Haridusidu KideoCall tuli välja uue virtuaalse keeleõppe lahendusega

KideoCalli asutajad Liis Vääna ja Liis Siiroja (pilt: Maido Parv)

Kui tavaliselt avaldame Startup Inkubaatori kasvuprogrammis osalevatest ettevõtetest iduloo formaadis lugusid, siis KideoCalli puhul peame tegema erandi. Põhjus väga lihtne – nad osalevad meie kasvuprogrammis juba teist korda ja kuna see on inkubaatori ajaloos esmakordne, siis otsustasime neist täitsa eraldi ja pikemalt kirjutada. Pealegi neil on põnevaid uudiseid selleks suveks!

KideoCalli kaasasutaja Liis Siiroja on tugeva kommunikatsiooni taustaga, aga teda on alati kõnetanud haridusvaldkond. Ta on töötanud lastega nii laagijuhendajana kui lasteaias assistendina ja andnud ka asendustunde. Liis on Eesti Montessori Ühingu liige ja kinnitas, et see pedagoogikasuund kõnetab teda ennast kõige enam ning sealt on lähenemisi võtnud ka KideoCalli jaoks.  

Ettevõtte teine kaasasutaja, samuti Liis, aga perekonnanimega Vääna, on pedagoogilise taustaga. Ta on haridusvaldkonnas tegutsenud üle kümne aasta, töötanud nii lasteaias kui koolis ja tegelenud erivajadustega lastega. Tema vastutusalaks on kogu KideoCalli metoodiline pool.

Koos lõid need kaks naist ettevõtte, mis esialgu pakkus e-lapsehoidja teenust, kuid tänaseks on nende peamiseks fookuseks laste veebipõhine keeleõpe. Uurisime Liis Siirojalt ettevõtte mineviku ja ka tulevikuplaanide kohta.

Alustame sellest, et kuidas sai KideoCall alguse?

Me alustasime COVID-i ajal vajaduspõhise e-lapsehoidmise teenusega. Kuigi väikeste laste vanemad teavad, et näiteks haige lapse kõrvalt kodus töötamine on omaette väljakutse, siis just COVID-i ajal oli see eriti suureks murekohaks ja tekkis nõudlus uudsete lahenduste järgi.

Millega KideoCall täna tegeleb ja kui palju erineb see sellest, millega oma tegevust alustasite?

Alguses olime abiks peredele, kus eelkooliealised lapsed pidid erinevatel põhjustel kodus olema, aga vanematel oli vaja kodukontoris siiski mõned tööasjad ära teha. Selleks, et vähendada väikelaste passiivset ekraaniaega ja vähesest tähelepanust tulenevat stressi, pakkusime üle interneti mängukaaslase ehk e-lapsehoidja teenust. See tähendas, et lapsel oli 1-2 tunniks mõtestatud tegevus läbi videokõne ja vanemad said sel ajal oma asjadele pühenduda.

Meie poole hakkas aga üha enam pöörduma peresid, kes olid kas Eestist välismaale kolinud või välismaalt Eestisse kolinud. Perede soov oli, et lisaks lapsele tegevuse pakkumisele tuleks juurde ka keeleõpe, kus läbi laste huvidel põhinevate tegevuste areneks laste keeleoskus. See pani meid olukorda, kus pidime oma teenuse sisu muutma. Täna aitamegi välisriikide perede eelkooliealisi lapsi, et nad saaksid teise riiki kolides hoida ja arendada oma emakeelt ning vajadusel õppida kohalikku keelt.  

Meie peamiseks sihtrühmaks on 3-8-aastased lapsed, aga on ka veidi vanemaid lapsi. Üks-ühele keeletundide kõrval pakume üha rohkem ka keeleringe. Need on huviringi formaadis kohtumised kord-paar nädalas, kus lapsed on reguaarses grupis ja neil on kindlad juhendajad. Meie keeleringide õppekava on kokku pandud koostöös Tallinna Ülikooliga.

Kui palju on teil juhendajaid ja kuidas nad teieni jõuavad?

Meil on täna 10 juhendajat, kes lastega tegelevad. Juhendajate koolitamise eest vastutab meie teine kaasasutaja Liis Vääna, koolitame uusi juhendajaid ka Tartu Kõrgemas Tervishoiu Kõrgkoolis lapsehoidja õppekaval. Sama õppekava on võimalik edaspidi kohandada teistele keeltele ja institutsioonidele.

Meie juhendajad on väga oskuslikud ja neil on olemas vajalik tööriistakast, et kaasata ka päris väikseid, ca 3-aastaseid lapsi läbi videokõne. Oleme näinud, et kui juhendajal on eelinfo lapse huvide ja lapsele oluliste asjade kohta, lisaks oskused ja kogemused, siis juba 5 minutiga on võimalik võõra lapsega väga soe kontakt saavutada. 98% neist lastest on seejärel suhtlusaltid ja tegevustest haaratud terve sessiooni ajal.

Kas teil on Eesti turul või lähiriikides ka konkurente? Kuidas te neist eristute?

Kui rääkida e-lapsehoidmisest, siis meie konkurendid on paljuski USA turul, samuti tulenevalt COVID-i ajast ja USA kontekstist, kus taolised teenused said sel perioodil suure hoo sisse. Kaudseteks konkurentideks võime pidada ka ettevõtteid, kes pakuvad sarnaselt meie algse kontseptsiooniga vajaduspõhist e-lapsehoidmist, aga need teenused on enamjaolt mõeldud veidi vanematele lastele, lühemat aega ja kindlamate tegevustega. Meie erinevus on just selles, et lähtume lapse huvidest ja tema hetkevajadustest, see võimaldab meil olla tegevustes paindlikumad ja hoida lapse huvi pikemat aega. Meie ühetunnised keeleringid töötavad hästi ka 3-aastastega, nii et vanem ei pea sekkuma – me pole veel näinud, et konkurendid nii pikalt nii väikeste huvi suudaksid hoida.

Mis puudutab aga keeleõppe poolt, siis jah, on olemas teenuseid, mis pakuvad üle videokõne väikelastele keeleõpet, aga need on mõeldud pigem koolilastele ja on üldiselt võõrkeele õppimiseks. Meie erineme seeläbi, et keskendume just kodumaalt ära kolinud või sinna naasnud perede vajadustele ning nende laste (teise) emakeele toetamisele.

Osalete Tehnopol Startup Inkubaatori kasvuprogrammis juba teist korda. Millest tekkis huvi kandideerida teist korda?

Esimesel korral tulime Startup Inkubaatorisse meie esialgse ettevõttega, mille nimeks oligi E-lapsehoidja. Sel momendil pakkusime B2B lahendust ehk suunasime oma teenuse ettevõtetele, kes siis said seda teenust pakkuda oma töötajatele ja seeläbi toetada neid kodukontorites.

Teisel korral tulime inkubaatorisse pärast seda, kui meie teenuse sisu oli muutunud ja E-lapsehoidjast oli saanud KideoCall. Meid kõnetas see, et Startup Inkubaator avas mõjuettevõtluse vooru, mis pakkus lisaväärtust sotsiaalse ettevõtluse poolelt. Mõjuettevõtete vooru sisu ühtis meie missioonist tulenevate eesmärkidega ja ajaliselt kõik klappis. Lisaks kõnetas meid võimalus läbida voor koos teiste mõjuettevõtetega ja saada tagasisidet selle suuna mentoritelt ning investoritelt.

Meie jaoks on inkubaatori suurimaks väärtuseks meie võtmementor Raido Pikkar. Ta on meiega olnud esimesest inkubaatorist alates, süveneb meie ideedesse ja väljakutsetesse ning aitab strateegiaid seada. Eelkõige õpetab ta meile, kuidas küsida õigeid küsimusi, et teha informeeritumaid otsuseid. Meile on suureks toeks olnud ka me teised mentorid: Aleksander Gansen ja Ede Schank-Tamkivi.

Millised on KideoCalli suveplaanid? Kas teil on ka midagi uut plaanis?

Jah, lõime uue virtuaalsete keelelaagrite kontseptsiooni – toome lapsed üle maailma kokku, et ühiselt läbi mängu keelt harjutada ja teeme seda nädalate kaupa. Üks laager kestab viis päeva, lapsed kohtuvad iga päev 1-1,5 tundi, teevad mängulisi tegevusi, meisterdavad, mängivad sõnamänge. Erinevus regulaarsete gruppidega on see, et laager toimub viis päeva järjest ja lapsel on võimalus lisaks keele harjutamisele ning arendamisele leida teisi sama keelt rääkivaid sõpru. See on sageli peredele murekoht, kuna välisriiki kolides ei pruugi olla läheduses teisi lapsi, kel oleks sama kodukeel.

Kui suur on senini huvi keelelaagrite vastu olnud?

Huvi muudkui kasvab – meil on paras väljakutse sobitada omavahel kokku sarnase vanuse, keeletaseme ja ajatsooniga lapsed, kuna broneeringuid on nii Rootsist, Uus-Meremaalt kui Brasiiliast. Aga praegune huvi näitab, et vanemad aktiivselt otsivad lisavõimalusi, kuidas toetada laste keelearengut ja nad tihti tunnevad end selle murega küllaltki üksi.

Millised on ettevõtte tulevikuplaanid? Kas plaanite vallutada välisturge?

Kuna meie teenus on tänaseks keelepõhine, siis liigume edasi ja arendame oma teenuseid keeli, mitte regioone pidi. Parajasti kaardistame keeli, milles järgmisena oma teenust pakkuma hakata. Lisaks sellele, et me oleme teadlikud, millistes keeleruumides on kõige rohkem välismaale kolinud peresid, vaatame ka seda tagasisidet, mida saame olemasolevatelt klientidelt ehk Eestisse kolinud teiste rahvuste esindajatelt. See annab meile parema tunnetuse, millise keele ja kultuuri esindajad on vastuvõtlikumad sellisele virtuaalsele lahendusele. Ka eestikeelsed pered annavad meile tagasisidet selle kohta, mis toimub parajasti neis riikides, kus nemad elavad ja kuivõrd suur on huvi meie vastu expat  kogukondades kohapeal.

Kindlasti kuulub meie lähiaja plaanidesse ka värbamine – me nimelt otsime enda sekka turundusjuhti, kes aitaks KideoCalli teenuseid rohkemate peredeni viia.

Tulles tagasi ettevõtte algusloo juurde, siis kui sa täna peaksid uuesti alustama idusektoris, siis kas sa teeksid seda?

Pole võimalik vastata üldiselt, et kas hakata idusektoris midagi ehitama või mitte, vaid küsimus on minu jaoks selles, et mis on see konkreetne vajadus, mida olen märganud; mis on lahendus, mis mind kõnetab, ja mis on mu sisemine motivatsioon see lahendus käima saada. Kui see vajadus puudutab mind ja mul on usk oma lahendusse, siis muidugi jätkaksin ma ka järgmise ideega idusektoris. Ma ise tundsin ühel hetkel, et ma ei saa jätta seda probleemi lahendamata ja sellest sai minu peamine motivaator. See on hea kandejõuga motivatsioon, mis aitab lahendatava probleemi juures ka pikemalt püsida.

Mida soovitaksid neile, kes täna kaaluvad idufirma loomist?

Kõigepealt – leia üks inimene, keda see probleem ja lahendus samavõrra kõnetavad ja kes oleks sulle toeks. Teiseks mine kohe rääkima nende inimestega, kellel see probleem päriselt on või arvad, et on. Ja kolmandaks – leia mentor, kes ei anna sulle kohe vastuseid ette, vaid õpetab sind ise nendeni jõudma.

KideoCalli suvelaagrite kohta leiad täpsema info: kideocall.com/keelelaagrid/

Kui oled huvitatud ettevõttega liitumisest ja sinu silma paneb särama kõik turundusega seonduv, siis kirjuta liis.siiroja@kideocall.com.

Proovi KideoCalli teenuseid ja anna tagasisidet! Koodiga #edtechx saad kõiki teenuseid proovida soodushinnaga kuni 15. juulini. Loe lisa siit!

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega