NATO DIANA investeerib ligi miljon eurot Eestis kahese kasutusega tehnoloogiaid arendavatesse iduettevõtetesse

Täna kuulutati NATO DIANA innovatsioonikiirendi peakorteris välja ettevõtted, kes tulevad Eestisse oma lahendusi arendama. Üle alliansi alustab tööd 5 kiirendit, kuhu kokku kandideeris enam kui 1300 tehnoloogilist lahendust. Neist valiti välja 44 parimat, kellest 9 alustab oma ettevõtte arendamist Eestis. NATO DIANA Eesti kiirendit juhib Tehnopol Startup Inkubaator koostöös Sparkup Tartu Teaduspargi ja Startup Wise Guys’iga. 

Kõik üle alliansi kiirenditesse pääsenud ettevõtted arendavad kõrge potentsiaaliga kahese kasutusega tehnoloogiaid, millel on rakendusvõimalusi nii igapäevaelus ehk tsiviilsektoris kui ka kaitsevaldkonnas. Arendatavad tehnoloogiad jagunevad kolme katusteema ehk nn strateegiliste valdkondade alla: energeetika ja jätkusuutlikkus, side ja kommunikatsioon ning veealune tuvastamine ja seire. 

„NATO DIANA kiirendi ühendab Eestis märgiliste tähendustega kaitsevaldkonna ja siinse väga elava iduettevõtete ökosüsteemi ühtseks tervikuks. See on viljakas platvorm, kust võrsuvad uued ideed, mis loovad potentsiaali tulevikus edukatele ettevõtmistele,“ sõnas majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo. „Uued tehnoloogiad, mis leiavad otstarbe nii kaitse- kui ka tsiviilvaldkonnas, aitavad kasvatada meie majandust ja turvalisust. See on ka selge põhjus, miks NATO on otsustanud senisest märkimisväärselt hoogsamalt investeerida innovatsiooni.“ 

Kõik 9 Eesti kiirendisse pääsenud tiimi saavad NATO DIANA’lt 100 000 euro suuruse grantrahastuse, parimatel on võimalik saada veel kuni 300 000 eurot lisarahastust. Lisaks ootab neid juurdepääs enam kui 90 testkeskusele, kaitse- ja ärivaldkonda ühendav programm ning tippmentorite võrgustik üle alliansi. DIANA loob silla ülikoolide, ettevõtete ja avaliku sektori vahel, eesmärgiga toetada innovaatiliste tehnoloogiate arendamist, mis aitavad leevendada tsiviil- ja kaitsesektori probleeme ning juhivad meid jätkusuutlikult turvalisema maailma suunas.  

„Innovatsioon on kesksel kohal kaitsevaldkonnas, sest see aitab kaasa edukusele lahinguväljal ning annab eeliseid vastase ees. Eesti on tugevalt toetanud seda suunda, et NATO senisest enam innovatsioonile ning tulevikutehnoloogiatele tähelepanu pööraks. Oleme uhked, et Eesti ettevõte NATO DIANA kiirendisse valituks osutus ning ootame põnevusega kahese kasutusega lahenduste reaalset jõudmist kaitsevõime tugevdamisesse,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur

Läbi tiheda konkurentsi kiirendisse pääsenud Eesti päritolu ettevõte lahendab energeetika ja jätkusuutlikkuse väljakutset ning keskendub patenteeritud tehnoloogial põhinevate kütuseelementide ja kütuseelemendi materjalide tootmisele.

„NATO kaitsekiirendi DIANA on oluline samm alliansi võitluses uute ohtude ja väljakutsetega. DIANA jalajälg Eestis näitab, et Eesti kogemused innovatsioonimaastikul on liitlaste hulgas kõrgelt hinnatud. On hea meel näha ka Eesti enda ettevõtete suurt huvi programmi vastu ja jääme ootama tehnoloogilisi lahendusi, mis meie kaitsevõimet tõsta aitaks,” ütles välisminister Margus Tsahkna

Käesoleval pilootaastal saab NATO DIANA üks kolmest Euroopa kiirendist olema Eestis, teadus- ja ärilinnakus Tehnopol. Eesti suurima äriinkubaatori tugevuseks on startup valdkonna süviti tundmine ja pikaajaline kogemus tehnoloogiapõhiste iduettevõtete kasvu toetamisel. Tehnopol Startup Inkubaatori ja NATO DIANA Eesti kiirendi juhi Kadri Tammai sõnul haakuvad Eesti kiirendisse valitud ettevõtete tehnoloogiad hästi ka Eesti tugevustega küberkaitse, tehisintellekti ja autonoomsete süsteemide ning energeetika valdkonnas. „Toome kaitsesektori ja koos sellega ka suure turupotentsiaali startup ettevõtetele lähemale. Paljud täna arendusjärgus olevad tehnoloogiad ei muuda tulevikus mitte ainult meie kõigi elu mugavamaks, säästlikumaks ja efektiivsemaks, vaid panustavad otseselt ka kaitsevõime arengusse,” lisas Tammai. 

Ettevõtted alustavad kiirendites arendustööd detsembris ning lisaks Eestile ka Taanis, Itaalias ja kahes kiirendis USAs. NATO DIANA Eesti kiirendis alustavad järgmised ettevõtted: GaltTec, Goldilock, IceWind, Lobster Innovations, AVoptics Limited, REVOBEAM, GIM Robotics, Dronetag ja Anzen Technology Systems. 

Tulevikus keskendub DIANA juba uutele väljakutsetele, mille NATO liikmesriigid järgmise paari aasta prioriteetideks tunnistavad ja millele oodatakse ettevõtteilt innovaatilisi tehnoloogilisi lahendusi. NATO pikemaajaliste prioriteetide hulka kuuluvad muuhulgas valdkonnad nagu suurandmete töötlemine, autonoomia, bio- ja tervisetehnoloogia ning energeetika ja liikuvussüsteemid. Aastaks 2025 käivitatakse juba kuni kümme väljakutset aastas, pakkudes tuge sadadele süvatehnoloogia ettevõtetele üle alliansi.  

Lisaks kiirendile avas NATO sel aastal maailma esimese alliansi-ülese riskikapitalifondi NATO Innovation Fund (NIF), mis investeerib 1 miljard eurot idufirmadesse, mis arendavad kahese kasutusega süvatehnoloogiaid. Fondi asutasid 2023. aastal 23 NATO liitlast, Eesti tegi investeeringu Innovatsioonifondi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas tegutseva AS-I Smartcap kaudu. 

Eesti kiirendit hakkavad ellu viima Tehnopol Startup Inkubaator koos Sparkup Tartu Teaduspargi ja ärikiirendiga Startup Wise Guys. Kiirendi elluviimist Eestis rahastab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning toetavad Välisministeerium, Kaitseministeerium ja Tallinna linn. Alliansiülesesse testimiskeskuste võrgustikku annavad oma panuse Eestis TalTech, Tartu Ülikool, CR14 ja Kaitseväe Akadeemia, Sisekaitseakadeemia ning Eesti Lennuakadeemia. 

Rohkem infot: https://www.diana.nato.int/  

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega