Toome innovatsiooni Euroopa targa linna, rohe- ja tervisetehnoloogia valdkondadesse

Teadus- ja ärilinnak Tehnopol on üheks partneriks rahvusvahelises projektis Urban Tech, mis keskendub targa linna, rohe- ja tervisetehnoloogia valdkondadele. Praegu on käimas nimetatud valdkondade väljakutsete kogumine.

Projekti raames on plaanis tuua innovatsiooni Euroopa targa linna, rohe- ja tervisetehnoloogia valdkondadesse ning tõsta nende valdkondade konkurentsivõimet maailmas. Seda plaanitakse teha läbi erinevate väljakutsete, mida on võimalik esitada kuni jaanuari lõpuni. Väljakutsete esitajad peavad olema valmis projekti panustama kogu projektiperioodi jooksul. Kui soovid oma väljakutse esitada, kirjuta laura.vain@tehnopol.ee.

Pärast väljakutsete kogumist on väiksed ja keskmise suurusega ettevõtted ning idufirmad oodatud lahendusi välja töötama. Seda tasub teha, sest VKE-sid ja ifdufirmasid ootab 2 miljoni euro eest toetusi. Toetuse eesmärgiks on tõsta ettevõtete konkurentsivõimet läbi uute või oluliselt parandatud toodete ning teenuste, mis loovad endisest suuremat väärtust.

Kuidas me seda teeme?

  1. Urban Tech kaardistab 300 väljakutset tervise- ja rohetehnoloogia ning targa linna valdkondades.
  2. Projekti käigus toimub kolm avalikku konkurssi idufirmadele ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kel avaneb võimalus pakkuda väljakutsetele omi lahendusi. Valitud ettevõtted kutsutakse rahvusvahelistele häkatonidele, mille käigus selgitatakse välja 80 innovatsiooniprojekti, kes kaasatakse inkubaatoritesse.
  3. 80 ettevõtet loovad kaheksa teaduspargi inkubaatoris minimaalse töötava toote (MVP).
  4. Valitakse välja 30 toodet, mis saavad toetuse, et viia ellu pilootprojekt ja testida oma toodet või teenust.
  5. Väljakutsete omanikele ja investoritele presenteeritakse 20 testitud toodet või teenust.
  6. 20 innovaatilist lahendust, mil on kõige kõrgem äriline potentsiaal, saavad toetust, et oma lahendusega maailma vallutada.

Loe lähemalt projekti kohta ja uuri, kuidas sina saaksid kaasa lüüa: https://www.urbantech-project.eu/

Urban Tech on kolmeaastane projekt, mille konsortsiumisse kuulub 11 partnerit.

Antud projekt sai rahastuse Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooniprogrammist Horizon 2020 grandilepingu nr 101005301 alusel.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega