Videod: Tehnopoli esimeselt AI arendusmaratonilt rahastuse saanud ettevõtted tutvustavad oma pilootprojektide tulemusi

Veebruaris toimunud Tehnopoli esimeselt AI arendusmaratonilt rahastuse saanud ettevõtted on suvel kõvasti tööd teinud ja oma projekte ellu viinud. Nüüd on aeg vaadata, kuidas neil läinud on.

AI arenguprogramm on Tehnopoli jaoks pilootprojekt ja kõik programmi tegevused on loodud 2022. aastal. Programmi eesmärk on tõsta teadlikkust tehisintellektist ja tehisintellekti rakendamise võimalustest ning toetada ettevõtteid nende pilootprojektide elluviimisel. AI arendusmaraton toimus AI arenguprogrammi raames, mille laiem eesmärk on jõuda Euroopa Liidus sätestatud tasemele, et 75% Euroopa ettevõtetest kasutab oma tegevuses tehisintellekti – see on kaugem eesmärk, millele ka Eesti kaasa aitab.

Tarmeko Spooni ja Leanesti ühine lahendus sai arenduseks 65 000 eurot. Tarmeko Spoon soovis oma protsessides rakendada AI-d, mis aitaks tuvastada spooni defekte, ennustada spooni kvaliteeti ning selle alusel optimeerida lõikuseid.

Sporrong Eesti sai oma lahenduse väljatöötamiseks samuti 65 000 eurot. Sporrongi väljakutse, millega arendusmaratonile tuldi, oli happejääkide taaskasutamine – tegemist on uudse lahendusega ja AI komponent saaks ära teha laborandi töö happejääkide ümbertöötlemisel. Lahenduse väljatöötamisel oli neile toeks Tartu Ülikool.

Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus sai WiseCow koostööprojekti väljatöötamiseks 25 000 eurot. WiseCow tegeleb veiste tervise- ja heaoluandmete kogumise ning analüüsiga, et tuvastada haigestunud veiseid, võimaldades neile õigeaegset ravi ja vältida karjas levivaid haiguspuhanguid. AI arenduse projekt keskendub andmeanalüüsi mudelite automaatseerimisele. WiseCow projekti eestvedajateks on Eesti Maaülikool, TempID, Tervisetehnoloogiate arenduskeskus ja MTÜ Piimaklaster.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega