Ragmar Saksing: 5 levinud müüti kliimamuutuste kohta

Tehnopoli rohetehnoloogia klastri juht Ragmar Saksing jagas hiljuti LinkedInis viite levinud müüti kliimamuutuste kohta. Meie leidsime, et müüdid ja faktid, mis need ümber lükkavad, peaksid saama veelgi laiemat kõlapinda ja kui neid piisavalt korrata, siis lõpuks jõuame ehk ka lahendusteni. Nii et siin on 5 müüti kliimamuutuste kohta, alustades kõige levinumast.

  • Müüt: kliimamuutused ei ole päris

Fakt: kliimamuutused on teaduslikult tõestatud nähtus, mille mõju on juba täna üle maailma tunda. Valdav enamus kliimamuutuseid uurivatest teadlastest on ühel nõul, et maakera kliima on järjest soojem ja selle peamiseks põhjustajaks on inimtegevus.

  • Müüt: kliima on pidevas muutumises, praegused muutused ei ole murettekitavad

Fakt: vastab tõele, et maakera kliima on tõesti ka varem muutunud, kuid praegused muutused on siiski pretsedenditud ja nende põhjustajaks on inimesed. Nende muutuste tagajärjed, näiteks merevee taseme tõus, intensiivsed kuumalained ja teised ekstreemsed ilmaolud, on juba käes ning kui me midagi ette ei võta, muutuvad need järjest hullemaks.

  • Müüt: kliimamuutuste pärast peavad muretsema tulevased põlvkonnad, mitte meie

Fakt: nagu mainitud, mõjutavad kliimamuutused juba praegu meie elu ja ökosüsteeme üle maailma ning nende mõju muutub järgnevate aastate jooksul järjest tõsisemaks. Need muutused mõjutavad tõenäoliselt kõige enam madala sissetulekuga kogukondi, põlisrahvaid ja väikesaarte elanikke.

  • Müüt: kliimamuutuste leevendamine teeb majandusele kahju ja kaotab töökohti

Fakt: kuigi näiteks kasvuhoone gaaside vähendamisega võivad esialgu tekkida mõned lühiajalised lisakulud, on tegelikult terve hulk majanduslikke boonuseid, mis kaasnevad vähese süsihappegaasi heitega majandusega. Nende boonuste hulka kuulub näiteks uute töökohtade teke puhta energia tööstuses, inimeste parem tervislik seisund tänu õhusaaste vähenemisele ja suurem energiajulgeolek.

  • Müüt: mina ei saa midagi teha, sest üksikisiku tegevusest ei muutu miski

Fakt: kuigi ühe inimese tegevustest võib jääda kliimamuutuste täielikuks lahendamiseks väheks, on sel siiski oluline roll, et vähendada kasvuhoone gaase ning luua jätkusuutlikum kultuuriruum. Oma igapäevaseid harjumusi muutes, näiteks auto asemel ühistranspordiga sõites või liha tarbimist vähendades, saame vähendada ka oma süsinikujalajälge ja inspireerida meid ümbritsevaid inimesi oma argielus muudatusi tegema.

Kui sinu ettevõte arendab rohetehnoloogia lahendust ja tahaks koos meiega kliimamuutustele vastu astuda, siis võta meiega ühendust ning arutame koostöövõimalusi. Kirjuta Ragmarile aadressil ragmar.saksing@tehnopol.ee.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega