Eksperdid: terviseinnovatsiooni tooted ja teenused peavad lahendama reaalset probleemi

Eksperdid: terviseinnovatsiooni tooted ja teenused peavad lahendama reaalset probleemi

Tervishoiu innovatsioon vajab eelkõige tugevat koostööd tervishoiuasutuste, idusektori ja ülikoolide vahel. Iga uus tehnoloogiline lahendus peab olema kasutusele võtmiseks mugav ja säästma tervishoiutöötajate aega, leidsid eksperdid tervisetehnoloogia ökosüsteemi arendaja Tehnopoli ja TalTechi korraldatud seminaril “Technology Leading the Next Healthcare Revolution: Insights of Scandinavian Best Practices”. 

Hiljuti Latitude59 konverentsi raames korraldatud Tehnopoli ja TalTechi seminaril keskenduti paneeldiskusiooni arutelus terviseinnovatsiooni arendamisele Eestis ja jagati parimaid praktikaid Skandinaaviast. Paneeldiskussioonis avasid oma nägemust ja kogemusi eksperdid ja Tehnopoli tervisetehnoloogia kogukonna liikmed – Priit Kruus tervisetehnoloogia ettevõttest Dermtest ja Ain Aaviksoo HeBA kliinikust. Vertical VC tegevjuht Kenneth Salonius ja Nordic Science Investments asutaja Alexandra Gylfe tõid näiteid Skandinaaviast ja selgitasid, millist koostööd ootavad investorid idufirmade ja tervishoiuasutuste vahel. 

Ökosüsteemi ja ülikoolide koostöö tähtsus 

Paneeldiskussioon tõi esile mitu olulist aspekti tervisetehnoloogia valdkonnas, rõhutades eelkõige ökosüsteemi ja ülikoolide koostöövajadust. Arvestades Eesti tervisetehnoloogia ökosüsteemi ulatust – see on tänase seisuga Baltikumi suurim – on siinsetel tervishoiuasutustel ja tervisetehnoloogia ettevõtetel suur potentsiaal maailma mastaabis kaasa rääkida.  

Tihedam lävimine ja koostööpunktide leidmine aitab panelistide sõnutsi tõhusamalt kaardistada tegelikke ootusi, et tehnoloogia võimaldaks veelgi enam lahendada päriselu probleeme. Alexandra Gylfe Nordic Science Investmentsist ütles, et turul pakutavad lahendused peavad vastama reaalsetele ootustele ning seetõttu on vaja selgemat vajaduste kaardistamist. „On oluline, et haiglad aitaksid välja selgitada, mis on need kriitiliselt tähtsad probleemid, millega tuleb tegeleda. Selles valdkonnas on olnud palju infomüra ja fookus on olnud tehnoloogiliste lahenduste välja arendamisel, innovatsioon tuleb viia lähemale selle, mis päriselt vastab tegelikele vajadustele,” selgitas Gylfe. 

Gylfe tõi näiteks Rootsi Karolinska haigla.” Karolinska on teinud suurepärast tööd oma probleemide sõnastamisel. Nad on tunnistanud, et neil on erakorralises meditsiinis väljakutseid pikkade ootejärjekordadega. See annab võimalusele idufirmadel haiglatega paremaid koostöösuhteid luua, oma lahendusi välja pakkuda ja testida,” ütles ta. 

HeBA kliiniku arendus- ja partnerlusjuht Ain Aaviksoo nõustus, et teadusasutustel on hädavajalik roll tervishoiuinnovatsiooni edendamisel. “On ülioluline luua ökosüsteem, kus ülikoolidega koostöös uusi lahendusi katsetada ja hinnata, kas need võiksid praktikas edukad olla. Samuti on vaja arsti või õde, kes päriselt ka rakendab innovatsiooni oma haiglas või kliinikus! Selline koostöö võimaldab idufirmadel välja töötada lahendusi, mis on tervishoiusüsteemi hästi integreeritud, suurendades nende tõhusust ja kasutuselevõttu.“ 

Ta rõhutas, et iga uus tehnoloogia peab säästma tervishoiutöötajate aega, vastasel juhul ei hakata seda kasutama. “Ükski lahendus, mis lisab töökoormusele veel ühe sekundi, ei leia kasutust,” hoiatas ta.  

Vertical VC juht Kenneth Salonius märkis aga, et tähelepanuta ei tohi jätta ka ellu rakendamise poolt nii kompleksses keskkonnas nagu seda on tervishoiusüsteem. “Mündil on kaks poolt: esiteks, kas lahendused annavad vastuse tegelikele probleemidele ja teiseks, kuidas me need lahendused nii keerulises keskkonnas edukalt kasutusele võtame.”  

Turule sisenemine vajab strateegilist vaadet 

Väljakutselises keskkonnas tervisetehnoloogia valdkonna toote või teenusega turule sisenemine vajab strateegilist lähenemist. Dermtesti tegevjuht Priit Kruus tõi tervishoiuvaldkonna arenguid hinnates välja, et viimastel aastatel on tervisetehnoloogia startupide arv kasvanud. Kruus nimetas kitsaskohtadena lahenduste kasutuselevõtu aeglast tempot, kuna tervishoiu tasustamismudelid ei toeta veel uuenduslikke kaugteenuseid, ning vajadust välja töötada tasustamismudeleid, mis toetavad digitaalseid tervishoiulahendusi, jagades Dermtesti kogemuslugu. “Töötasime välja tasustamismudeli psoriaasi ravi jaoks, kus patsient ei pea alati haiglasse minema vaid kasutab digilahendust, kuid haigla saab siiski teenuse pakkumise ja patsiendi kaugjälgimise ja patsiendi seisundi kaughindamise eest tasu,” avas Kruus. 

Ekspertide hinnangul ei vaja iduettevõtted vaid koolitusi või kogukonda lõimimist. Toote või teenuse arendustegevusteks ongi oluline pakkuda ka süsteemset ja professionaalset tuge ka riigipoolsel rahastusel. Tehnopoli veetud terviseklastri kaudu teostati enam kui 10 aasta jooksul 26 ühisarendust rohkem kui miljoni euro ulatuses. 

“Kui me oleks läinud viis aastat tagasi otse haigla juurde ja pakkunud kaugjälgimise platvormi, oleks meile öeldud, et see ei mahu nende eelarvesse, sest neile kompenseeritakse vaid need vastuvõtud, kui patsient tuleb tervishoiuasutusse kohale.  

Palju on veel vaja tööd ära teha, kuid see näidismudel on nüüd olemas,”lisas Kruus. 

Kokkuvõtteks nõustusid paneeldiskussioonis kõnelenud eksperdid, et kuigi tervisetehnoloogia sektoris on tehtud märkimisväärseid edusamme, on veel palju väljakutseid, mis vajavad tugevat ökosüsteemi ja kogukonna panust. Koostöö parandamine sidusrühmade vahel ja ka riigipoolse süsteemse toe pakkumine rahastamisel on tervishoiuinnovatsiooni edendamiseks ülioluline ja edasiviiv jõud. Samuti tuleb tähelepanu pöörata sellele, et uute tehnoloogiate integreerimine olemasolevatesse süsteemidesse oleks efektiivne, mida omakorda aitab stimuleerida väärtuspõhine (value-based) rahastamismudel. 


Artikkel ilmus portaalis Med24.

Tehnopoli tervisetehnoloogia kogukond lõimib tervisekogukonna üheks tervikuks ja aitab toetava võrgustikuga kaasa tervisetehnoloogia ettevõtete tähelennule nii Eestis kui maailmas. Kogukonna toel loodud innovatsioon on tähendusrikas, selle osaks on nii kohalikku kui rahvusvahelist tervisevaldkonda edendavad koosloome projektid, erinevad üritused, kogukonda lõimivad algatused ja ökosüsteemi osaliste vahelise kommunikatsiooni edendamine.
Soovid liituda? Võta meiega ühendust!

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega