Projektid

Põhja- ja Baltimaade koostöö bio- ja ringmajanduse turgutamiseks

Nordregio on koos Põhjamaade Ministrite Nõukogu Läti, Eesti ja Leedu esindustega ühiselt välja töötanud uurimis- ja praktikaprojekti, mille eesmärk on tugevdada Põhja- ja Baltimaade arengut ja koostööd biomajanduse ja ringmajanduse vallas.

Peamised eesmärgid on:

 • Looge parem arusaamine bio- ja ringmajanduse mudelite vormide arengust
 • Võtmeosaliste vaheline õppimine (kasutades viiekordse spiraali mudelit)
 • Suutlikkuse suurendamine (sh üliõpilased, ettevõtted, ametiasutused ja teised)
 • Ärivõimaluste uurimine

Põhja- ja Baltimaad on rikkad bioloogiliste ja taastuvate ressursside poolest ning neil on pikaajaline traditsioon nende ressursside kasutamisel majanduskasvu tekitamiseks traditsioonilistes sektorites, nagu metsandus, põllumajandus ja kalandus, aga ka nendega seotud sektorites, sealhulgas toiduainete töötlemine, turism. jne. Põhjamaad on eriti tugevaks saanud ka partnerluste loomisel võtmeosaliste vahel, et võimaldada ringbiomajanduse algatusi. Paljud mitmeosalise partnerluse edukad näited Põhjamaades on näidanud teed biomajanduse kiireks arenguks.

Balti riikidel on märkimisväärne potentsiaal biomajanduse edasiarendamiseks läbi innovatsiooni, mitme osalise partnerluse kaudu teadmiste vahetamise ja suutlikkuse suurendamise. Ettevõtete, teadusuuringute, avaliku sektori ja klastri tüüpi organisatsioonide ning erinevate sotsiaalsete rühmade ja põlvkondade ühendamine ühiste praktiliste koostööareenide kaudu võiks hõlbustada rohelist üleminekut. Põhja-Balti koostöö võib võimaldada teadmiste vahetamist mitme osalise koostöö raamistike erinevates vormides. Lisaks ringbiomajanduse tehnoloogiate, protsesside, toodete ja teenuste uuenduste suurendamisele.

Projekti kestvus on 24 kuud.

Projekti rahastab Nordergio.

Urban Tech

Tehnopol koos 10 partneriga käivitasid uue rahvusvahelise projekti Urban Tech, mis keskendub targa linna, rohetehnoloogia ja tervisetehnoloogia teemadele. Projekti eesmärk on toetada Euroopa VKEde konkurentsiedu kiirendamist uute või oluliselt täiustatud ja kõrgema väärtusega (kõrgema kvaliteediga, parema juurdepääsuga, ökoinnovatiivsete, ressursitõhusate ja rahvusvaheliselt skaleeruvate) toodete ja teenuste turuletoomise kaudu. Pikaajalises perspektiivis (strateegiline eesmärk) uuendab URBAN TECH Euroopa tervisetehnoloogia, targa linna ja rohetehnoloogia tööstust ja suurendab nende konkurentsivõimet kogu maailmas.

Täiustatud partnerlus 11 klastri ja innovatsiooni toetava organisatsiooni vahel 9 riigist, ettevõtluse ja innovatsiooni toetusmeetmete pakkujatest VKEdele ja idufirmadele, vahendajateks ühiskondlike sidusrühmade vajaduste ja lahenduste pakkujate vahel. Partnerite võrgustik, mis koondab 3500 idufirmat ja VKE-d ning ulatub 20 000-ni.

Konsortsiumisse kuuluvad:

 • Civitta Eesti AS, Eesti
 • Tallinn teadus ja ärilinnak Tehnopol, Eesti
 • Turku teaduspark Park, Soome
 • Kaunas teaduspark, Leedu
 • Ljubljana teaduspark, Sloveenia
 • Cyberforum, Saksamaa
 • Eneregies Parverband, Austria
 • Unicorn, Austria
 • Pomeranian Special Economic Zone, Poola
 • Globaz, S.A. Loba, Portugal
 • Maelardalens Hoegskola Mdu Ülikool, Rootsi

Projekti kestvus on 36 kuud. Projekti lehekülg on urbantech-project.eu

Projekti rahastab Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogramm Horisont 2020 toetuslepingu nr 101005301 alusel.

GreenTech 2.0

Projekti GreenTech 2.0 eesmärk on tõhustada klastriorganisatsioonide koostööd üksteiselt õppimise kaudu, et moodustada kohandatud ettevõtluse tugiteenuseid, mida pakutakse VKE-dele. GreenTech 2.0 võimaldab rohetehnoloogia klastritel toetada VKE-sid kasvuvõimaluste ärakasutamisel, teenuste innovatsioonil, ressursitõhusatel lahendustel, turutõmbumisel, investeeringute leidmisel ja rahvusvaheliseks muutumisel. Sellega kaasneb strateegiline partnerlus klastrite ning spetsialiseeritud ökosüsteemide ja linnade vahel, mille tulemuseks on uus ühine GreenTech Services 2.0 teenuseportfell osalevatele klastritele, sealhulgas programmi “ClusterXchange” rakendamine.

Koostöös partneritega Leedust, Poolast, Soomest ja Rootsist töötatakse projekti GreenTech 2.0 raames välja ainulaadne piiriülene teenuste portfell GreenTech Services 2.0, mis on spetsiaalselt suunatud rohetehnoloogia VKEdele, millel on juba teatav turutõmbejõud ja küpsus, kuid vajavad tuge innovatsiooni kasutuselevõtul, oma toodete ja teenuste laiendamisel ning rahvusvahelistele turgudele minemisel. GreenTech 2.0 tugevdab sidemeid teiste Euroopa ökosüsteemide ja linnadega piirkondlikes ja valdkondlikes silodes, et toetada jätkusuutlikku piirkondadevahelist partnerlust ja strateegilist koostööd VKEde, investorite, ametiasutuste, kogukonna ja ettevõtete vahel.

Projekti kestvus on 24 kuud. Projekti kodulehekülg on greentech-project.eu

Projekti rahastab Euroopa Liidu COSME programm toetuslepingu nr 101037914 alusel.

P4SME

Euroopa STP-d, inkubaatorid, innovatsiooniagentuurid või sarnased organisatsioonid pakuvad oma üürnikele või klientide ettevõtetele jätkusuutlikkuse teemadel tuge ja Peer for People, Planet, Profit in SME (P4SME) projekti eesmärk on seda parendada.

Konsortsium tuvastab ja analüüsib vahendeid, programme või algatusi, mis võivad aidata VKEdel jätkusuutlikumaks saada, ning rakendab keskmises perspektiivis nendel põhinevat tõhusat meetodit, mida nende territooriumil rakendada.

Selle eesmärgi saavutamiseks on vastastikuse õppimise tegevused kavandatud hõlbustama koostööd ja teadmiste edasiandmist kaasatud teadusrühmade (Extremadura FUNDECYT teadus- ja tehnoloogiapark, Johannebergi teaduspark, Tallinna teadus- ja ärilinnak Tehnopol) vahel ühe projekti (aasta) jooksul.

Kõik P4SME partnerid on Rahvusvahelisse teadusparkide ja innovatsioonivaldkondade assotsiatsiooni kuuluvad teadus- ja tehnoloogiapargid (STP), mille missiooniks on vastata uute ettevõtete vajadustele uutes turutingimustes, et edendada kasvu ja rahvusvahelistumist. Jätkusuutlikkuse lähenemisviisi integreerimine nende teenuseportfelli võimaldab STP-del pakkuda oma rajatistes majutatud VKEdele täielikumat tuge, aidates neil kasutada uusi võimalusi ning oma jätkusuutlike toodete ja teenuste turule toomiseks, et saavutada pidev kasv. Seega on P4SME projekti peamine eesmärk parandada tugiteenuseid, mida partnerid praegu VKEdele pakuvad, tutvustades jätkusuutlikkuse kontseptsiooni ja aidates ettevõtetel integreerida jätkusuutlikkus oma äristrateegiatesse.

Seda projekti on rahastatud Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programmist Horisont 2020 toetuslepingu nr 970887 alusel.

EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy on Euroopa ettevõte, mis tegeleb innovatsiooni, ettevõtluse ja hariduse edendamisega säästva energia valdkonnas.

Projekti tegevused on suunatud kolmele peamisele valdkonnale:

 • haridus, et toetada teadliku ja ambitsioonika tööjõu loomist, kes hindavad kestlikku arengut;
 • innovatsiooniprojektid, et tuua kokku ideed, arendajad ja majandustegevuse. Selle tulemuseks on turul edukad tehnoloogiad, mis tagavad päris tulemusi kasutajatele.
 • äriarendustegevused, et toetada idu- ja ettevõtjaid, kes soovivad oma innovaatilised ideed Euroopa energiaturule viia.

Vaata lisaks

 

EFFECT4buildings

EFFECT4buildings projekti eesmärk on suurendada Läänemere piirkonnas olemasolevate avalike hoonete energiatõhususele suunatud investeeringute finantsmudelite arendamine ja tehnoloogiliste lahenduste esile toomine.

Töötame igapäevaselt rahvusvahelises meeskonnas, kuhu kuuluvad Taani, Norra, Rootsi, Soome, Eesti, Läti ja Poola.

Tehnopol valideerib tehnoloogilisi lahendusi, esindab Eestit, ettevõtete ja tehnoloogiate poolt. Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) esindab kinnisvara ja haldureid.

Smartup Accelerator

Smartup Accelerator toetab Läänemere-äärsetes riikides tegutsevaid lõpptarbijale suunatud rohetehnoloogia lahendusi arendavaid startupe ja VKE-sid.

Parimad ideed saavad arendada oma toodet 6-kuulises kiirendiprogrammis, rahvusvahelist 1-1 tuge turule sisenemiseks ning 10 000 € väärtuses ekspertnõu.

Vaata lisaks

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega