NUTIKAS toetusmeede aitab ettevõtetel läbi viia rakendusuuringuid ning tootearendusprojekte

SA Archimedes avas “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” ehk NUTIKAS III taotlusvooru, mille maht on 15 miljonit eurot. Toetust saab taotleda kuni 19. detsembrini 2018 ning taotlusi saab esitada jooksvalt.

Toetusmeetme eesmärk on aidata kaasa Eesti majanduse teadmusmahukuse kasvule, toetades teadusasutuste ja ettevõtete koostööd. Toetusmeede võimaldab ettevõtetel tellida ülikoolidelt ja teadusasutustelt vajalikke rakendusuuringuid või tootearendusprojekte.

Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad on tegevusalad, kus ettevõtetel võiks olla keskmisest paremad arenemisvõimalused ning teadus- ja arendustegevusse panustamine võimaldaks saavutada neil konkurentsieelise.

Kehtiv teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegia „Teadmistepõhine Eesti“ toob välja kolm kasvuvaldkonda:

  1. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), mis on seotud teiste majandusaladega (nt küberturvalisus, tarkvaraarendus või IKT kasutamine tööstusprotsesside automatiseerimiseks);
  2. Tervisetehnoloogiad (nt biotehnoloogia või IT kasutamine meditsiiniteenuste ja -toodete arendamiseks);
  3. Ressursside tõhusam kasutamine (nt ettevõtjad, kes tegutsevad materjaliteaduse ja -tööstuse vallas, püüavad leida innovaatilisi ehitusvõimalusi või otsivad keemiatööstuses võimalusi põlevkivi senisest tõhusamaks kasutamiseks).

Toetuse andmise eesmärgiks on lähtuvalt Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegiast „Teadmistepõhine Eesti 2014–2020”:

  1. Aidata kaasa ettevõtjate huvides läbi viidavate rakendusuuringute ja tootearenduse rahastamisele avalikes TA asutustes;
  2. Tõsta Eesti avalike TA asutuste motivatsiooni ja valmisolekut ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute ja tootearendusprojektide läbiviimiseks kasvuvaldkondades;
  3. Soodustada teadmussiiret ettevõtete ja Eesti avalike TA asutuste vahel.

Vaata lisa meedet ja varasemate taotlejate edulugusid tutvustavast erilehest Nutikas Ettevõte või infovoldikust.

Taotluse esitamiseks vajalikud dokumendid ja juhised leiat  SIIT!

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega

Meie partnerid