Go2Space HUBs

EL-i poolt rahastatava projekti Go2Space HUBs eesmärk on tagada uute kosmosevaldkonna ettevõtete loomine ja kasv, lisaväärtuse loomine ja innovatsioon läbi koolituste, omavahelise koostöö, kohalike partnervõrgustike ja algatuste, mis on tõhusalt ühendatud olemasolevate ELi algatustega.

Projekti jooksul luuakse 3 uut kosmose HUB’i Coimbrasse, Madridi ja Tallinnasse, tugevdades seeläbi kohalikku ettevõtlust/ettevõtluse ökosüsteeme ja võrgustikke. Projekt hõlmab mitmeid uusi kohalikke algatusi ettevõtjatele, alustavatele ja kasvufaasis olevatele iduettevõtetele kui ka SME-dele. Projekti teemavaldkonnad:

  1. Digitaliseerimine
  2. Säästva arengu eesmärgid
  3. Kaitse ja julgeolek
  4. Kosmosetehnoloogiad maalt-üles ja ülevalt-maale (upstream and downstream)

Konsortsiumi kuulub 6 partnerit viiest erinevast Euroopa riigist (Belgia, Eesti, Poola, Portugal ja Hispaania).

Vaata ka projekti kodulehte siit.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega