Tööstusettevõtete AI otstarbekuse nõustamisteenust hakkavad läbi viima neli uut partnerit

Teadus- ja ärilinnak Tehnopol viis AIRE projekti raames läbi riigihanke leidmaks partnereid, kes viivad läbi tööstusettevõtetes tehisintellekti rakendamise otstarbekuse nõustamisteenust. Uuteks partneriteks valiti Proud Engineers OÜ, Digiwise OÜ, Lean OÜ ning Net Group OÜ.

Digiwise OÜ ning Lean OÜ on olnud sarnaste teenuste pakkumiste seotud ka varasemalt AIRE projekti raames, Proud Engineers OÜ ja Net Group OÜ meeskonnad lisavad palju uut teadmust. Partnerluslepingud ettevõtetega on sõlmitud kuni 2025. aasta kevadeni.

Nõustamisteenus on peamiselt suunatud väike- ja keskmise suurusega Eesti tootmisettevõtetele, mis soovivad oma ettevõtte protsessidesse rakendada tehisintellekti kompetentsi, et tõsta ettevõtte tootlikkust. Teenuse eesmärk on peamiselt koos ettevõtte juhtkonna ja võtmeisikutega kaardistada ettevõtte võimekust tehisintellekti rakendada ning arvestada välja tehisintellekti tasuvusmäär. Nõustamisteenuse raames valmib iga ettevõtte jaoks raport, mis toob välja ettevõtte tugevused ja nõrkused ning soovitused tehisintellekti rakendamiseks.

Kui on selgunud, et ettevõte on valmis tehisintellekti rakendama, saab täpsemalt kaardistada AI otstarbekuse ühe konkreetse ettevõttesisese projekti raames. Raporti valmimisel saab ettevõte pöörduda juba täiendava rahastuse leidmiseks AIRE nõustamisteenuste poole, leida vajadusel ülikoolist partneri ja saada projektile rahastust või esitada oma projektiidee Tehnopoli AI arenguprogrammi.

Nõustamisteenus on tööstusettevõtetele vähese tähtsusega abi ning sellele eelneb ka digiküpsuse hindamine.

Nõustamisteenusele saab registreeruda AIRE kodulehel. Lisaküsimuste korral võib kirjutada anu.puusaag@tehnopol.ee.

Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) rahastab Digitaalse Euroopa Programmi Euroopa Digitaalse Innovatsiooni Keskuste alamprogramm ja Majandus- ja Kommunikatisooniministeerium (Projekti nr: 101083677).

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega