Startupid sotsiaalvaldkonnas – kandideeri toetuse saamiseks

Põhitoetus on suunatud väljatöötatud uudse teenuse või toote või selle prototüübi testimisele või arendamisele ja kasutusele võtmisele sotsiaalvaldkonnas.

Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” tegevuse „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused” raames toimub uudsete lahenduste väljatöötamise ja elluviimise põhitoetuse taotlusvoor. Voor on avatud 3. detsembrist 2018 kuni 11. veebruarini 2019 kl 17.00.

Toetuse andmise eesmärk

  • inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule suundumise või tööturul jätkamise toetamine;
  • erivajadusega inimese toimetuleku toetamine tööturule suundumisel või tööturul jätkamise võimekuse suurendamine.

Põhitoetusena toetatavad tegevused

  1. teenuse või toote testimine sihtrühmal vastavalt väljatöötatud lahendusele;
  2. teenuse või toote arendamine vastavalt testimise tulemustele;
  3. teenuse või toote arenduseks vajaliku partnerluse ja koostöövõrgustiku arendamine.

Taotlejad, partnerid

  • Taotlejaks või partneriks võib olla juriidiline isik, riigiasutus ja kohaliku omavalitsuse asutus.
  • Taotleja võib taotlusvoorus esitada ühe taotluse.

Eelarve/toetuse määr

  • Taotlusvooru eelarve on 2 miljonit eurot.
  • Põhitoetuse vähim summa on 50 000 eurot ja suurim summa 300 000 eurot projekti kohta.
  • Põhitoetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest on: kohaliku omavalitsuse asutusele 85%; teistele taotlejale 65%.

Määrus ja infomaterjalid

Taotluste esitamine

Infopäev 

Infopäev taotlejatele toimub Tallinnas 10. jaanuaril 2019 kl 11-15.30 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses (Liivalaia 33).
Registreerumine kuni 7. jaanuarini.

Vaata lisa siit.

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega

Meie partnerid