Bridging4Growth

Projekt, Bridging4Growth (B4G) onn suunatud kasvavatele tehnoloogiaettevõtetele, toetades nende ekspordialast laienemist neljas kauges riigis: Usbekistanis, Brasiilias ning Suure Järvistu piirkonnas ehk USAs ja Kanadas. 

Projekt toetab juba turule jõudnud ja oma toodet/teenust turul testinud tehnoloogiaettevõtteid, kes soovivad oma tegevusala laiendada Euroopa Liidust väljapoole. Osalemise kriteeriumiks on turul testitud innovaatilise toote/teenuse olemasolu ning piisavalt ressursse, et EL-st väljapoole eksporditegevusi ellu viia st piisavalt käivet, töötajaid jm vajalikke ressursse. Projekt ei piiritle ettevõtete osalemist valdkonnapõhiselt, kuid peamiselt on oodatud rohetehnoloogia sh kõik energeetika valdkonna lahendused, targa linna jm nutikate ja ka süvatehnoloogia valdkonna ettevõtted. 

Projekti raames toetatakse ettevõtete laienemist nelja erinevasse riiki, pakkudes selleks kohapeal tegutsevaid mentoreid ja konsultante. Nende peamiseks ülesandeks on ettevõtete ettevalmistamine eksporditegevuse alustamisel, pakkudes tuge nii tootearendusel kui ka selle vastava turu jaoks kohandamisel, jagavad finantsilist, juriidilist ning turundusalast nõu jm vajalikku. Lisaks on mentorite kohustus aidata ettevõtteid kontaktidega, aidates sobivate edasimüüjate või ostjate leidmisel. Igal sihtturul on projekti raames 5-10 mentorit, kes vastavalt oma kontaktibaasile või oskustele ettevõtteid toetavad.

Lisaks viiakse projekti raames läbi ka visiite sihtturgudele. Visiitide eesmärgiks on kontaktide loomine ja oma toote/teenuse tutvustamine. Visiitide raames ei toetata ettevõtteid reisikulude katmisel, kuid projekti raames organiseeritakse kohapealseid üritusi ja kohtumisi. 

Projekti partneriteks on: 

  • Business Tampere, Soome (projekti juhtpartner)
  • Norrköping Science Park, Rootsi
  • Cleantech Latvia, Läti
  • Tallinna Teaduspark Tehnopol, Eesti

Projektis saavad osaleda nende 4 partnerriigi ettevõtted. 

Projekti täpsem info on leitav LinkedIn-st Bridging4Growth lehelt. 

Projektis osalemiseks palun täita osalemisvorm SIIN.

Tehnopoli kontakt: Anu Puusaag, anu.puusaag@tehnopol.ee

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega