Tallinna Ettevõtlusamet toetab väikeettevõtjate eksponendina osalemist valdkondlikel välismessidel

Toetust antakse tootmisega tegelevale või teenuseid osutavale Tallinna ettevõtjale, kes on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta ja kelle viimase majandusaasta käive jääb vahemikku 20 000-200 000 eurot.

Toetus on 8000 eurot aastas ja seda saab taotleda kuni kahel välismessil osalemiseks.

Toetus katab kuni 80% järgmistest otse messikorraldajale tasutud kuludest: messile registreerumise kulu, stendipinna üürikulu, messipääsme ja messile akrediteerimise kulu ning messi ametlikku kataloogi ja elektroonilisse andmebaasi kandmise kulud.

Abikõlbulikud ei ole sõidu-, majutus- ja lähetuskulud, stendipinna sisustamise ja kujundamise kulud ning kauba transpordi- ja tollikulud.

Olulisemad täiendavad tingimused taotlejale

 • Kui ettevõtja on tegutsenud kauem kui kaks majandusaastat ja esitanud äriregistrile vähemalt kaks majandusaasta aruannet, siis peab taotleja täistöökohaga töötajate arv viimase kuue kuu jooksul olema vähemalt üks
 • Taotlejal peab olema vähemalt inglisekeelne ettevõtet ja selle tooteid või teenuseid tutvustav veebileht
 • Puuduvad maksuvõlad
 • Äriühingust taotleja osanikeks ja/või aktsionärideks on vähemalt 51% ulatuses füüsilised isikud.
 • Taotleja viimases äriregistrile esitatud majandusaasta aruandes toodud müügitulust ei moodusta rohkem kui 50% järgmised tegevusvaldkonnad:
  1) põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük;
  2) alkohoolsete jookide ja tubakatoodete tootmine;
  3) hulgi- ja jaekaubandus;
  4) finants- ja kindlustustegevus;
  5) kinnisvaraalane tegevus;
  6) juriidilised toimingud ja arvepidamine; peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine; turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused;
  7) hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.

Toetuse taotlus tuleb Tallinna Ettevõtlusametile esitada vähemalt 30 kalendripäeva enne välismessi algust.

Rohkem infot toetuse kohta leiab Tallinna kodulehelt https://www.tallinn.ee/est/Teenus-Vaikeettevotja-valismessitoetus

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega

Meie partnerid