Kuidas jõuda üksikutest arendusprojektidest süsteemse innovatsioonini?

Kuidas jõuda üksikutest arendusprojektidest süsteemse innovatsioonini?

Tehnopol koostöös BDA Consultingu ja tipptasemel väliseksperidega kutsub ambitsioonikaid ettevõtteid kandideerima Tippinnovaatorite programmi. Programm on ellu kutsutud Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) poolt.

Turbulentsetest aegadest suudavad edukalt välja tulla ettevõtted, kes julgevad võtta kaalutletud riske, oskavad kiirelt ja efektiivselt uusi lahendusi välja töötada ja neid turule tuua ning suudavad seega kiirelt pidevalt muutuvate oludega kohaneda. Tulevikukindlaks ettevõtteks saab edukalt kasvada läbi pideva katsetamise ja loovust soosiva kultuuri loomise ning ambitsioonikate eesmärkide seadmise, mille elluviimisesse meeskond soovib innukalt panustada.

Seepärast oleme kokku pannud maailmatasemel arenguprogrammi, mille käigus kümme ambitsioonikat ettevõtet saavad võimaluse Eesti ja välismaiste innovatsiooniekspertide (nt Patrick van der Pijl, Tim Mulder, Leroy Spiekerman, Thomas Reibke) ning mentorite toel välja töötada oma ettevõtte innovatsioonistrateegia ning valmistuda järgmiseks innovatsiooni arenguhüppeks. Programmi käigus suureneb oskus planeerida ja ellu viia kõrge riskiga uuendusi, tõsta ettevõtete teadmusmahukust ja innovatsioonivõimekust. Programmis osalejate jaoks muutub innovatsioon ettevõtte lahutamatuks osaks. 

Tippinnovaatorite programm pakub unikaalset võimalust viia ettevõtte innovatsioonivõimekus järgmisele tasemele. 

Tehnopoli äriarendusjuhi ning programmi ühe kokkupanija Martin Goroško sõnul on Tehnopoli eesmärgiks toetada maailmamuutvat innovatsiooni ja tippinnovaatorite programm on selles selgelt teerajajaks. 

Ta tõi välja põhjused, miks programm on Eestis ainulaadne: 

  • Käegakatsutavad praktilised tulemused: Tulevikukindla innovatsioonistrateegia ja tegevusplaani väljatöötamine arendussprintide käigus, samuti paralleelselt strateegia loomega toimub töö nn põllul ehk uute ideede katsetamine, tihe suhtlus ja tagasisidestamine turuga, strateegia vettpidavuse testimine erinevate ekspertidega
  • Maailmatasemel koolitajad ja mentorid: Koostöö tippinnovatsiooniagentuuriga Business Models Inc. ning praktilise kogemusega koolitajad ja mentorid. väliskoolitajate ja mentorite poolt pakutava globaalse vaate ja kogemuse, neutraalse pilgu ärile ning seeläbi uute võimaluste avastamine.
  • Koostöövõrgustiku arendamine: Viime osalevad ettevõtted kokku nii Eesti kui ka Hollandi uuendusmeelsete ettevõtetega, loome koostöösidemeid potentsiaalsete T&A partneritega, kutsume osalejaid kohtuma meie startupide ning investorkogukonnaga.
  • Järelprogramm: Peale programmi lõpetamist on osalevatel ettevõtetel tugi innovatsioonistrateegia rakendamisel. Samuti anname kõikidele programmi läbinud ettevõtetele võimaluse osaleda aasta aega tasuta Innovatsiooniliidrite klubi sündmustel. 

Millised ettevõtted on oodatud osalema?

Programmi on oodatud ambitsioonikad ettevõtted, kes soovivad oma innovatsioonivõimekust kasvatada ja muuta innovatsiooni osaks oma ettevõtte DNA-st. 

  • Kandideerida saavad ettevõtted, millel on vähemalt kümme töötajat ja majandusaasta netokäive vähemalt 300 000 eurot. 
  • Programmis osalemiseks on vajalik ettevõtte suutlikkus tulla programmi 3-4 osalejaga ning läbida 8-kuuline programm täies mahus.
  • Osalevate ettevõtete põhitegevus ja/või arendatav innovatsiooniprojekt peab panustama vähemalt ühte TAIE arengukava fookusvaldkonda: nt digilahendused igas eluvaldkonnas, tervistetehnoloogiad ja -teenused, nutikad ja kestlikud energialahendused, kohalike ressursside väärindamine, toit, puit, maapõueressursid, teisene toore ja jäätmed. 

Kui sinus süttis innovatsioonisäde, täida kandideerimisankeet EISi kodulehel. Programmi valitakse osalema kümme tugevaima ambitsiooniga ettevõtet, kes alustavad oma innovatsiooni arenguhüpet juba novembris.

Loe rohkem ja kandideeri: https://eas.ee/teenused/tippinnovaatoriteprogramm/ 

Programmi viime ellu koostöös BDA Consulting OÜ-ga. Programmi kaasrahastab Euroopa Liit. Lisaküsimuste korral kirjuta tip@bda.ee.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega