HeBA loodud lahendus võimaldab tööandjal kiirelt ja tõhusalt panustada töötajate tervisesse

Tehnopoli juhitud Connected Health klastriga liitus töötervise kliinik HeBA, mis tegeleb digitaalselt võimendatud tervishoiuteenuste osutamisega tööandjatele ja tööealistele inimestele, kes peavad oluliseks hoolivat tervise juhtimist. Koos globaalse partnervõrgustikuga aitab HeBA saavutada hea tervise eesmärgid nii inimestel kui ettevõtetel.

HeBA otsused ja tervisesoovitused põhinevad kaasaegsel andmeanalüüsil. Kliiniku väärtuspakkumist toetab kõiki osapooli ühendav unikaalne HeBA tervise juhtimise platvorm ja mobiilirakendus. „Just hea tervise eesmärgist lähtuvalt saavad kõik töötajad omale personaalse terviseplaani ning iga ettevõte tervisekultuuri arendusplaani,“ rääkis HeBA juht ja peaarst Evelyn Aaviksoo.

Töötervishoiu lahutamatu osa on ka töötajate vaimne tervis. Selle toetamiseks on plaanis turule tuua uus vaimse tervise juhtimise lahendus nimega HeBA.One, mis on suunatud ettevõtetele ja töötajatele. HeBA.One’i piloteeritakse osana mudelist, millega eksperimenteeritakse Accelerate Estonia kiirendiprogrammis ning ühtlasi kaasatakse pre-seed ringi investeeringuid.

Ettevõte tegeleb aktiivselt ka tootearendusega – teadus-arendustegevuse osakaal moodustab igal aastal 20-25% HeBA tegemistest. Praegu osalevad nad Tehnopoli AI kiirendis ja arendavad tervisejuhtimise platvormi analüütikamoodulit masinõppepõhiseks.

Klastriga liituti ennekõike koostöö tõhustamiseks. „Connected Health klaster on Eesti kõige mõjukam koostöö platvorm tervishoiutehnoloogia valdkonnas. Kaasaegne ettevõtte areng ilma koostööta ei ole aga võimalik. Kokkuvõttes on see parim võimalus kasvatada oma ettevõtet ning arendada tervisetehnoloogia valdkonda Eestis,“ nentis Aaviksoo. Ta lisas, et klaster aitab kiirendada rahvusvahelistele turgudele jõudmist koos väärtusliku tagasiside ja õppetundidega teistelt ettevõtetelt, koostööpartneritelt, investoritelt ning mentoritelt.

HeBA pakutavate teenustega saab lähemalt tutvuda nende kodulehel.

Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol juhitav Connected Health klaster on Eesti suurim tervisetehnoloogia kogukond, mis koondab nii terviseteenuse osutajaid, tervisetehnoloogia ettevõtteid kui ka kõiki teisi valdkonna olulisi huvigruppe. Klastri abiga on võimalik teha siseriiklikke koostööprojekte ning eksportida tervisetehnoloogilisi lahendusi ka teistesse riikidesse. Klastri tegevusi kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega