Üks momentum, palun!

Innovatiiv avastas turult uudse, tegelikult isegi täiesti uuendusliku teenuse! Äripäeva teemaveeb innovatiiv.ee kirjutab, et kui te olete näiteks suurettevõte või avaliku sektori asutus ning tunnete, et vajate uut vaatenurka, siis saab Teaduspark Tehnopol aidata teil muutuda idufirmalikult kiireks ja paindlikuks.

Tallinna Teaduspargi Tehnopoli arendusprojektide juht Kadi Villers, sain ma õigesti aru?

Peaaegu. Momentum on tõepoolest keskmistele ja suurtele ettevõtetele ning avalikule sektorile suunatud innovatsiooniprogramm, mis annab ärile hoogu uudsete lahenduste loomisega ning aitab muuta ettevõtte startup’ilikult kiireks ja paindlikuks.

Näeme iga päev, kuidas startup’id muudavad väga paljudes valdkondades meie igapäevaseid harjumusi. Seda, kuidas me üksteisega suhtleme, kuidas raha ühest riigist teise saadame või pakke kohale toimetame. Skype, Transferwise, Starship Technologies on vaid üksikud näited käitumise muutjatest.

Teisalt näeme ka seda, et suurettevõtted ja avaliku sektor ei jõua sageli nii kiiresti reageerida, kui turg või ühiskond ootab. Momentum ongi teenus, mis aitab suurtel tuua oma ettevõttesse startup’ilikku mõtteviisi ja metodoloogiat.

Suurtel ja väärikatel ettevõtetel on omad väljakujunenud tavad ja traditsioonid ja… need vist ka segavad innoveerimist?

See võib tõesti nii olla. Kui sa oled juba aastaid tegutsenud ettevõte juht, siis enamasti on kõik vajalikud protsessid juba justkui paika loksunud ja kui asjad lähevad suhteliselt hästi, siis on rutiin üsna kerge tekkima. Rutiin on aga innovatsiooni suurim vaenlane. Meie juurde jõuavadki sageli just need ettevõtted, kellel läheb tegelikult väga hästi, aga neid ettevõtteid juhivad ambitsioonikad ja ägedad inimesed, kes ei rahuldu keskpärasusega. Nad tahavad, et neil ja nende ettevõttel läheks mitte hästi, vaid suurepäraselt, et nende töötajad ja kliendid oleksid rahul ja nad oleksid maailma uusimate tehnoloogiate ja võimalustega sinasõbrad. Tark inimene tunneb ära koha, kus teiste teadmine ja kogemus aitab tal olla veel edukam ja siin tulebki mängu Teaduspark Tehnopol. Meie tuleme ja aitame su ettevõtte rutiinist lahti raputada!

Kuidas?

Piltlikult öeldes aitame ettevõtte töötajaid ja protsesse justkui lahti muukida, et täna veel kasutamata potentsiaal üles leida. Väga põnev on vaadata, kui lahedate ideede peale tulevad sama ettevõtte töötajad näiteks ettevõttesiseste häkatonide käigus. Neil on olemas spetsiifiline info ettevõtte protsesside ja vajaduste kohta, aga nende igapäevased ülesanded on organisatsioonis hoopis midagi muud. Kui neid siis nutikalt suunata ja spetsiaalsete tehnikate ja mentorite abiga raamist välja mõtlema panna, annab see uskumatuid tulemusi. Nii tekivadki ettevõtesisesed startup’id.

Oot. Mis asjad on ettevõttesisesed startup’id?

Muigab. Jah, see on üsna tavaline reaktsioon, kui seda sõnapaari kasutame. Tegelikult on see ka Eestis juba üsna levinud praktika, et suurettevõtete sees toimetavad n-ö startup-meeskonnad. Need moodustatakse ettevõtte enda töötajatest ja nad on justkui projektimeeskond, kellele on antud volitused mingi suur protsess ümber teha või mõni uus toode turule tuua.

No aga sellised projekti meeskonnad on ju alati ettevõtetes olnud? Mis selles siis uut on?

Loomulikult on selliseid tiime ettevõtetes alati kasutatud. Teistmoodi on see, kuidas nad toimetavad. Ettevõte eraldab neile eraldi eelarve ja annab aega ideed ellu viia. Startup’e eristabki n-ö traditsioonilistest ettevõtetest peamiselt see, kuidas nad oma toodet ja teenust arendavad. Nad kohanevad turu ootuste ja nõudmistega hästi kiirelt, arendavad kohe esimesest päevast peale oma teenust koos reaalse kliendiga, mitte ei tee midagi valmis ega jää siis ootama, kas see inimestele meeldib või mitte. Toote või teenuse pidev valideerimine ja selle pinnalt ka edasiste arendusotsuste tegemine käib pidevalt kliendiga käsikäes ja potentsiaalseks turuks on esimesest päevast peale välisturg. Nii saab see olla ka ettevõtte sees.

Milliseid võimalusi veel on?

Meie saame näiteks aidata tekitada erinevaid põnevaid koostöösuhteid erinevate ettevõtte vahel. Üha tavalisemaks muutub suurettevõtete omavaheline koostöö mingi toote või teenuse väljaarendamiseks. Lisaks sellele on Teaduspark Tehnopol Eesti suurim startup’ide kasvulava ja sellest tulenevalt on meie portfellis palju ägedaid noori ettevõtteid, kes saavad aidata keskmisel või suuremal ettevõttel näiteks mingis töölõigus efektiivsemaks muutuda või läbi uue tootesarja arendamise kasumit juurde teenida.

Avalik sektor ei mõtle ju kasumist?

Jah, aga avalik sektor mõtleb vägagi sellele, kuidas Eesti inimestele mugavamat ja paremat teenust pakkuda. Mõtleb ka sellele, kuidas seda võimalikult efektiivselt teha. Eesti on täna tuntud oma e-eduloo poolest, aga see ei tähenda, et areng võiks seiskuda. Ei! Tihtipeale ongi vaja värsket tuult, uutmoodi lahti mõtestamist, et teenuseid paremaks muuta – seda me pakumegi.

Kuidas üks innoveerimisprotsess siis välja näeb?

Alustame sellest, et võtame selle kokkupandud pusle justkui uuesti tükkideks lahti. Vaatame, kuidas asju täna tehakse ja aitame kaardistada võimalusi, mida ettevõte või organisatsioon täna ei kasuta, aga mille kasutamisest ta oleks huvitatud. Otsime inspiratsiooni ja analüüsime, mida juba mujal maailmas on selles vallas tehtud.

Sellele järgneb tavaliselt ettevõttesisene arendusmaraton, mis on sisuliselt intensiivne ajurünnak, esmane olukordade läbilahendamine, prioriseerimine, valideerimine tarbijate/kasutajatega. Maratoni lõpuks on eesmärk jõuda esmase lahenduseni, mida saab hakata edasi arendama. Siinkohal on oluline mõista, et ka teenust ja protsessi saab tegelikult prototüüpida. Kui ettevõte soovib, siis aitame koos Eesti parimate valdkonna mentoritega neid tegevusi ka ellu viia, et uute lahenduste juurutamine ei jääks soiku.

Kui palju aega üks uuenemisprotsess võtab?

See sõltub ettevõtte soovidest, vajadustest ja eelarvest. Võime teha kas ühe väga intensiivse päeva või mitme kuu pikkuse tsükli… Kõik sõltub projekti mastaapsusest. Meie kõige pikem projekt kestis näiteks üle aasta.

Miks üks ettevõte peaks just Teaduspargi Tehnopol oma innovatsioonipartneriks valima?

Sest me toome ettevõttele reaalset kasu! Teaduspark Tehnopol on Baltimaade suurim ja meil on tehnoloogiaettevõtluse arendamises juba 15 aastat kogemust. Meie jaoks on innovatsioon, startup’id, erineva suurusega põnevad tehnoloogiaettevõtted ja uute toodete ning teenuste arendus igapäevase töö osa. Teame, mis töötab ja mis mitte, kui palju see aega võtab ja kuhu on mõistlik investeerida. Meie portfellis on kaugelt üle 100 erineva ettevõtte, keda me aitame erinevatele välisturgudele. Aitame uue turu vallutamiseks luua vajaliku äriplaani, turundus- ja müügistrateegia ja leiame sihtriigis ettevõttele vajalikud kontaktid.

Eriti tugevad oleme kolmes valdkonnas: IKT (Tark Linn, Tark Transport jms), rohetehnoloogia- ja tervisetehnoloogia.

ARVAMUS

ASi Tallinna Sadam juhatuse esimees Valdo Kalm:

Tehnopoli Startup Inkubaatori abiga korraldasime Tallinna Sadama töötajatele ja koostööpartneritele hackathon-stiilis innovatsioonipäeva, et uuendusmeelsust paremini meie töötajateni viia ning leida nutikaid lahendusi sadama ärivaldkondade arendamiseks. Kasutades startup-maailmas tuntud tehnikaid sündis kogenud mentorite juhendamisel seitse uudset ideed, millest kolm parimat kohe ka töösse rakendasime. Kogesime, et iduettevõtluses kasutatavaid parimaid praktikaid saab edukalt kasutada ka pika ajalooga, ent uuendusmeelses ettevõttes.

GlaxoSmithKline Eesti juhatuse liige Sirje Kõuts:

Meil oli soov panustada Eestis HIV olukorra parandamisse, aga teha seda uuenduslikul moel. Teaduspargi Tehnopol juhitud Connected Healthi klastriga koostööst sündis innovatsiooniprogramm HIVdigital, mille eesmärk oli algatada arutelu innovatsioonivõimalustest HIV valdkonnas, innustada uuenduslike lahendusideede genereerimist ning toetada neist parimate arendamist töötavateks ja kasulikeks rakendusteks. Programmi tulemusena tekkis kaks uut HIV valdkonna digilahendust ja neid arendavat start-up-ettevõtet. Diagnostic Matchi otsustustugi perearstidele aitab sekunditega üles leida HIV-testimist vajavad inimesed. Mobiilirakendus hINF muudab suhtluse HIV-positiivse patsiendi ja tema raviarsti vahel mugavamaks ning ajasäästlikumaks, asendades pea pooled visiidid digivisiitidega. Neil lahendustel on potentsiaali jõuda kasutusse nii Eestis kui ka mujal maailmas. Programmi suurimaks väärtuseks peame aga protsessi ennast, mis andis tõuke patsiendikesksete lahenduste väljatöötamiseks ja seda kõigi huvipoolte ühisel panustamisel.

(Allikas: innovatiiv.ee)

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega

Meie partnerid