Patsiendid soovivad personaalset ning koordineeritud ravi

Inglismaa riikliku tervishoiuameti ekspert Jim Phillips kinnitab, et innovatiivsed lahendused patsientide, nende perekonna ja kogukonna jaoks laiemalt aitavad kokku hoida miljoneid.

Jim Phillipsi sõnul keskendub tema ettekanne seminaril „How to engage and empower patients?“ sekkumistele ja lähenemisviisidele, mis võimaldavad patsientidel ise hakkama saada ning parandavad tervisealast kirjaoskust. „Märksõnad saavad olema endaga toimetulek, tervisealane kirjaoskus, patsiendi aktiveerimine, personaliseeritud ravi ja abistamise planeerimine,“ valgustab ta enne seminari.

Oma ettekandes tutvustab Phillips endaga toimetuleku õppimist uute NHS mudelite kaudu. „Tulemused näitavad, et uute mudelite kasutuselevõtuga on vähem erakorralisi sekkumisi ning ooteaeg on lühenenud, patsientide elukvaliteet on paranenud ning diabeedi ja teiste krooniliste haiguste puhul on tulemused paranenud ja ravi kontrolli all,“ ütleb ta.

Phillipsi sõnul defineerib NHS endaga toimetuleku (ingl k self-management) kui mõiste, mis hõlmab kõiki tegevusi, et inimesed oma tervisemured ära tunneks, raviks ja nendega hakkama saaks. Tegevusi võivad nad teha iseseisvalt või ka koostöös tervishoiusüsteemiga.

„Viimase 20 aasta jooksul on kogu Suurbritannias, aga ka teistes riikides, näiteks Taanis, Šveitsis ja Saksamaal, aina kasvanud arusaam, et tuleb rohkem toetada kroonilise haigusega elavaid inimesi ja kasvatada nende võimekust ise toime tulla. Samas mõnes  teises Euroopa riigis on arengud, et nende lähenemisviiside kasu näha ja neid kasutusele võtta, olnud aeglasemad. Suurbritannias elavatele inimestele on praegu saadaval erinevad teenused, mis patsientide toimetulekut toetavad. Edukamad neist on olnud grupipõhine patsientide teavitus ja tervisealane juhendamine,“ selgitab Phillips.

Phillips toob välja, et Inglismaal elab üle 15 miljoni inimese, kel on üks või enam pikaajalist haigusseisundit. Neile omakorda kulub umbes 70% kogu tervishoiukulutustest ning nad kasutavad rohkem tervisoiuteenuseid. Huvitava aspektina toob ta esile, et pikaajalise haigusseisundiga patsiendi keskmine ravikulu aastas on umbes 1000£; kui patsiendil on kaks pikaajalist seisundit, kasvab summa 3000£ni ning kolme ja enama haiguse puhul kuni 8000ni.

Ühtlasi nendib Phillips, et kaasuvad haigused on saamas normiks. Arvatakse, et kolme ja enama haigusega patsientide arv kasvab  2018. aastaks 1,9 miljonilt 2,9 miljonile. Hinnanguliselt on NHSil võimalik kokku hoida vähemalt 4,4 miljardit £ aastas, kui võetakse kasutusele innovatiivsed lahendused patsientide, nende perekonna ja kogukonna jaoks laiemalt.

„Ühendkuningriigi poliitikud on jõudnud järeldusele, et praegused pikaajaliste tingimustega tegelemise mudelid ei ole jätkusuutlikud. Kasvava nõudlusega toimetulekuks peavad tervishoiuteenused tagama selle, et inimesed oleks ise oma tervise ja heaolu juhtimisse täielikult kaasatud ning avalikud teenused tuleb kujundada nii, et patsientide ja tervishoiuprofessionaalide koostöös oleks võimalik ressursse tõhusalt kasutada,“ räägib Phillips.

Phillips kirjeldab, et integreeritud tervishoiu disainimiseks peeti mitmeid konsultatsioone ning patsientide sõnul sooviti personaalset, koordineeritud ravi.

Lähemalt räägib Jim Phillips patsientide kaasamisest ja võimestamisest 13. märtsil toimuval seminaril „How to engage and empower patients?“

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega

Meie partnerid