Ready2Scale

Projekti Ready2Scale eesmärk on tuua kokku ning luua sünergiat kohalike digitaal- ja süvatehnoloogia (DDT) ökosüsteemide vahel. Keskendutakse eelkõige laienevatele riikidele ning nende omavahelisele koostööle, aidatates luua paremaid sidemeid teiste Euroopa ettevõtluse ökosüsteemidega.

Ready2Scale projekti raames toimub 6-kuuline kiirendiprogramm, mis ühendab endas mitmeid võimendavaid tegevusi ja spetsiaalse fookusega koolitusi, keskendudes DDT idufirmade kõige tüüpilisematele kitsaskohtadele. Samuti pakub programm rahalist toetust.

Selle projekti üks võtmeelemente on suurendada laienevate riikide ettevõtluse ükosüsteemi teadlikkust ja pädevust, võimaldades neil pakkuda paremat teenust alustavatele ettevõtetele ja seeläbi aidata kaasa üleeuroopalisele koostööle.

Ready2Scale projekti raames toimuvad koolitused varajase faasi äriinglitele, investeeringute suurendamiseks digitaal- ja süvatehnoloogia sektoris. Koolitused lähtuvad New Nordic Leads koolitusprogrammi struktuurist, mis on suunatud piiriülese tegevuse suurendamisele.

Väärtuspakkumine osalejatele:

 • Piiriülene koostöö erinevatest piirkondadest pärit DDT idufirmade vahel.
 • Suurendada DDT idufirmade osalust ja kaasamist Euroopa Liidu Innovatsioonifondi investeeringutesse.
 • Harida ja teavitada Euroopa äriinglite kogukonda süvatehnoloogiaettevõtete potentsiaalist, suurendades usaldust selle dünaamilise sektori hindamise ja sellesse investeerimise suhtes.
 • Luua kontakte potentsiaalsete investorite ja DDT idufirmade vahel
 • Erinevad matchmaking kohtumised ja seminarid, nii näost-näkku kui veebi teel.
 • 6 kuud kestev kiirendusprogramm rahalise toetusega kuni 60 000 EUR ettevõtte kohta (2 kandideerimisvooru ja kokku rahastus 25 iduettevõttele)
 • Uute turgude avastamise võimalused kiirendiprogrammi valitud ettevõtetele.

Projekti partnerid:

 • Tehnopol (Eesti)
 • Civitta (Eesti)
 • Poznan Science and Technology Park (Poola)
 • European Business Angels Network (Belgia)

Kontaktisik Eestis: Kristiina Libe, kristiina.libe@tehnopol.ee

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega