Sotsiaalhoolekande innovatsioonipäev

Innovaatiliste lahenduste arendaja – tule ja aita sotsiaalvaldkond digiajastusse!

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet on koostöös linnaosadega noppinud sotsiaalhoolekande igapäevatööst välja 4 probleemi, kus tehnoloogiliste lahendustega saaks oluliselt kokku hoida hooldustöötajate aega ja parandada teenuse kvaliteeti (vt pikemaid probleemikirjeldusi allpool):

  • Efektiivsem lahendus koduteenuste klientidele toidu tellimiseks ja kojuveoks
  • Kulupõhiste toetuste kasutajasõbralikum ja efektiivsem menetlemine
  • Üksi elavatele eakatele klientidele päevarutiini meelde tuletamine ilma hooldustöötaja täiendava ajakuluta
  • Koduteenuse kvaliteedi tõstmine kliendi hoolduskava täitmise jälgimiseks ja aruandluse lihtsustamiseks

Lahenduste leidmiseks kutsume ärksa ja avatud meelega ettevõtjaid ja arendajaid Teadusparki Tehnopol (Teaduspargi 6/1, ruum Saturn) 8. mail kell 12.30-17.00 toimuvale innovatsioonipäevale, et koos probleemi omanikega ideid genereerida ja neist tuumakamad kiiresti prototüüpideks arendada. Samuti on oodatud teiste omavalitsuste ja riigiasutuste sotsiaalhoolekande asjatundjad, arvestades, et probleemid on ühised.

Innovatsioonipäeval avavad probleemi omanikud vajadusi, kommenteerivad ideid ja löövad jõudumööda kaasa arendustiimides. Päeva lõpus esitlevad kohapeal moodustunud meeskonnad esmaseid lahenduskontseptsioone, millest probleemi omanikud valivad välja oma lemmikud. Ideede edasiarendamist saab jätkata ESF konkursi “Innovatiivsed lahendused sotsiaalhoolekande teenustes” või linna muude arendusprojektide ja hangete raames.  

Innovatsioonipäeva korraldab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet koostöös Connected Health klastri ja Targa linna klastriga.

Osalemine on tasuta, kuid kohustuslik on eelnev registreerimine. Tee seda hiljemalt 4. maiks siin.

NB! Juhul kui oled registreerunud, aga ei saa siiski üritusel osaleda, palun anna sellest kindlasti teada kitty.kubo@tehnopol.ee või 55654535.

Vaata ka Facebook üritust SIIT.
 
Taustainfo:

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet koordineerib ja korraldab Tallinna linnas sotsiaalhoolekannet ning Tallinna elanike haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele suunatud tegevusi. Sotsiaalhoolekande teenuseid pakuvad 8 linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnad.

Connected Health klaster ühendab Eestis kõik tervise valdkonna innovatsiooniks vajalikud osalised: tervisetehnoloogia ettevõtted, klinitsistid ja kliinikud, tervishoiu regulaatorid ja rahastajad ning T&A asutused. Klastri partnerite visioonis on Eesti tervisetehnoloogia lahenduste tekkeks ja kasvuks parim paik maailmas. Klastri tegevust toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse klastri meede.

Targa linna klaster ehk Smart City Lab ühendab ettevõtted, linnakodanikud, avaliku võimu, T&A asutused ning innovatsiooni tugistruktuurid keskendudes IKT ja uute tehnoloogiate võimaluste  kasutamisele linnaelu erinevates valdkondades energiasäästust kuni sotsiaal- ja tervishoiuteenusteni. Klastri tegevust toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse klastri meede.

Tallinna Teaduspark Tehnopol on teadus- ja ärilinnak alustavatele ja kasvavatele tehnoloogiaettevõtetele. Tehnopol veab eest Connected Health klastri tegevusi ja on partner Targa linna klastris.

Sotsiaalhoolekande neli praktilist vajadust, millele soovitakse innovatsioonipäeval lahendusi leida:

  • Efektiivsem lahendus koduteenuste klientidele toidu tellimiseks ja kojuveoks

Probleem: Koduteenuste valdkond sisaldab muuhulgas toidu koju viimise teenust, kus erialase väljaõppe saanud hooldustöötaja tegutseb pakikullerina kogudes kokku klientide soove, käies kaupluses ja sularahas arveldades.

Vajadus: Lahendus, mille abil inimene saab kodus võrrelda kauplustes baastoiduainete hindu, tellida toiduained või valmistoidu (hooldustöötaja võib teda tellimuse vormistamisel aidata) ja kuller toob tellitu koju. Tasumine pangakaardi- või ülekandega, mitte hooldustöötaja ei arvelda vihikus ja sularahaga.

  • Kulupõhiste toetuste kasutajasõbralikum ja efektiivsem menetlemine

Probleem: Toetused on kulupõhised, kliendid peavad igakuiselt tooma sotsiaaltöötajale sissetulekuid tõendavaid ja ravimitega seotud kuludokumente. Sotsiaaltöötajad peavad kalkulaatori abil liitma kokku tohutul hulgal ravimitšekkidel olevaid summasid, lisaks arvutama soodustuse protsente. 

Vajadus: Lahendus, mis hoiaks kokku nii kliendi kui sotsiaaltöötaja aega. Näiteks viiks sotsiaaltöötaja paberitöö minimaalseks või üldse välistaks inimese toetuste kalkuleerimisel  ja määramisel (nt automatiseeritud andmekorje eri andmekogudest, sh e-tervis ja digiretsept või pank).  

  • Üksi elavatele eakatele klientidele päevarutiini meelde tuletamine ilma hooldustöötaja täiendava ajakuluta

Probleem: Eakad mäluhäirega inimesed unustavad õigeaegselt ravimid võtmata, muidu tulevad kodus kenasti toime, kuid pole kedagi, kes suudaks mitu korda päevas käia või helistada.

Vajadus: Rääkiv meeldetuletaja? Või robotkõne? Ehk saab kasutada ka nn vana kooli telekates?

  • Koduteenuse kvaliteedi tõstmine kliendi hoolduskava täitmise jälgimiseks ja aruandluse lihtsustamiseks

Probleem: Koduteenuse klientide jaoks koostatakse hoolduskava, mille täitmises võivad vajadusel osaleda erinevad hooldustöötajad. Aruandlus hoolduskava täitmise üle toimub paberil. Info liikumine ja tervikpildi loomine hoolduskava täitmisest on ajakulukas nii kliendi kui ka hooldustöötaja vaates.

Vajadus: Lahendus, kus hooldustöötaja tegevus koondub kliendipõhiselt kokku ja on võimalik aruandeid genereerida ja kava täitmist jälgida.

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega

Meie partnerid