Kas piiriülesed e-teenused võivad saada lähiajal reaalsuseks?

DIGINNO projekti partnerid tulid kokku kahel korral oktoobris kaasates ka valdkonna eksperte, et läbida kahepäevane teenuste disaini koolitus, mis on sisendiks piiriüleste e-teenuste arendamisel.

Koolituste eesmärk oli omandada sarnased metoodilised alused piiriüleste teenuste disainimisel. Disainibüroo Velvet juhtimisel vaadati üheskoos läbi, kuidas analüüsida teenuste tänast olukorda ning leida üles valupunktid ning kuidas kavandada tegevusi teenuste arendamiseks kasutaja vaatest lähtuvalt.  Koolitusele eelnevalt olid projekti partnerid välja valinud neli teenust, millele fokusseerida:

 • Cross-border eCMR – paperless consignment notes in road transport
 • Cross-border business registration with Integrated eIDAS Framework
 • Cross border remote Know-Your-Customer (KYC) processes  – Financial sector
 • Cross-border eReceipt application

Tehnopoli mentori juhendamisel jätkavad kõigi nelja teenuse töögrupid tööd. Kaasatud on valdkondade eksperdid nii avalikust kui ka erasektorist. Kevadeks valmivad piiriüleste teenuste näidismudelite kirjeldused ja läbi on viidud ka teostatavusuuringud.

Projektist

DIGINNO (Digital Innovation Network) on INTERREG Baltic Sea Region programmi 2014-2020 poolt finantseeritud projekt, mille üldisem eesmärk on kiirendada Läänemere piirkonna liikumist toimiva digitaalse ühtse turu suunas. Projekti kestvus on 01. oktoober 2017 – 30. september 2020.  DIGINNO projekti täpsem fookus on IKT sektorist tulenevate võimaluste laiendamine teistes majandussektorites, avalike teenuste piiriülene innovatsioon ja koostöö korraldamine poliitikakujundajate seas, kes tegelevad digitaliseerimise seotud teemadega.

DIGINNO projekti üheks fookuseks on piiriüleste e-teenuste digitaliseerimine G2B suunal. Eesmärk on suurendada piiriüleste e-teenuste mahtu ning tõsta ka teadlikkust G2B piiriüleste e-teenustest riigiasutuste, ettevõtete ning organisatsioonide hulgas. Samuti edendada riikidevahelist koostööd ehitades üles G2B piiriüleste e-teenuste digitaalset võrgustikku ning töötada välja näidismudelid.

Projekti partneriteks selle suunal on:

 • Majandus- ja Kommunikatsiooni Ministeerium (EE)
 • SA Tallinna Teaduspark Tehnopol (EE)​
 • DIMECC Ltd (FI)
 • Polish Chamber of Commerce of Electronics and Telecommunications (PL)
 • Latvian Information and Communications Technology Association LIKTA (LV)
 • Ministry of Environmental Protection and Regional Development (LV)
 • Aalborg University (DK)
 • INFOBALT (LT)
 • The Ministry of Economy of the Republic of Lithuania (LT)
 • The Brønnøysund Register Centre (NO)

DIGINNO projekti kohta rohkem infot saab SIIT ning uudistega saab jooksvalt kursis olla ka DIGINNO BSR Facebooki lehel.

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega

Meie partnerid