Kutse EuroDIG konverentsile Tallinnas 6-7.juunil

18.05.2017

Välisministeerium korraldab 6.-7. juunil 2017 Tallinnas Swissotelis üle-euroopalise internetiteemade dialoogi EuroDIG2017. Kutsume teid osalema ja ühtlasi palume teie abi info levitamisel ürituse toimumise kohta (eriti digi valdkonnaga seotud isikutele).  Tegemist on EuroDIG  konverentsi kümnenda juubeliga – iga kord on see toimunud eri riigis. Viimati oli 2016 Brüsselis. Eeldatavalt osaleb konverentsil ca 400 inimest üle Euroopa (Euroopa Nõukogu 47 liikmesriiki) + veebikonverentsi kaudu lisaks.

EuroDIG on Euroopa avatud platvorm arutamaks interneti haldamise ja teemadega seotud küsimusi kõigi sidusrühmade vahel – valitsused, vabaühendused, erasektor, tehnikasektor, interneti ja inimõiguste aktivistid ning rahvusvahelised organisatsioonid. Tegemist on läbipaistva ja kaasava protsessiga, milles osalejad mõttevahetuste ja pika ettevalmistuse käigus otsustavad, mis igal aastakonverentsil jutuks tuleb. Oluline on kaasata kõik huvilised euroopalike väärtuste ja vaadete kujundamisse internetipoliitikas. EuroDIG põhimõte: „Always open, always inclusive“.

Lisaks EuroDIG sekretariaadile Brüsselis on Välisministeeriumi partneriks Eestis ürituse korraldamisel Eesti Interneti Sihtasutus (www.internet.ee), kes kaasab  ka Eesti interneti kogukonna.

EuroDIG2017 programm: http://eurodigwiki.org/wiki/Programme_overview_2017

Konverentsi avab Vabariigi President 6. juuni hommikul, sellele eelneb nn 0 päev 5.juunil (noortele, vabaühendustele, akadeemiale jne suunatud päev). Kuna tegemist on EuroDIG 10.nda juubeliga, siis toimub 6. juuni õhtul Kultuurikatlas EuroDIG juubeligala üritus, kuhu kõik konverentsil osalejad on teretulnud.

 

Konverentsil osalemiseks saab tasuta registreeruda kuni 29. maini EuroDIG kodulehel: https://www.eurodig.org/index.php?id=76

EuroDIG2017 pealkiri on „DIGital futures: promises and pitfalls“. Seekordne temaatiline rõhuasetus on küberturvalisusel inimõiguste kontekstis. Kokku toimub 2 päeva vältel 4 suure saali (kuni 500 inimest) paneeldiskussiooni: Cyber security strategies, policies and standards, Internet in the „Post-truth” era, Trade agreements in the digital era, How the digital revolution changes our work life. Lisaks toimub kahel päeval 15 erinevat töötuba (kodulehel täpsemalt). VIP osalejate avalikustamine toimub hilisemas faasis.

Kohtumiseni juunis EuroDIG-il!