DIGINNO

DIGINNO (Digital Innovation Network) on INTERREG Baltic Sea Region programmi 2014-2020 poolt finantseeritud projekt , mille üldisem eesmärk on kiirendada Läänemere piirkonna liikumist toimiva digitaalse ühtse turu suunas.

DIGINNO projekti täpsem fookus on IKT-võimaluste laiendamine teistes majandussektorites, avalike teenuste piiriülene innovatsioon ja koostöö korraldamine poliitikakujundajate seas, kes tegelevad digitaliseerimisega seotud teemadega. Projekt jaguneb kolmeks alamtegevuseks:

  • DIGINNO – Industry 4.0 (Tööstuse digitaliseerimine) valdkonna arendamine ja koostöö tekitamine projekti partnerriikide vahel – vastutav partner  on Eesti Info ja Kommunikatsioonitehnoloogia Liit (ITL).
  • DIGINNO – piiriüleste e-teenuste loomine – vastutav partner  Infobalt, kuid teatud tegevuste lõikes ka Tallinna Teaduspark Tehnopol, (koolitustegevuste eest vastutab MKM).
  • DIGINNO projekti kokkuvõte ja ametlike ettepanekute tegemine projekti partnerriikide poliitikakujundajatele – vastutav partner Taani Aalborgi Ülikool.

Projekti peamised väljundid:

  • Ettevõtte digitaliseerimise tööriistakast väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.
  • 4 näidismudelit piiriülestest G2B e-teenustest.
  • Valge paber poliitikakujundajatele (Policy recommendations White Paper)
  • Aktiivne Läänemere tööstuse digitaliseerimise koostöövõrgustik.

Projektis osaleb 15 partnerit (Eestist 3, Soomest 1, Poolast 1, Norrast 1, Lätist 2, Leedust 4, Rootsist 1 ja Taanist 2), 9 assotseerunud partnerit (Saksamaalt 2, Soomest 2, Rootsist 3, Norrast 2) ja juhtiv partner on Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Projekti kestvus on 01. oktoober 2017 – 30. september 2020.

Tallinna Teaduspark Tehnopol osaleb projekti teises osas, mis tegeleb piiriüleste e-teenuste loomisega Läänemereriikide seas.

Vaata lisaks.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega