Kopsuvähi patsiendi teekonna arendusprojekt

Kopsuvähi patsiendi teekonna arendusprojekti eesmärk on muuta kopsuvähi patsiendi teekond terviklikumaks ja tagada võimalused haigusega paremaks toimetulekuks.

Projekti elluviimine toimub era- ja avaliku sektori partnerluses: avalik sektor (Sotsiaalministeerium, Tervisekassa) ja erasektor (tervishoiuettevõtted AstraZeneca, MSD, Roche, Pfizer) ning koostööplatvormina Tehnopoli tervisetehnoloogia kogukond. Teaduspartneritena on projekti kaasatud Ida-Tallinna Keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikum.

Projekti elluviimisse kaasatakse probleemi omanikud: kopsuvähi patsiendid ja nende lähedased ning kõik patsiendi teekonna olulised osapooled (arstid ja teised spetsialistid, erialaseltsid, haiglad, sotsiaalteenuste pakkujad, jt.). Samuti tervisesüsteemi otsustajad.

Kaasates erinevaid osapooli, tagatakse üleriigiline vaade, kaardistatakse teekond esimeste sümptomite tekkimise eelsest ajast kuni tervenemiseni või surmani, sõltumata inimese elukohast.

Projektis kombineeritakse teenusedisani ja andmetepõhist analüüsi. Lisaks teekonna kaardistamisele leitakse valupunktid, prioriseeritakse need ning sõnastatakse arendusvajadused. Teenusedisaini osas võetakse aluseks OneCustomer metoodikal põhinev tervishoiuspetsiifiline tööriist, mis on mõeldud klienditeekondade struktureeritud analüüsimiseks ja visualiseerimiseks. Teekonna andmetepõhises analüüsis vaadatakse patsiendi teekonna mõjusid inimese edasises elus, sh töövõimes, teenusvajaduses, maksudes jne.

Projekti tulemusel tuvastatakse vajadustele vastavate uudsete lahenduste leidmine ja arendamine, et eesmärk muuta vähipatsiendi teekond sujuvamaks, saaks ka praktikas teoks. Selleks kaasatakse lisaks tervisetehnoloogia ettevõtted ja idufirmad kui potentsiaalsed lahenduste pakkujad/arendajad.

Projekti kestvus: 2023-2024

Kajastused:

Paulin Jürjens_Tehnopol

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega