Projekti detailid

Projekti eesmärk

Avalike hoonete energiatõhususele suunatud investeeringute finantsmudelite arendamine

Projekti akronüüm

EFFECT4buildings

Projekti kestvus

25.mai 2017 kuni 30.november 2020

Administreerimine 25.mai 2017 kuni 30.november 2020

Rakendamine 10.jaanuar 2017 kuni 31.august 2020

Eelarve

Kogu eelarve 2 637 013 euri.

Rahastamine

Euroopa Regionaalarengu Fond 1 958 398 euri, läbi Interreg Baltic Sea Region Programme´i (Interreg B), 2.2 loodusvarade tõhus juhtimine ja energiatõhusus alusel. Partnerite panus 678 615 euri. Lipulaev EFFECT4 ehitised on osa ELi Läänemere piirkonna strateegia (EUSBSR) rakendamisest, olles energeetika ja kliima juhtprojekt. Juhtprojektid demonstreerivad EUSBSRi edusamme ja on soovitud muudatuste pilootnäitajad.

EFFECT4buildings projekti taust

Energiatarbimise vähendamine muutub ELi jaoks üha olulisemaks ja on strateegiline prioriteet. Investeeringud energiatõhususe tehnoloogiasse ja taastuvenergiasse aitavad kaasa ELi majandus- ja kliimaeesmärkide saavutamisele, luues samal ajal majanduskasvu. Suur osa energiatarbimisest moodustavad eluasemed ja -ruumid. ELi energiatõhususe hoonete direktiiv sisaldab mitmeid sätteid nii uute kui ka olemasolevate ehitiste energiatõhususe parandamiseks. Olemasolevate ehitiste renoveerimistööde puhul kehtib minimaalne energiatõhususe nõue. Kõik uued ehitised peavad olema peaaegu nullenergia tarbimises 2020. aasta 31. detsembriks. Samuti on olemas nõuded hoonete ja hoonete energiatõhususe sertifitseerimiseks, hoonete kütte- ja kliimaseadmete korrapäraseks kontrollimiseks ning sõltumatute kontrollsüsteemide energeetikasertifikaatide ja inspekteerimisaruannete jaoks.

Projekti kokkuvõte

EFFECT4building projekti eesmärk on suurendada Läänemere piirkonnas olemasolevate avalike hoonete rakendatud energiatõhususe meetmeid. Sihtrühmaks on avalik-õiguslikud kinnisvaraomanikud, kes on teadlikud tehniliselt võimalikest tegevustest ja arvutustest näitamaks investeeringute kasumlikkust, kuid ei suuda neid rakendada finantsbarjääride tõttu. Projekti tulemuseks on rahastamismeetodid, mis võivad parandada kasumlikkust, hõlbustada rahastamist ja vähendada avaliku kinnisvara investeeringute riski. Vahendite näited on kasumlikkuse arvutused, tegevuspaketid, panuste optimeerimine, EPC, multifunktsionaalsed kokkulepped, rohelised rendid ja majanduslikud mudelid tootmise ja energia tarbimiseks. EFFECT4building ühendab avalike hoonete omanikud lahenduste pakkujatega Läänemere piirkonnas. Finantsvahendeid ja -meetodeid arendatakse erinevate projektide raames EFFECT4building osalevate partnerite vahel. Loodav tööriistakast on tulevikus internetist kättesaadav. Avalikke hoonete omanikke tuleks teavitada nende vahendite kasutamisest ning suurendada nende huvi veenda poliitikakujundajaid rakendama ja investeerima energiatõhususe meetmetesse.

EFFECT4buildings Partnerid

 1. Dalarna maakonna haldusnõukogu (Rootsi) JUHTIVPARTNER www.lansstyrelsen.se/dalarna Dalarna on Rootsi energiatõhususe pilootpiirkond tugeva sidusrühmade koostööga sektori esindajatega.
 2. Lappeenranta piirkonna Keskkonnaagentuur (Soome) www.lappeenranta.fi
  Piirkond on tuntud oma taastuvenergia ja madala süsinikusisalduse energiasüsteemidega. Neil on VKE-de võrgustik Green Energy Showroom, mis julgustab võrguliikmeid kasutusele võtma uuenduslikke lahendusi ärivõimaluste ja uute töökohtade loomisel.
 3. Hedmarki volikogu (Norra) www.hedmark.org
  Omab ulatuslikke kogemusi energiatõhususe finantsvahendite väljatöötamisel ja testimisel.
 4. Vidzeme planeeringute osakond (Läti) www.vidzeme.lv Piirkond vastutab regionaalse planeerimise ja koordineerimise ning energiatõhususe eest, samuti koostöö 25 omavalitsuse ja erinevate valitsusasutuste vahel.
 5. Gate21 (Taani) www.gate21.dk
  Gate 21 on mittetulunduslik partnerorganisatsioon, kes teostab linnadevahelisi projekte ja algatusi, mis edendavad rohelist ümberkujundamist ja majanduskasvu.
 6. Małopolska maakonna ja linnade ühendus (Poola)
  www.sgpm.krakow.pl
  Eesmärk on luua tugevamat omavalitsust, tehes koostööd maakondade ja kohalike omavalitsuste esindajatega hariduse ja koolituse pakkumiseks, seadusandlikuks aruandluseks, uurimistegevuseks ja tehniliseks abiks.
 7. Teadus- ja ärilinnak alustavatele ja kasvavatele tehnoloogiaettevõttele (Eesti) www.tehnopol.ee/en Tehnopol on teadus- ja ärilinnak, mille eesmärk on edendada Eestis tehnoloogiapõhist ettevõtlust, tuua kokku teadlased ja ettevõtjad ning pakkuda sobivaid tingimusi ja keskkonda läbimurdeliste äriideede elluviimiseks.
  EFFECT4buildings
 8. Riigi Kinnisvara AS (Eesti) www.rkas.ee Riigi Kinnisvara AS vastutab 1425 avaliku hoone arenduse ja haldamise eest. RKAS prioriteet on tegutseda riigisektori kompetentsikesksusena kinnisvarakeskkonna arendamisel ja haldamisel.
 9. Dalarna jätkusuutlik ehitusklaster (Rootsi) www.byggdialogdalarna.se Klasterorganisatsioon, mis toimib piirkondliku keskusena ja katalüsaatorina säästva ehituse valdkonnas koos 100 liikmega, kes esindavad kogu ehitusahelat alates planeerimisest ja ehitamisest kuni hooldamiseni.