Innovatsioonikonkurss täidab Tallinna tarkade lahendustega

Avatud on teadus- ja ärilinnaku Tehnopol ja Tallinna linna Tallinnovationi innovatsioonikonkurss, mille eesmärgiks on leida targa linna lahendusi, et muuta linna teenuseid ja keskkonda nii elanike kui külastajate jaoks mugavamaks. 

50 000 euro suuruse toetusfondiga innovatsioonikonkursi eesmärk on võtta kasutusele uusi targa linna lahendusi, mis muudavad Tallinna linna veel kaasaegsemaks, inim- ja keskkonnasõbralikumaks, säästlikumaks ja avatumaks. Ettevõtmine elavdab linna ja tehnoloogiaettevõtete koostööd, luues võimalusi uudsete riistvarapõhiste toodete ja -teenuste kasutamiseks. 

Mullu esmakordselt käivitunud innovatsioonikonkurss osutus väga edukaks, kuhu kvalifitseerus 12 tööd ning millest said tuule tiibasse viis perspektiivikat ideed. Konkurssi korraldab Tallinna linna tellimusel teadus- ja ärilinnak Tehnopol.  

“Soovime Tallinna piirkonnast kujundada Põhja-Euroopa targa ja rohelise majanduse keskuse, kus on suurepärane elukeskkond ning kiired ja mugavad ühendused,” ütles Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu. “Meie heaolu põhineb teadmismahukal majandusel, heal elukeskkonnal ja tasakaalustatud arengul, mis omakorda toetub tarkadele ja loovatele inimestele. Seetõttu on uued targa linna arendused meile väga vajalikud.”

Konkursile oodatakse targa linna ideid, mis pakuvad toimivaid alternatiive nii kasutusel olevatele kui ka täiesti uutele lahendustele. Innovatsioonikonkursist võivad osa võtta Tallinnasse registreeritud ettevõtted. Idee esitanutel on võimalus saada rahalist toetust, piloteerida oma projekti, saada Tallinna linnalt kontakte, nõuandeid ja vahendeid ning kasutada Tehnopoli mentorite võrgustiku tuge. 

Tehnopoli juhatuse liikme Indrek Orava sõnul on alustavate ettevõtete jaoks oluline turvalise testkeskkonna toel oma tooteid arendada. “Tehnopol aidab kaasa tipptasemel tehnoloogia ettevõtete tekkele, arengule ja kasvule. Võimalus reaalses keskkonnas loodavat innovatsiooni testida on hädavajalik vaheetapp jõudmaks esimeste klientideni turul. Oleme otsustanud toetada ettevõtteid testkeskkonna pakkumisega ja see on toonud meie linnakusse suures kontsentratsioonis innovatsiooni – nutikaid ülekäiguradu ja tänavavalgusteid, päikesepaneelidega teesillutise, joonimis- ja pakiroboteid, iseteenindusliku minipoe jpm,” sõnas Orav. Ta lisas, et möödunud aasta konkurss näitas, et innovatsioonifondis osalemine toob ettevõtetele reaalse kasu ja see süstib loodetavasti südikust selle aasta kandideerijatesse.

Teiste seas pälvis eelmisel aastal innovatsioonifondi rahastuse ka Teede Tehnokeskus mille loodud mini ilmajaamade võrgustik toetab turvalise ja inimsõbraliku linnakeskkonna ning transpordisüsteemi arendamist. Võrgustik saadab regulaarselt ametnike arvutitesse ilmavaatluse ja -prognoosi andmed ning see võimaldab vajadusel operatiivselt reageerida ja teeolude parandamiseks tänavapuhastus autod välja saata. Ettevõtte ITS ja teeinfosüsteemide osakonna juhataja Stanislav Metlitski sõnul kiirendas konkurss riistvaralist arendustegevust ning aitas kohandada tooteid ja teenuseid linnatingimustele sobivaks. „Lisaks sellele suurendas projektis osalemine nii linna ametkondade kui teehooldusettevõtete huvi meie lahenduse vastu. Oleme saanud tutvustada oma ettevõtte tegevust potentsiaalsetele klientidele nii Eestis kui välismaal,“ sõnas ta.

Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol korraldatav Tallinna linna innovatsioonikonkurss „Tallinnovation“ hindamine toimub kahes osas. Esmalt vaadatakse taotlused üle, küsitakse täiendavat infot ja suheldakse parimate lahenduste leidmiseks taotlejatega. Teises osas saab parimaid valituid lahendusi esitleda komisjonile, kuhu kuuluvad valdkonna eksperdid nii linnast kui ka Tehnopolist. Oodatud on nii rahalist kui ka mitterahalist panust vajavad ideed, näiteks e-lahenduste testimine, andmete kogumine ja muu taoline. Innovatsioonifondi suurus 2021. aastal on 50 000 eurot.  

Kandideerimine on avatud 12. maist ja taotlusi saab esitada kuni 23. augustini. Varakult idee esitamise eeliseks on võimalus tagasiside põhjal oma taotlust täiendada ja lisainfot saada. Konkursi kohta põhjalikumalt lugeda ja taotlusi esitada saab veebilehel: innovatsioonifond.tehnopol.ee  

Baltimaade suurima teadus- ja ärilinnaku Tehnopol eesmärk on aidata kaasa maailmatasemel tehnoloogiaettevõtete tekkele ja kasvule Eestis ning toetada nende laienemist välisturgudele. Selleks pakutakse terviklikku lahendust ärikinnisvarast kuni vajaduspõhiste äriarendusteenusteni kolmes fookusvaldkonnas tark linn, rohetehnoloogia ja tervisetehnoloogia. 

Tallinnovation on Tallinna linna rahvusvaheline innovatsioonibränd, mille eesmärk on kaasata ja tutvustada uudsete lahenduste kasutusele võtmist Tallinnas. 

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega

Meie partnerid