Projektid

P4SME

Euroopa STP-d, inkubaatorid, innovatsiooniagentuurid või sarnased organisatsioonid pakuvad oma üürnikele või klientide ettevõtetele jätkusuutlikkuse teemadel tuge ja Peer for People, Planet, Profit in SME (P4SME) projekti eesmärk on seda parendada.

Konsortsium tuvastab ja analüüsib vahendeid, programme või algatusi, mis võivad aidata VKEdel jätkusuutlikumaks saada, ning rakendab keskmises perspektiivis nendel põhinevat tõhusat meetodit, mida nende territooriumil rakendada.

Selle eesmärgi saavutamiseks on vastastikuse õppimise tegevused kavandatud hõlbustama koostööd ja teadmiste edasiandmist kaasatud teadusrühmade (Extremadura FUNDECYT teadus- ja tehnoloogiapark, Johannebergi teaduspark, Tallinna teadus- ja ärilinnak Tehnopol) vahel ühe projekti (aasta) jooksul.

Kõik P4SME partnerid on Rahvusvahelisse teadusparkide ja innovatsioonivaldkondade assotsiatsiooni kuuluvad teadus- ja tehnoloogiapargid (STP), mille missiooniks on vastata uute ettevõtete vajadustele uutes turutingimustes, et edendada kasvu ja rahvusvahelistumist. Jätkusuutlikkuse lähenemisviisi integreerimine nende teenuseportfelli võimaldab STP-del pakkuda oma rajatistes majutatud VKEdele täielikumat tuge, aidates neil kasutada uusi võimalusi ning oma jätkusuutlike toodete ja teenuste turule toomiseks, et saavutada pidev kasv. Seega on P4SME projekti peamine eesmärk parandada tugiteenuseid, mida partnerid praegu VKEdele pakuvad, tutvustades jätkusuutlikkuse kontseptsiooni ja aidates ettevõtetel integreerida jätkusuutlikkus oma äristrateegiatesse.

Seda projekti on rahastatud Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programmist Horisont 2020 toetuslepingu nr 970887 alusel.

EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy on Euroopa ettevõte, mis tegeleb innovatsiooni, ettevõtluse ja hariduse edendamisega säästva energia valdkonnas.

Projekti tegevused on suunatud kolmele peamisele valdkonnale:

  • haridus, et toetada teadliku ja ambitsioonika tööjõu loomist, kes hindavad kestlikku arengut;
  • innovatsiooniprojektid, et tuua kokku ideed, arendajad ja majandustegevuse. Selle tulemuseks on turul edukad tehnoloogiad, mis tagavad päris tulemusi kasutajatele.
  • äriarendustegevused, et toetada idu- ja ettevõtjaid, kes soovivad oma innovaatilised ideed Euroopa energiaturule viia.

Vaata lisaks

EFFECT4buildings

EFFECT4buildings projekti eesmärk on suurendada Läänemere piirkonnas olemasolevate avalike hoonete energiatõhususele suunatud investeeringute finantsmudelite arendamine ja tehnoloogiliste lahenduste esile toomine.

Töötame igapäevaselt rahvusvahelises meeskonnas, kuhu kuuluvad Taani, Norra, Rootsi, Soome, Eesti, Läti ja Poola.

Tehnopol valideerib tehnoloogilisi lahendusi, esindab Eestit, ettevõtete ja tehnoloogiate poolt. Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) esindab kinnisvara ja haldureid.

Smartup Accelerator

Smartup Accelerator toetab Läänemere-äärsetes riikides tegutsevaid lõpptarbijale suunatud rohetehnoloogia lahendusi arendavaid startupe ja VKE-sid.

Parimad ideed saavad arendada oma toodet 6-kuulises kiirendiprogrammis, rahvusvahelist 1-1 tuge turule sisenemiseks ning 10 000 € väärtuses ekspertnõu.

Vaata lisaks

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega

Meie partnerid