tegemist on uue tööstusharuga ja nagu iga uue suunaga, on inimestel mõningasi kahtlusi. Kahtlused on eriti suured vanade tööstusharude esindajatel. Proovin lühidalt avada vaatenurka.

Rohetehnoloogia peamine eesmärk on parandada keskkonda, vähendada inimtegevuse mõju loodusele. See on säästev/keskkonnahoidlik/puhas tehnoloogia, kus on maksimaalselt kasutatud taastuvaid energiaallikaid ja materjale. Energia kasutus on minimaalne ja/või loodud materjalid on taaskasutatavad. Oluline on loodavate toodete säästlik iseloom kogu elutsükli ulatuses.

Tänane majandus on suuresti keemiapõhine. Selline majandus põhineb maavarade ammutamisel ja ümbertöötamisel. Tulevikumajandus on rohkem füüsikapõhine, kus kasutatakse ära nagunii-toimivaid jõude ja taastuvat energiat.

Seda teevad ettevõtjad selleks, et luua uusi ärimudeleid, mis defineerivad ümber selle, kuidas oleme seni äri ajanud. Ja ettevõtluse seisukohast, muutuste läbi teenida korralikku tulu.

Nutikad ettevõtjad tervitavad muutusi, leiavad uusi võimalusi. Nad arendavad ettevõtteid mitmekihiliselt, laias skaalas. Nad muudavad äri paremaks ja selle juures muudavad nad keskkonda paremaks. Nutikad ettevõtjad ei rikastu keskkonna arvelt.

Väga lihtsustatud näide selle kohta on päikeseenergia. Inimesed ei osta päikesepaneele ainult selle pärast, et nad on rohelise meelelaadiga. Inimesed ja ettevõtted paigutavad päikesepaneele selleks, et raha kokku hoida ja/või tulu teenida. Energiat saab kasutada väga laialdaselt ja selle juures muutub keskkonda paremaks. Enamus päikesepaneelide kasutusaeg on 25+ aastat. No ja kes ei sooviks elada majas, sõita autoga või rolleriga ning teha seda jooksvalt tasuta?

Valdkonnad, mida tasub jälgida on kesksete süsteemide detsentraliseerimine. Hea näide on sellest mikro võrgud. Palju uusi võimalusi toovad energia salvestamine, hoonete energiatõhusus, alternatiivsed energia allikad ja energia kasutus, toidu tootmine, materjalide taaskasutus, transport ja logistika. Kõigis nendes valdkondades tõuseb laineharjale teaduspõhine ettevõtlus, kus teadusavastusi aitavad kapitaliseerida nutikad ettevõtjad.

Nüüdisaegne inimene kujunes umbes 200 tuhat aastat tagasi, esimesed tõendid põllumajanduse kohta pärinevad 23 tuhande aasta eest, tööstusrevolutsioon algas vähem kui 300 aastat tagasi.

Sellel ajaskaalal ei tasu alahinnata looduse kujunemist 3,8 miljardi aasta jooksul. Inimesed on leiutanud ja leiutisi kapitaliseerinud omajagu. Edaspidi võiksime loodust vaadelda kui toodete kataloogi. Selles kataloogis on kõik saavutused saanud kasu 3,8 miljardi aasta pikkusest uurimis- ja arendusperioodist.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega