Pakri püüab Fundwise’i abil 300 000 eurot

Rohelisest targast tööstuslinnast, taastuvenergia tootmisest ning rohetehnoloogia kompetentsikeskusest koosnev teadus- ja tööstuspark Pakri soovib koguda ühisrahastusplatormi Fundwise abil 300 000 eurot.

Ettevõtte praegune väärtus on sel rahakaasamisel 5,2 miljonit eurot. Ühisrahastuses investeerimine käib läbi konverteeritava laenu, mille realiseerimine osakuks toimub hiljemalt 24 kuu jooksul. Laenu intress on 9,00%.

Aastaks 2020 soovib Pakri saada Põhja-Euroopa juhtivaks rohetehnoloogia kompetentsikeskuseks ja suurimaks erakapitalil arendatavaks targaks tööstuslinnaks, milleks on kavas investeeringutena kaasata kuni neli miljonit eurot.

Tööstuspargi tegevjuhi Enn Laansoo kinnitusel on kõik eelised selle eesmärgi saavutamiseks neil olemas ning paaris kriteeriumis ka täidetud. “Kui lisame siia veel järjest suureneva vajaduse ja soovi keskkonnahoiu järele, väga hea geograafilise ja logistilise asukoha Põhja-Euroopa südames ning pidevalt arendamisel oleva targa tööstuslinna, oleme kindlasti atraktiivne investeeringuobjekt nii kohalikule kui väliskapitalile,” märkis ta.

Ettevõte püüdleb energia-alase autonoomsuse poole. “Juba tark tööstuslinna planeering lähtub sellest ja nii on näiteks tööstuspargis asetseva passiivse tootmishoone aknad lõuna poole. Samuti jälgime klientide energiatarvet ja suurendame selles pidevalt ise toodetud rohelise energia osakaalu. Oleme paigaldanud ruumipõhised monitoorimis- ja kontrollseadmed, valgustuses kasutame LED-lampe, ühe hoonekompleksi küte ja elekter on 100% hakkepuidul töötava koostootmisjaama kaudu, mõnda hoonet aga köetakse ainult jääksoojusega ja see kõik tähendab kliendile suurusjärgus 30% kokkuhoidu energiakuludelt,” selgitas Laansoo.

Tänu Pakri tiimi energia-, teadusarendus- ja finantsalasele taustale ning võrgustikule aidatakse kliente uute toodete ja teenuste arendamisel, ekspordiplaanide tegemisel ja uutele turgudele sisenemisel.

“Koostöös Teaduspargiga Tehnopol pakume rentnikele oma ekspordi- ja mentorvõrgustikku, et toetada Eesti rohetehnoloogia ettevõtete võimekuse kasvu. Klientidena ootame peamiselt rohetehnoloogia ettevõtteid, kes arendavad nutikaid uusi tehnoloogiaid, mis võimaldaksid olulist energiasäästu või töötavad välja uusi põnevaid materjale või teenuseid rohetehnoloogia valdkonnas,” ütles Laansoo.

Teadus- ja tööstusparki Pakri saab investeerida Fundwise’i kaudu 6. jaanuarini. Ettevõtte eesmärgiks on koguda 100 000-300 000 eurot, minimaalne investeeringusumma on 500 eurot.

11 aastat tegutsenud teadus- ja tööstuspargis on väljaehitamises 65 hektarit tarka tööstuslinna. Enam kui 20 000 ruutmeetrisel erinevas seisukorras tootmispinnal ning arendus- ja testimisalal tegutseb 22 tootmisettevõtet ja üle 35 rohetehnoloogia äriteenuste kliendi.

Taastuvenergiat toodetakse pargis koostootmisjaamast, päikesest ja peagi ka tuulest. Pakri on muuhulgas Paldiski ettevõtjate liidu, targa linna klastri, tuuletehnoloogia liidu ja klastri liige.

Teaduspark Tehnopol teeb tihedalt koostööd Pakri Teadus- ja Tööstuspargiga Eesti rohetehnoloogia ettevõtete võimekuse kasvu toetamiseks.

(Allikas: Äripäev IT-uudised)

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega