EUDIS häkaton toetab innovatsiooni Euroopa kaitsesektoris

EUDIS häkaton toetab innovatsiooni Euroopa kaitsesektoris

Teadus- ja ärilinnak Tehnopol koostöös Civitta Eesti, Cecoforma, Ultrahacki ja Carsaga viis läbi esimese veebipõhise EUDIS (EU Defence Innovation Scheme) häkatoni. Häkaton toimus kuues asukohas üle Euroopa ja pakkus ettevõtetele võimalust lahendada kaitsesektori väljakutseid.

Euroopa Liidu Kaitseinnovatsiooni Kava ehk EUDISe eesmärk on muuta kaitsevaldkond väiksematele osalejatele ja innovaatoritele ligipääsetavamaks ning toetada neid nende arengutsükli jooksul kaitsevaldkonna häkatonide kaudu Euroopa Liidu liikmesriikides ja Norras.

Juuni alguses toimunud EUDIS häkaton andis ainulaadse võimaluse tutvuda Euroopa kaitsesektoriga, luua sidemeid sarnaselt mõtlevate inimeste ja organisatsioonidega ning kasutada oma teadmisi ja oskusi, et üheskoos meeskonnana lahendada tänaseid kaitsevaldkonna väljakutseid.

Esimese häkatoni fookusteemad olid:

  • Veealuse inftrastruktuuri kaitse
  • Olukorrateadlikkuse parandamine
  • Küberturvalisus

Piiriülese ja valdkondadevahelise koostöö edendamise soov tõi häkatonile kokku meeskonnad, mentorid ja eksperdid kaitseministeeriumidest ning innovatsiooni ja äriringkondade esindajad nii EL-i liikmesriikidest kui ka Norrast, et ühiselt lahendada väljakutseid.

Võitjad:

  • Aqua Hub (Poola): arendab dokkimisjaama, mis laeb, ankurdab ja käivitab veedroone kohapeal, vähendades tegevuskulusid ja inimtööjõudu, samal ajal patrullides kõrge väärtusega allveetaristut.
  • Superlabs (Kreeka): arendab AI-l põhinevaid superagente, et suurendada terrorismiohu tuvastamist digitaalses keskkonnas.
  • EUnify (Belgia): pakub AI-l põhinevat lahendust, mis ühendab kodanike poolt kinnitatud andmeid ja vastupidavatest isetoimivatest anduritest kogutud andmeid, et parandada olukorrateadlikkust sõjalistes või tsiviilkriisiolukordades.

Lõppvõistluse finalistid Aqua Hub, Superlabs ja EUnify avaldasid žüriile muljet oma murranguliste kaitseinnovatsioonidega. Kolm parimat meeskonda jätkavad kuuekuulises mentorlusprogrammis, et arendada oma lahendusi, mis vastaks otseselt kaitsesektori kasutajate vajadustele.

Finaalist välja jäänud tiimid Fraudshield (Ungari), Euri Swarm (Itaalia) ja Eye of Lizdeika (Leedu) osalevad kahekuulises mentorlusprogrammis, mille toel oma lahendusi edasi arendada.

Häkaton tõestas, et koostööl on suur mõju ja innovatsioonil veelgi suurem potentsiaal. Tugev meeskonnavaim ja oskused, koostöö ning valmisolek teadmiste arendamiseks ja ekspertteadmiste jagamiseks erineva tasutaga osalejate vahel aitab kahtlemata tõsta Euroopa Liidu kaitseinnovatsiooni taset. Esimene häkaton oli igati edukas ja loob soodsa pinnase järgnevate häkatoni korraldamiseks, mis toovad loodetavasti kokku veelgi rohkem kohalikke korraldajaid ja osalejaid, et luua innovaatilisi lahendusi, mis toetaks EL-i kaitsevajadusi.

Loe lisa: eudis-hackathon.eu

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega