Nutitehnoloogiate kogukond

Kui arendad tarkvara, IT süsteeme või pakud targa linna lahendusi, siis kutsume sind liituma Tehnopoli nutitehnoloogiate kogukonnaga.

Pakume sulle oma ekspordi- ja mentorvõrgustikku, et aidata kaasa uute toodete ja teenuste arendamisel, ekspordiplaanide tegemisel ja uutele turgudele sisenemisel. Kasutame sinu ettevõtte aitamiseks oma laialdast rahvusvahelist kontaktvõrgustikku, kuhu kuulub nii teisi teadusparke, innovatsioonikeskusi ja rahvusvahelise müügi eksperte.

Toetame Eesti IT-ettevõtete võimekuse kasvu ja teeme selleks tihedalt koostööd Eesti Infotehnoloogia Liiduga ning oleme partnerid Targa linna klastris.

Nutitehnoloogiad:

Tarkvara arendus Rohkem infot

kui soovid arendada välisturgudele suunatud tarkvara, IT teenust või pakud hoopis tarkvara testimist, siis aitame sul jõuda uutele turgudele.

Targa linna lahendused Rohkem infot

aitame sinu ettevõttel leida koostöövõimalusi (transpordi, energia säästlikkuse, sotsiaalse heaolu ja linna avatud platvormide valdkonnas) kohalike omavalitsustega nii Eestis kui teistes riikides. Kuulume Targa Linna klastrisse ning meil on tihe koostöö Tallinna Linnavalitsusega.

Suurandmed/big data Rohkem infot

aitame sinu ettevõttel suurandmed kasutusele võtta, neid töödelda ja uusi tooteid ning teenuseid välja töötada.

Tööstus 4.0 Rohkem infot

pakume tööstusettevõtetele tööstuse digitaliseerimise lahendusi ning osaleme valdkonna rahvusvahelistes konsortsiumites.

Muud lahendused Rohkem infot

ootame liituma ka blockchain´i, audio tarkvara, logistikalahendusi või teisi põnevaid IT-lahendusi pakkuvaid ettevõtteid.

 

Kellele teenuseid pakume:  

  • Startupid
  • Väikesed ja keskmised ettevõtted
  • Suurettevõtted

Kuidas ettevõtteid toetame:

  • Eksport
  • Mentorlus ja kontaktid
  • Innovatsiooniteenused
  • Kogukond ja üritused
  • Rahastus
  • TTÜ

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega