GreenTech 2.0

Projekti GreenTech 2.0 eesmärk on tõhustada klastriorganisatsioonide koostööd üksteiselt õppimise kaudu, et moodustada kohandatud ettevõtluse tugiteenuseid, mida pakutakse VKE-dele.

GreenTech 2.0 võimaldab rohetehnoloogia klastritel toetada VKE-sid kasvuvõimaluste ärakasutamisel, teenuste innovatsioonil, ressursitõhusatel lahendustel, turutõmbumisel, investeeringute leidmisel ja rahvusvaheliseks muutumisel. Sellega kaasneb strateegiline partnerlus klastrite ning spetsialiseeritud ökosüsteemide ja linnade vahel, mille tulemuseks on uus ühine GreenTech Services 2.0 teenuseportfell osalevatele klastritele, sealhulgas programmi “ClusterXchange” rakendamine.

Koostöös partneritega Leedust, Poolast, Soomest ja Rootsist töötatakse projekti GreenTech 2.0 raames välja ainulaadne piiriülene teenuste portfell GreenTech Services 2.0, mis on spetsiaalselt suunatud rohetehnoloogia VKEdele, millel on juba teatav turutõmbejõud ja küpsus, kuid vajavad tuge innovatsiooni kasutuselevõtul, oma toodete ja teenuste laiendamisel ning rahvusvahelistele turgudele minemisel.

GreenTech 2.0 tugevdab sidemeid teiste Euroopa ökosüsteemide ja linnadega piirkondlikes ja valdkondlikes silodes, et toetada jätkusuutlikku piirkondadevahelist partnerlust ja strateegilist koostööd VKEde, investorite, ametiasutuste, kogukonna ja ettevõtete vahel.

Projekti kestvus on 24 kuud (2022-2024). Projekti kodulehekülg on greentech-project.eu

Projekti rahastab Euroopa Liidu COSME programm toetuslepingu nr 101037914 alusel.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega