LHV annab koostöös Tehnopoliga hoogu mõjuettevõtlusele

Tehnopol Startup Inkubaatori juht Kadri Tammai ja LHV ettevõtete finantseerimise osakonna juht Marko Kiisa

LHV lõi jaanuaris käed teadus- ja ärilinnakuga Tehnopol, et anda hoogu uue põlvkonna mõjuettevõtetele. Koostöö Tehnopol Startup Inkubaatoriga toetab alustavaid mõjuettevõtteid läbi 6-kuulise kasvuprogrammi. 

Mõjuettevõtlus on kasvav trend, mille puhul seavad ettevõtjad üha enam kasumi kõrval oma peamiseks eesmärgiks ettevõtte mõju juhtimise soovitud suunas. Tänaseks on mõjuettevõtlus äratanud ka uue põlvkonna investorite tähelepanu. LHV ettevõtete finantseerimise osakonna juht Marko Kiisa sõnul on igal ettevõttel positiivne ja negatiivne mõju. „Varem või hiljem peavad kõik ettevõtted oma mõju juhtimise enda ärimudelisse integreerima, et pikas perspektiivis oma äritegevust jätkata. Täna on veel suurel osal ettevõtetest teadmised antud teema suhtes puudulikud, kuid huvi jätkusuutliku äritegevuse suunal on märgatavalt kasvanud,“ rääkis Kiisa. 

LHV on võtnud oma südameasjaks kasvatada nii alustavate kui ka olemasolevate ettevõttete teadmisi vastutustundliku ärijuhtimise, mõju mõõtmise, rakendamise ning leevendamise teemadel. Agiilne ja innovaatiline iduettevõtlus on ideaalne kasvupinnas juba nullist positiivse mõjuga algatuste käimalükkamiseks, mis on tuleviku väljakutsetele vastupidavamad.  

See on ka üheks põhjuseks, miks otsustati kaasa lüüa Tehnopoli Startup Inkubaatori värskeimas kasvuprogrammi voorus, kuhu võeti vastu ainult mõjuettevõtteid. LHV poolt panustavad programmi ESG/jätkusuutlikkuse mentorid, kes annavad oma parima, et levitada teadmisi ettevõtluse ühiskondliku ja keskkondliku mõõtme kohta. Programmi lõpus toimub LHV pitchimisvõistlus 5000-eurose auhinnarahaga.  

Tehnopol Startup Inkubaatori juhi Kadri Tammai sõnul on väiksemate ettevõtete seas ettevõtluse mõju mõõtmisega teadlikult tegelemine pigem alles harv nähtus. „Üha rohkem lisandub tarbijaid, kelle jaoks on oluline mitte ainult see, millist toodet või teenust ettevõte pakub, vaid ka see, kui vastustundlikult ja jätkusuutlikult seda tehakse. Seetõttu on meil hea meel koostöös LHV-ga anda hoogu just nendele alustavatele ettevõtjatele, kelle jaoks see on selgelt oluline,” ütles Tammai. 

Nii Tammai kui Kiisa tõdevad, et investeeringud mõjuettevõtluse valdkonda on üle maailma kasvutrendis. Uue põlvkonna investorid ei otsi enam lihtsalt raha teenimise võimalust, vaid arvesse võetakse üha rohkem suuremat pilti. „Nagu igal ettevõttel, nii on ka igal investeeringul mõju. Kasvab ju vaid see, mida toidad, ja ärimaailmas see, kuhu suunas kapital liigub,“ rääkis Marko Kiisa. Mõjuinvesteeringuks võib defineerida investeeringu, mis on tehtud soovi ning eeldusega genereerida positiivset, mõõdetavat keskkondlikku või sotsiaalset mõju ning ka kasumit.  

LHV on kolm aastat panustanud enda mõjude mõõtmisesse ning nende juhtimisele. ESG juhtimine on osa LHV organisatsiooni strateegiast. LHV ambitsioon on ESG kriteeriumeid aina enam juurutada ettevõtte toimimisse ja otsustusprotsessidesse. Eesti pangana peab LHV oluliseks siinsete ettevõtjate toetamist jätkusuutliku äritegevuse osas. 

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega