Rohepöörde lahendustele suunatud eksperimendid Accelerate Estonia programmis

Accelerate Estonia programmiga on liitunud mitu uut tiimi, kes soovivad oma lahendustega panustada ühiskonna paremaks muutmisse. Saame nende lahendustega lähemalt tuttavaks.

Digitaalne infrastruktuur ringmajandavale tekstiilisektorile

Ligi 73% maailmas toodetud ja tarbitud rõivastest ja tekstiilidest suunatakse prügilasse ladestamisele või põletamisele. TEXroad tahab seda muuta, sest suurt osa kasutatud rõivastest saaks korduskasutada või töödelda ümber uuteks materjalideks või toodeteks.

Loe lähemalt: https://accelerateestonia.ee/et/projekt/ringmajandav-tekstiilisektor/

Biojäätmete kasutamine kestlikus toidutootmises

Praegused toidutootmise viisid ei ole jätkusuutlikud. Mulla seisundi halvenemine suurendab sõltuvust sünteetilistest agrokemikaalidest. Kuigi biojäätmeid tekib märkimisväärses koguses, ei integreerita neid toidusüsteemi. Olemasolevate bioressursside asemel kasutame toidu kasvatamiseks sünteetilisi agrokemikaale. Toitainevarud vähenevad samal ajal kui keskkonnaseisund halveneb. Nutriloop soovib asendada sünteetilised mineraalväetised biojäätmetel põhinevate bioväetistega, eesmärgiga suurendada toidu suveräänsust ja kiirendada üleminekut taastavale põllumajandusele.

Loe lähemalt: https://accelerateestonia.ee/et/projekt/kestlik-toidutootmine/

Moodulmajade platvorm ringmajandavale ehitussektorile

Ehitustoodete tootmine ja transport toodab aastas 3,5 Gt C02, mis on suuresti tingitud tsemendi- ja terasetööstusest. See võrdub ligikaudu 1 miljardi sõiduauto aastase emissioonidega. Pattern Buildings 369 soovib radikaalselt muuta seda, kuidas me hooneid projekteerime ja ehitame, et vähendada ehitamisega seotud keskkonnamõju 10 kordselt.

Loe lähemalt: https://accelerateestonia.ee/et/projekt/ringmajandav-ehitussektor/

Kogukonnaenergeetika mudel

Taastuvenergeetika on olemuselt hajaenergeetika ning parimate tootmiskohtade leidmine vajab kogukonna ja omavalitsuste aktiivset osalemist. Ühistulises vormis taastuvenergia parkide rajamine annab võimaluse kaasata kõiki kogukonna liikmeid, leevendada „mitte-minu-tagaaias“ sündroomi ning taastuvenergia tootmisest teenida ühiselt tulu. Taastuvenergia tootmine ühendab kogukonna, kohaliku omavalitsuse ja keskkonnahoiu kokku win-win-win lahendusesse.

Loe lähemalt: https://accelerateestonia.ee/et/projekt/kogukonnaenergeetika-mudel/

Lahendus kestliku rahastuse taksonoomia nõuetele vastavuse hindamiseks

Finantsasutused ja suurettevõtted peavad järgima kestliku rahastuse taksonoomiaga seotud nõudeid, kuid ainult 14% Eesti ettevõtetest on seadnud endale kliimaeesmärgid. Sustaxo eesmärk on luua Euroopa kestliku rahastuse taksonoomiast lähtuv lahendus, mis lihtsustaks finantsasutustele ja suurettevõtetele kohustuslike analüüside ja aruannete koostamist, kuid oleks samas kättesaadav ja hoomatav ka väikeettevõtetele.

Loe lähemalt: https://accelerateestonia.ee/et/projekt/kestliku-rahastuse-taksonoomia

Accelerate Estonia on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt algatatud programm, mis toob kokku era- ja avaliku sektori erksamad pead, et koostöös lahendada kompleksseid globaalseid väljakutseid. Programm toob kokku idufirmaliku mõtteviisi avaliku sektoriga, et testida, valideerida ning rakendada lahendusi, mis loovad Eestile rahvusvahelise konkurentsieelise ja millel on globaalse skaleeritavuse võimalus. Programmi viib ellu Tehnopol Startup Inkubaator.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega