Startupid soovitavad: uute tehnoloogiate väljatöötamisse tuleb kaasata klinitsistid

Innovatsioonikliiniku sarja raames toimunud üritusel Põhja-Eesti regionaalhaiglas (PERH) jagasid arstid oma kogemust, kuidas praktilisest vajadusest sündinud innovaatilised ideed leiaksid tee praktikas teostumiseks.

Connected Health klastri innovatsioonijuht Kitty Kubo sõnul on nii Eestis kui mujal maailmas tervise startup üritustel see viga, et koos käib sama seltskond startupe ning kohal on küll tehnoloogiainimesed, kuid puuduvad klinitsistid, kes kõige paremini selle valdkonna probleeme ja vajadusi tunnetavad. Nii ongi Innovatsioonikliiniku ürituste sarja mõte minna haiglatesse, kus on arstid kohapeal olemas ning nad tehnoloogiainimestega kokku viia, selgitab ta.

Seekord keskenduti innovatsioonile haiglas ning räägiti kolme juhtumi näitel haiglasisese töökorralduse ja protsesside tõhustamisest.

PERH neurokirurg ning arenduse iPalat initsiaator dr Kahro Tall  tutvustas kogemust, kuidas vajadusest lähtuvalt ja koostöös haigla IT osakonnaga sündis arstidele uus töövahend. Tall selgitas, et suurest haigla infosüsteemi andmemahust on arstil vaja hetkega teatud andmed kätte saada ning nende otsimine ja dünaamika jälgimine võttis aega. Nii tekkiski mõte, et nagu Windowsis kuvatakse erinevad kaustad – My Documents või My Photos, võiks ka arstile kuvada My Patients. Tahvelarvutite kättesaadavamaks muutumine aitas sobiva formaadi tõttu töövahendi arendamisele ja kasutamisele kaasa.

Tall selgitas, et iPatsient võimaldab arstil oma patsiendid kiirelt üle haigla üles leida ning saab märkida kiire töötempo juures vajaminevad meeldetuletused. Samuti on rakenduses olulised osad, mis vajalikud ravitöös ja -otsuste tegemise juures: eraldi kuvatakse kirjeldused, uuringud, analüüsid, millele hiljem lisandusid pildipank, diagnoosid ning retseptid. Vaadetes on võimalik luua filtreid ja sorteerida. Lisaks on osa rakendusest seotud dokumenteerimisega: sisestada saab kirjeldusi, andmeid, epikriise ning haiguspäevikut, tellida uuringuid.

Talli sõnul on iPatsient rakenduse abil tehtav suur osa ravitööst, tööaeg on paindlikum ja sisukam. Tööstiil on kirurgi kinnitusel muutunud – suhtlus patsientidega on interaktiivsem ning tänu sellele saab aega kokku hoida. Vastuvõtuajad on muutunud optimaalsemaks ning ebavajalike konsultatsioonide arv vähenenud.

Rakenduse kasutamine on PERHis vabatahtlik, rakendus on arstidele tasuta kättesaadav.

Valige probleem, mida lahendama hakata

Soome praktiseeriv arst, insener ja digitervise startup ettevõtte Unitary Healthcare üks asutajatest ja tegevjuht dr Taavi Saviauk tutvustas patsientide logistikalahenduse Uoma teekonda ideest piloteerimiseni Soome haiglates.

Soome kogemus näitas, et kui patsient ei vaja enam ravi ülikooli- või keskhaiglas, suunatakse ta tervisekeskusesse. Haiglates ja tervisekeskustes kasutatakse aga erinevaid infosüsteeme, mis omavahel ei suhtle – nii võib sama linna kahes haiglas olla erinev infosüsteem, haigla süsteemis pole näha, mida on patsiendiga tervisekeskuses tehtud ja vastupidi, kas tervisekeskuses on vabu kohti, kuhu patsient saata. Palju infot vahetatakse telefoni teel, sellest tekivad võimalused vigadeks.

Nii arendatigi Saviaugu sõnul pilvepõhine süsteem, kus vastuvõtjad, näiteks tervisekeskused, märgivad vabad kohad ning saatja paneb kaasa ka info patsiendi kohta. Lahenduses on olemas vestluse võimalus, kus arstid ja õed saavad omavahel suhelda ja lisainfot küsida. Info sisestamiseks on andmete loetelu, mis teeb info sisestamise kiiremaks ning tekkinud standard jätab vigade tekkimiseks vähem ruumi.

Arst tutvustas, et projekt algas eelmise aasta veebruaris, sellele järgnesid läbirääkimised pilootpartneritega. Praegu on lahendusel seitse piloteerimispartnerit ning laienemine käib. Lahenduse teeb edukaks asjaolu, et integratsioone pole Uomal vaja.

Soovitused tervise startupidele

Dr Saviauk tõi oma kogemusele tuginedes välja soovitused, millega tervisevaldkonna startupid arvestama peaks: „Maailmas valitseb tervisetehnoloogia startupide buum. Kuna arste on neisse vähe kaasatud, siis paljud ei tea tegelikult, mis on meditsiin, millised probleemid seal tegelikult on. Nii ehitatakse midagi, millest kliinilist kasu pole. Tuleb tõelised probleemid üles leida,“ juhib ta tähelepanu.

Samuti pole arsti sõnul mõtet tegeleda probleemidega, mida lahendada ei saagi. „Leia teostatav lahendus ning tööta koos arstidega,“ soovitab Saviauk.

Arvestada tuleb sellega , et startupid on tavaliselt väikesed firmad, kellel raha pole, kuid lahenduste väljatöötamise juures võtavad erinevad toimingud väga kaua aega.

Haiglapersonalile sõbralikud juhendid

Eesti ühe edukama tervisetehnoloogia startup ettevõtte Cognuse juht Andres Mellik ja PERH II intensiivravi osakonna juhataja dr Indrek Rätsep tutvustasid haigla ja Cognuse ühisarendust, mille eesmärk on muuta erinevad juhendid haiglapersonalile kasutajasõbralikuks.

Ühiseks arenduseks valisiti õendusprotokollid ja tegevusjuhendid – tekitati andmeladu juhenditest, kui õde läks mingit protseduuri tegema. Tekitati ekstrakt kogu andmelaost, et leida üles sobilik juhend, see käivitada ja selle abil samm-sammult garanteerida õe õige tegutsemine. Selleks loodud süsteem on ka hääljuhitav.

Dr Rätsep tutvustas, et hetkel on käimas pilootprojekt, esimesed katsetused on tehtud ning õed kasutavad ja proovivad süsteemi palatisituatsioonis protseduuride tegemisel. Arsti sõnul loodetakse arendusega tõhustada õendustegevust. Tulemus peaks tema sõnul olema õdede efektiivsem töö, noorte õdede kiirem väljaõpe, ravivigade vältimine ja kõrgem ravikvaliteet.

 

Innovatsioonikliinik annab hoogu klinitsistide praktilisest vajadustest võrsuvale innovatsioonile – ühendatakse meedikuid arendajate, disainerite ja iduettevõtjatega, et head ideed jõuaksid kasulike lahendusteni. Innovatsioonikliinikut korraldab Connected Health klaster, mille eestvedajaks on Tallinna Teaduspark Tehnopol. 

Üritus „Innovatsioon haiglas: ise ja startup´idega“ toimus 7. juunil PERHis.

 

(autor: Eli Lilles)

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega