P4SME

Euroopa STP-d, inkubaatorid, innovatsiooniagentuurid või sarnased organisatsioonid pakuvad oma üürnikele või klientide ettevõtetele jätkusuutlikkuse teemadel tuge ja Peer for People, Planet, Profit in SME (P4SME) projekti eesmärk on seda parendada.

Konsortsium tuvastab ja analüüsib vahendeid, programme või algatusi, mis võivad aidata VKEdel jätkusuutlikumaks saada, ning rakendab keskmises perspektiivis nendel põhinevat tõhusat meetodit, mida nende territooriumil rakendada.

Selle eesmärgi saavutamiseks on vastastikuse õppimise tegevused kavandatud hõlbustama koostööd ja teadmiste edasiandmist kaasatud teadusrühmade (Extremadura FUNDECYT teadus- ja tehnoloogiapark, Johannebergi teaduspark, Tallinna teadus- ja ärilinnak Tehnopol) vahel ühe projekti (aasta) jooksul.

Kõik P4SME partnerid on Rahvusvahelisse teadusparkide ja innovatsioonivaldkondade assotsiatsiooni kuuluvad teadus- ja tehnoloogiapargid (STP), mille missiooniks on vastata uute ettevõtete vajadustele uutes turutingimustes, et edendada kasvu ja rahvusvahelistumist. Jätkusuutlikkuse lähenemisviisi integreerimine nende teenuseportfelli võimaldab STP-del pakkuda oma rajatistes majutatud VKEdele täielikumat tuge, aidates neil kasutada uusi võimalusi ning oma jätkusuutlike toodete ja teenuste turule toomiseks, et saavutada pidev kasv. Seega on P4SME projekti peamine eesmärk parandada tugiteenuseid, mida partnerid praegu VKEdele pakuvad, tutvustades jätkusuutlikkuse kontseptsiooni ja aidates ettevõtetel integreerida jätkusuutlikkus oma äristrateegiatesse.

Kestvus: 01.07.2021 – 30.06.2022

Seda projekti on rahastatud Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programmist Horisont 2020 toetuslepingu nr 970887 alusel.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega