INGOs

Loe siit lähemalt, kuidas tõsta oma ettevõtte potentsiaali ja saavutada edu rahvusvahelistes hangetes ning kuidas INGO projekt saab selles osas abiks olla!


Hanked suurtelt rahvusvahelistelt valitsusvälistelt organisatsioonidelt, nagu ÜRO, Punane Rist, Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), Maailmapank jne, moodustavad aastas 20 miljardi dollari suuruse turu, millest aga näiteks Eesti, Soome, Rootsi ning ka Läti müügimahud moodustavad väga väikese osa ja on antud hangetel pigem alaesindatud. 

Et antud olukorda parendada, on teadus- ja ärilinnak Tehnopol koos partneritega Kesk-läänemere piirkonnast initsieerinud Interreg Central Baltic programmis projekti Promoting exports to International NGOs (INGOs) eesmärgiga tõsta ettevõtete teadlikust, kuidas rahvusvaheliste hangete protsessidesse tõhusalt siseneda. Lisaks on projekti käigus võimalik VKE-del osaleda rahvusvahelistel INGO üritustel ning saada tuge piiriüleste konsortsiumide moodustamisel, et sel moel pakkuda hangetel komplekssemaid lahendusi. Kõik need tegevused peaksid tagama, et projektis osalevate partnerriikide VKE-de hangetes osalemise osakaal kasvab ning tõusevad ka olulisel määral võiduvõimalused rahvusvaheliste organisatsioonide hankepakkumistel.

Projekti käigus korraldatakse üritusi, et teavitada VKE-sid võimalustest ja potentsiaalist, kuidas siseneda rahvusvaheliste valitsusväliste organisatsioonide hankeprotsessidesse. Samuti juhendatakse VKE-sid tegema edukaid pakkumisi, viiakse neid kokku valitsusväliste organisatsioonide esindajatega ning pakutakse võimalust erinevate projekti partnerite poolt korraldatud ürituste käigus kuulata kogemuslugusid organisatsioonidelt, kes on juba rahvusvaheliste hangete teekonna tulemuslikult läbinud. 

Mida INGO projekt pakub?

 • Teavet hankeprotsesside ja avatud konkursikutsete kohta. 
 • Juhendamist ja infoüritusi, rahvusvaheliste organisatsioonidega edukaks töötamiseks. 
 • VKEd kokku viimist rahvusvaheliste valitsusväliste organisatsioonide ja valitsusvaheliste organisatsioonide. 
 • Ekspertide ja mentorite toetust, et hõlbustada konsortsiumi moodustamist VKEde vahel, et pakkuda hangetel ühist lahendust.  
 • Kontaktide vahetust Eesti, Soome, Läti ja Rootsi ettevõtetega. 
 • Ärilähetusi rahvusvaheliste organisatsioonide juures (kulud osaliselt kaetud projekti raames) 
 • Parimate praktikate jagamist, üksteiselt õppimist ja VKEde piiriüleses kogukonnas osalemist. 

INGO projektiga saab liituda igal ajal kuni projekti lõpuni september 2026.a

Kui soovid projekti tegevustega liituda, siis registreeri oma ettevõtte info siin ja anna oma huvist teada katrin.senkevits@tehnopol.ee.

INGOs projekti konsortsiumis on kokku nelja riigi ettevõtlust toetavad organisatsioonid:

 • Turku Science Park Soomest (juhtpartner),
 • Business Tampere Soomest
 • Teadus- ja ärilinnak Tehnopol Eestist,
 • IT klaster Lätist
 • RISE Rootsist

3,5-aastast projekti rahastab Kesk-Läänemere Interreg programm 2021-2027.

Rohkem infot leiab: https://centralbaltic.eu/project/ingos/

Kontakt Eestis: katrin.senkevits@tehnopol.ee


3. oktoobril toimus üritus “Promoting Exports to International NGOs“, et avastada võimalusi, kuidas väikese ja keskmise suurusega ettevõtted saavad osa rahvusvaheliste valitsusväliste organisatsioonide hangetest.

Ürituse salvestus on järelevaadatav!

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega