Riigi toetusmeetmed ettevõtetele

Pärnu linn avaldas oma uudiskirjas kokkuvõtva info riiklikest toetusmeetmetest ettevõtetele. Vaata, millised on võimalused kriisiolukorra tõttu tekkinud kahjude hüvitamiseks või leevendamiseks.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kriisimeetmed
Ettevõttele, kelle 2019. aasta majandusaasta käive või vähem kui aasta tegutsenud väikeettevõtja puhul tegutsemisaja käive oli suurem kui 20 000 ja väiksem kui 40 000 eurot 
 • Toetuse suurus 3 000 eurot
Ettevõttele, kelle 2019. aasta majandusaasta käive oli suurem kui 40 000 ja väiksem kui 100 000 eurot ja kelle 2020. a märtsi või aprilli käibe langus oli võrreldes 2019. a sama kuu käibega vähemalt 30 protsenti
 • Toetuse suurus 5 000 eurot
Seisuga 1. veebruar 2020. aastal äriregistris majutusettevõttena registreeritud äriühingule (EMTAK I551, I552, I553 või Q86905), kes pakub 9% käibemaksumääraga teenust
 • Minimaalne toetuse summa 2 000 eurot
 • Maksimaalne toetuse summa 60 000 eurot
Toetuse suurus on kuni 100% ettevõtja 2019. a eest tasutud tööjõumaksudest
Seisuga 1. veebruar 2020. a äriregistris registreeritud toitlustusettevõttele, kelle EMTAK kood on i56 (välja arvatud muu toitlustamine i5629)
 • Minimaalne toetuse summa 2 000 eurot
 • Maksimaalne toetuse summa 30 000 eurot
Toetuse suurus saab olla kuni 20% ettevõtja 2019. a eest tasutud tööjõumaksudest
Seisuga 1. veebruar 2020. a äriregistris registreeritud äriühingule, kelle põhitegevusalaks on reisiteenuse osutamine või vahendamine (EMTAK N79)
 • Minimaalne toetuse summa 2 000 eurot
 • Maksimaalne toetuse summa 60 000 eurot
Toetuse suurus saab olla kuni 95% ettevõtja 2019. a eest tasutud tööjõumaksudest
Piletiga sissepääsu alusel tegutsevatele külastuskeskustele või muuseumidele, mis pakuvad külastajatele teenuseid ning mille omanik on 1. veebruari 2020. a seisuga äriregistris registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja, kohaliku omavalitsuse üksuse asutus või kohaliku omavalitsuse üksuse osalusel asutatud sihtasutus või mittetulundusühing
 • Minimaalne toetuse summa 2 000 eurot
 • Maksimaalne toetuse summa 50 000 eurot
Toetuse suurus saab olla kuni 50% turismiatraktsiooni 2019. a märtsi, aprilli, mai ja juuni käibest
Äriregistris seisuga 1. veebruar 2020. a registreeritud eraõiguslikule juriidilisele isikule, mis pakub külastajatele elamusteenuseid loodusturismis või kultuuriturismis või aktiivse puhkuse teenuseid ning mis on leitavad www.puhkaeestis.ee Eesti turismiteenuste andmebaasis
 • Toetuse suurus 3 000 eurot
Tootearenduse toetus ja turismiettevõtete ärimudelite rakendamise väikeprojektide toetus avatakse peagi!

29. aprillil toimunud veebiseminari materjalid on leitavad siit: https://bit.ly/2ynERv5 ning järelvaadatav: https://bit.ly/2L3i1vh
 
Töötukassa kriisimeede
 
Hüvitist makstakse, kui tööandja on olukorras, mis vastab vähemalt kahele tingimusele kolmest:
 • tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30 protsenti võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga;
 • tööandjal ei ole vähemalt 30 protsendile töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda;
 • tööandja on vähemalt 30 protsendil töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30 protsenti või alampalgani.
Hüvitist saavad taotleda nii era- kui avaliku sektori tööandjad, sõltumata ettevõtte suurusest. Hüvitist makstakse neile töötajatele, kellel ei ole tööandjal kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu vähendatud. Selle suurus on 70% töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust. Hüvitise maksimumsuurus on 1000 eurot. Tööandja peab lisaks maksma töötajatele töötasu vähemalt 150 eurot. 
 
3. aprillil toimunud veebiseminar on järelvaadatav: http://player.mind.ee/tootukassa/ ning slaidid siin: https://bit.ly/35zBe10
Rohkem infot: https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis
15501, tth@tootukassa.ee
 
KredExi kriisimeetmed
KredEx pakub järgmisi meetmeid, aitamaks neid ettevõtteid, kes on koroonaviiruse tõttu raskustesse sattunud:
 • Erakorraline käendus uutele laenudele – kui pank on valmis väljastama ettevõttele uue laenu või liisingu, annab KredEx sellele oma käenduse kuni 90% ulatuses.
 • Erakorraline käendus olemasolevatele laenudele – kui pank leevendab olemasoleva pangalaenu või liisingu tagasimaksegraafikut, st võimaldab vähemalt 6-kuulist mkasepuhkust (või kui tagasimaksegraafikut pole, siis pikendab tagasimaksmise tähtaega), siis annab KredEx sellele laenule käenduse.
 • Erakorraline laen otse KredExilt – kui pank keeldub ettevõttele käibe- või investeerimislaenu andmast või on valmis andma vaid ebamõistlikel tingimustel, siis annab KredEx ise ettevõttele laenu.
 • Erakorraline käendus majutus- ja toitlustussektorile, reisibüroodele ja reisikorraldajatele – KredEx annab uutele laenudele ja liisingutele käendust 100% ulatuses, kuid maksimaalselt 700 000 eurot ettevõtja kohta. Käendust saab taotleda panga kaudu alates 7. maist.
 • Erakorraline väikelaenu käendus – ettevõtjatele, kellel on alla 50 töötaja ning kelle aastakäive on alla 10 mln euro. KredEx käendab uut laenu ja liisingut 100% ulatuses, kuid maksimaalselt 100 000 eurot ettevõtja kohta. Käendust saab taotleda panga kaudu alates 7. maist.
 • Erakorraline laen riiklikult olulistele projektidele – KredEx annab laenu summas alates 10 000 000 eurost ettevõtja kohta. Laenu saamiseks tuleb koos taotlusega esitada mh väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri ettepanek taotluse menetlemiseks riiklikult olulise projektina.
 • Erakorraline käendus riiklikult olulistele projektidele – KredEx käendab laenu ja liisingut alates 10 000 000 eurost ettevõtja kohta, kuid mitte rohkem kui 90% tagatavast laenust. Sõltuvalt käenduse taotleja tegevusvaldkonnast võib KredExi-poolne tagatise ulatus olla väiksem. Käenduse saamiseks tuleb pöörduda panka, kes omakorda esitab taotluse KredExile.
Korduma kippuvad küsimused: https://kredex.ee/et/koroona/KKK

Rohkem infot: https://www.kredex.ee/et/koroona
 
Üüritoetus kauplustele
Vabariigi Valitsus on kiitnud heaks üüritoetuse pakkumise koroonaviiruse puhangu tõttu kehtestatud eriolukorras suletud kauplustele. Meetme kogumaht on 3 miljonit eurot. Hetkel on toetuse saamise tingimused väljatöötamisel.

Toetusemeede riigiosaluste omandamiseks
Vabariigi Valitsus on kiitnud heaks toetusmeetme riigiosaluste omandamiseks. Meetme eesmärk on anda majanduslikku kahju kannatanud ettevõtetele kriisiperioodist väljumiseks vajalikku lisakapitali ning võimaldades hiljem ettevõtetel osalused tagasi osta. Meetme sihtrühm on riigile olulist majanduslikku mõju omavad ettevõtted ning suurimad tööjõumakse maksvad eksportijad. Meetme kogumaht on 300 miljonit eurot. Toetuse saaja otsustab valitsus iga kord eraldi.

Maksumuudatused
Riigikogu võttis 15. aprillil vastu maksupaketi, mille eesmärk on leevendada koroonaviirusest tingitud negatiivseid mõjusid ettevõtetele. Tänaseks on suurem osa muudatustest jõustunud.
 • Ajavahemikul 1. mai 2020 kuni 30. aprill 2022 väheneb mitmete kütuse aktsiis. Näiteks diislikütuse aktsiis väheneb 49,3 sendilt 37,2 sendini liitri kohta. Riik eeldab, et aktsiisi langetamine vähendab diislikütuse hinda 14,5 sendi võrra liitri kohta. Maagaasi aktsiis väheneb 79,14 eurolt 40 eurole 1000 m3 kohta. Elektrienergia aktsiisimäär langeb 4,47 eurolt ühele eurole MWh kohta.
 • Alates 1. märtsist kuni eriolukorra lõppemiseni peatub maksuvõlalt intressi arvestamise ja tasumise kohustus. Pärast eriolukorra lõppemist kuni 2021. aasta 31. detsembrini on üldine maksuintressi määr 0.06 protsendi asemel 0.03 protsenti päevas.
 • Juhatuse ja nõukogu liikmete ning VÕS lepingu (nt käsundusleping, töövõtuleping) alusel töötava inimese ravikindlustus ei katke eriolukorra ajal, kui tema tasult ei maksta eriolukorra ajal sotsiaalmaksu vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses.
 • Sotsiaalmaksuseaduse muudatuse kohaselt tuleb tööandjal tasuda sotsiaalmaksu märtsi, aprilli ja mai kohta üksnes tehtud väljamakselt, mitte vähemalt kuumääralt. Muudatustest saavad kasu tööandjad, kelle töötajad on osalise töökoormusega või palgata puhkusel. 
Maksumuudatustega saab lähemalt tutvuda siin: https://bit.ly/2YO21FL

Maaelu Edendamise Sihtasutuse toetusmeetmed
MES on töötanud välja mitmeid meetmeid, mis aitavad leevendada koroonapuhangust tulenevaid majanduslikke raskusi põllumajandus-, toiduainetööstuse- ja maaettevõtjatele (sh majutus, toitlustus jne). Meetmete hulgast leiab:
 • laenukäenduse kommertspankadest väljastatud laenudele,
 • käibe- ja investeerimislaenu koroonaviiruse puhangust tingitud likviidsusprobleemide ületamiseks,
 • maakapitalilaen koroonaviiruse puhangust tingitud likviidsusprobleemide ületamiseks.
Toetuste kohta saab rohkem infot siit: https://www.mes.ee/covid-19-kriisimeetmed

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega