VAATA: Depressiooniravis on innovatsioonile ruumi

Vaimse tervise mured kimbutavad üha suuremat hulka inimestest, üheks levinumaks probleemiks on depressioon. Haigus mõjub laastavalt nii pere- kui töösuhetele ning võtab inimeselt elujõu. Janssen Eesti (Johnson&Johnson Eesti) ning teadus- ja ärilinnakust Tehnopol juhitud Connected Health klastri toel toimub täna virtuaalne arutelu “Depressiooniravis on innovatsioonile ruumi”, kus võetakse luubi alla depressiooniravi ja see, kuidas uuenduslike lahendustega ravi parandada.

Kuigi depressioon on enamasti edukalt ravitav, ei ole selle terviklik ravi paraku kättesaadav kõigile abivajajatele. Teema teaduspõhiseks lahkamiseks on aruteluringi kaasatud vaimse tervise spetsialistid, arstid, riigi ja kohalike omavalitsuste esindajad, patsiendid ja nende lähedased. Vastuseid otsitakse järgmistele küsimustele: mida kujutab endast tõhus depressiooniravi, millised on peamised takistused selle rakendamiseks ning mida saab tehnoloogia nende lahendamiseks ära teha?

Läbi koosloome innovatsiooni suunas

Connected Health klastri ja Tehnopoli tervisetehnoloogia valdkonnajuhi Piret Hirve sõnul on klaster oluline platvorm koosloomeks. “Panustame igapäevaselt tervisevaldkonna arengusse läbi innovatsiooni ja toome kokku oma ala eksperte. Nii meie kevadine töötuba kui ka väga suur huvi tänase ürituse vastu annab selge sõnumi – depressioon mõjutab paljusid ja innovaatilised lahendused on enam kui teretulnud,” lisas Piret Hirv.

Janssen Eesti innovatsioonijuhi Kairi Kontkari sõnul sai depressioonivaldkonna koostööprojekt alguse kevadel, mil koos ekspertidega kaardistati depressiooniga patsiendi ja tema ravimeeskonna probleemid ja vajadused, seejuures keskendudes tehnoloogilise innovatsiooni potentsiaalile. “Kõige enam jäi töötoas kõlama vajadus lahendada ära ravi- ja tugimeeskonna omavahelise infojagamise ja kommunikatsiooni küsimus, et terviklikult jälgida ja toetada patsienti tema raviteekonnal,” ütles Kairi Kontkar.

TheraSync – võimalik lahendus

TheraSynci üks asutajatest, üldarst Ann Leen Mahhov, tõi välja, kuivõrd põletavaks probleemiks on vaimse tervise muredega patsiendi mitmekülgse ravi edendamine, sest erinevate osapoolte vahelist koostööd ei ole sageli süsteemselt juurutatud. “Patsiendi raviteekonda saame maksimaalselt toetada siis, kui kaasame erinevaid osapooli kogukonnateenustest kuni eriarstiabini välja. Inimeste vajadused on niivõrd erinevad ja selleks, et neid katta, oleme rajamas teed vaimse tervise innovatsioonile, aidates kaasa seda takistavate rahastus- ja juriidiliste küsimuste lahendamisele TheraSynci digitaalse raviteekonna platvormi näitel,” rõhutas Mahhov.

Ürituse eesmärgiks on tutvuda depressiooni raviteekonna kitsaskohtadega ning anda TheraSync platvormi näol tulevikusuund võimalustele, mida tehnoloogia pakkuda saab. See on sissejuhatus suuremale protsessile, mis hõlmab tugevat koosloomet patsientide, perearstide, psühhiaatrite, õdede, psühholoogide, riigi ja kohalike omavalitsuste ja teiste valdkonna ekspertide vahel. Üritus loob võimaluse rääkida protsessile kaasa ja osaleda selle eri arenguetappidel kõigil, keda see teema kõnetab. Jätkutegevustena toimuvad jaanuari jooksul teemapõhised virtuaalsed töötoad ning osalemine on registreerimiseks avatud aadressil https://therasync.eu/tegevused

“TheraSynci tegevused väärivad esiletõstmist, et rõhutada veelgi enam, kuidas valdkonna arengu aluseks saab olla vaid koostöö,” ütles vaimse tervise valdkonna innovaator Kadri Haljas. “Ainult nii saavad sündida mõjusad innovatsioonid, mida oleks juba kohe täna vaja, sest kevadel tõi sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo välja, et võrreldes 2014. aastaga esineb Eestis pea kolm korda rohkem vaimse tervise probleeme. Kuigi inimeste vajadused on kasvanud, jäävad traditsioonilised teenused paljuski kättesaamatuks või ei leita neid täna lihtsalt üles.”

Üritust korraldavad Janssen Eesti, Teadus- ja ärilinnak Tehnopol, Connected Health klaster, Mental Health Innovation Hub ja TheraSync.

Vaata arutelu järele siit:

Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol juhitav Connected Health klaster on Eesti suurim tervisetehnoloogia kogukond, mis koondab nii terviseteenuse osutajaid, tervisetehnoloogia ettevõtteid kui ka kõiki teisi valdkonna olulisi huvigruppe. Klastri abiga on võimalik teha siseriiklikke koostööprojekte ning eksportida tervisetehnoloogilisi lahendusi ka teistesse riikidesse. Klastri tegevusi kaasfinantseerib EAS.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega