Tervisesektor kogub Narvas inspiratsiooni

Esmaspäeval, 9. detsembril kutsuvad Connected Health klaster ning Narva Loomeinkubaator OBJEKT inspiratsiooniüritusele Connected Health @Narva, et tutvustada innovatiivseid lahendusi tervishoius. Oma kogemusi jagavad mitmed Eesti tervisetehnoloogia kogukonna iduettevõtted, teiste seas MinuDoc.ee, TempID, Triumf Health, hINF ja Dermtest Eesti.

„Tervishoid puudutab meid kõiki – arstiabi läheb meil kõigil varem või hiljem vaja. Digilahenduste abil on arstiabi kättesaadavam ja kindlasti võimaldab moodne tehnoloogia ka ravitulemusi parandada. Inspiratsioonipäeval tutvustame Narva inimestele  tervisetehnoloogilisi lahendusi, mis on juba tervishoiuvaldkonnas igapäevases kasutuses,“ selgitas Connected Health klastri juht Piret Hirv. „Teisalt avavad uued tehnoloogiad võimalused ettevõtetele – oma ideid välja pakkudes ja tervishoius ellu viies saab maailma tervemaks muuta,“ lisas ta.

„Connected Health klastri  eesmärk on koos terviseentusiastide, arstide ja ettevõtetega luua tehnoloogilisi lahendusi parema tervishoiu nimel. Loodame Narvas avada diskussiooni ja pakkuda aktiivsetele Ida-Viru spetsialistidele, teenusepakkujatele ja tehnoloogiaettevõtetele võimaluse teha koostööd oma ala spetsialistidega regioonist väljaspool ning jagada enda kogemusi või murekohti igapäevasest praktikast,“ rääkis Hirv.

Narva Loomeinkubaator OBJEKT projektijuht Anna Guzman nendib, et tervise valdkond on tänu uutele tehnoloogiatele ja digitaliseerimisele kiires ja dünaamilises arengus: „Seetõttu ongi ülimalt oluline tuua ka Ida-Viru piirkonda teadmised ja kontaktid, mis avardaks kohalike spetsialistide, teenusepakkujate ning teenuste tarbijate teadlikkust, ning looks ka kontakte koostööks ja seekaudu parandaks meie inimeste tervise- ja sotsiaalhoolekande teenuste kättesaadavust, kvaliteeti ning inimeste üldist heaolu.“

Inspiratsiooniüritusele on oodatud nii meditsiini-, sotsiaalhoolekande- kui ka sotsiaalsektori spetsialistid ja teenusepakkujad ning patsientide ühendused. Samuti on oodatud innovatsiooni- ja tehnoloogiahuvilised, kes soovivad panustada ideedega, kuidas uute tehnoloogiate abiga tervise valdkonna arengule ning spetsialistide töö hõlbustamisele kaasa aidata.

Lisainformatsioon:

Ürituse töökeel: eesti + vene (kohapeal sünkroontõlge)

Vaata üritust FB: https://www.facebook.com/events/799465563815534

Ürituse kava:

11:00 – 11:15 Kogunemine / registreerimine

11:15 – 11:30 Sissejuhatus // Jana Pavlenkova, OBJEKT asutaja

11:30 – 12:00 Innovatsioon Tervisetehnoloogias // Oliver Loit, Teaduspargi Tehnopol Innovatsioonijuht

12:00 – 12:30 Minudoc.ee // Dr. Sergey Saadi, Chief Medical Officer

12:30 – 13:00 TempID // Rait Rand, asutaja

13:00 – 13:30 Kohvipaus vaba aruteluga

13:30 – 14:00 Triumf Health // Kaari Kink, Chief Health Officer

14:00 – 14:30 hINF // Paula Kink, asutaja

14:30 – 15:00 Dermtest Eesti // Marelle Maiste, Clinical UX Manager

15:00 – 15:30 Lõppsõnad vaba aruteluga

Üritusel osalemine on TASUTA, kuid vajalik eelregistreerimine e-mailil: anna@objekt.is.

Üritus toimub koostöös Integratsiooni Sihtasutusega Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ toetatava alategevuse „Lõimumisalased koostöötegevused” raames. Üritust kaasrahastatakse KredExi ja Startup Estonia Ida-Virumaa piirkonnas iduettevõtluse arendamise tegevussuuna raames.

Teaduspargi Tehnopol juhitav Connected Health klaster on Eesti suurim tervisetehnoloogia kogukond, mis koondab nii terviseteenuse osutajaid, tervisetehnoloogia ettevõtteid kui ka kõiki teisi valdkonna olulisi huvigruppe. Klastri abiga on võimalik teha siseriiklikke koostööprojekte ning eksportida tervisetehnoloogilisi lahendusi ka teistesse riikidesse.

Klastri tegevusi kaasfinantseerib EAS.

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega

Meie partnerid