Rohekiirendis sünnivad innovaatilised lahendused kohalike omavalitsuste murekohtadele 

Rohekiirendis sünnivad innovaatilised lahendused kohalike omavalitsuste murekohtadele 

Sparkup Tartu Teaduspargi eestvedamisel toimuvasse rohekiirendisse valiti 20 iduettevõtet, kes hakkavad koostöös kohalike omavalitsustega lahendama keskkonnaküsimusi. Aprilli lõpuni kestva eelkiirendi tulemusel valitakse välja viis tiimi, kes pääsevad edasi põhiprogrammi.  

Rohekiirendi pakub ühelt poolt tuge iduettevõtetele, kes keskenduvad uuenduslikele rohepööret võimendavatele toodetele või teenustele, teisalt aitab kiirendi kaasa idufirmade ja kohalike omavalitsuste koostööle, et kohalikul tasandil rakendada rohkem innovatsiooni ning leida lahendusi keskkonnaküsimustele. Iga kiirendi eelprogrammi valitud tiim läbib koolitusprogrammi ja viis põhiprogrammi pääsevat tiimi saavad lisaks 25 000 euro väärtuses tuge erinevate teenuste kaudu.   

Eelkiirendisse pääses 20 ettevõtet: Stacc, Ungrukivi Selts, Solintel, InsTherm, GreenDice, Gruff Technology, Rexplorer, Hoctum, Trashify tech, Smart Heating, Innoair, SKYCORP Technologies, Wemel Wood, Rotazion, Ruumab, Soldera, Scapelyse, H2Electro, ibiot.io, Rohejuht. 

Sparkup Tartu Teaduspargi juhatuse liige Pirko Konsa väljendas rõõmu kiirendi vastu tuntud huvi üle. „On hea meel, et meie kiirendisse esitati üle kogu Eesti 68 konkureerivat ideed, millest 20 valiti eelprogrammi. Valikuprotsess oli äärmiselt keeruline, arvestades kõigi esitatud nutikate ja suure potentsiaaliga ideede hulka. Mai alguses ootab meid ees veel üks oluline samm, kui valime välja viis kõige mõjusamat lahendust. Nemad asuvad koostöös kohalike omavalitsustega piloteerima oma ideid lokaalsel tasemel, tuues innovatsiooni ja positiivseid muutusi meie kogukondadesse,” lausus Konsa. 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse roheinnovatsiooni projektijuht Laura Gredzens näeb rohekiirendis võimalust lahendada korduvaid probleeme. „Kiirendi eesmärk on soodustada uute rohelahenduste sündi idude, omavalitsuste, kogukondade ja teaduspartnerite koostöös. Omavalitsustel jagub väljakutseid paljudes igapäevaelu puudutavates valdkondades, innovatsioon aitab hoida elukeskkonda ning luua kliimakindlaid lahendusi. Kiirendi suurim väärtus kohalikele omavalitsustele on võimalus lahendada ka korduvaid ja piiriüleseid probleeme,“ märkis Gredzens. 

Tehnopol Startup Inkubaatori juht Kadri Tammai ütles, et täna jõuab innovaatilisi lahendusi meie argiellu vähe, aga taoliste erikiirendite toel on see olukord muutumas. „Kuigi Eestis töötatakse igal aastal välja kümneid uudseid lahendusi nii energeetika, jäätmekäitluse kui ka ringmajanduse valdkonnas, siis meie kõigini jõuavad neist vaid vähesed. Kuna Tehnopoli jaoks on ühtviisi olulised nii startup-ettevõtluse toetamine kui ka regionaalne areng ja uute innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtt üle Eesti, siis on hea meel näha, kuidas rohekiirendi toob edukalt need kaks eesmärki kokku,” ütles Tammai. 

Eelkiirendi demopäev toimub 7. mail, kus valitakse välja viis ettevõtet, kes pääsevad edasi rohekiirendi põhiprogrammi.  

Rohekiirendi elluviimist toetavad Kliimaministeerium ja Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti juhtpartner on Sparkup Tartu Teaduspark, konsortsiumi kuuluvad teadus- ja ärilinnak Tehnopol, Baltic Innovation Agency ja Energex Energy Experts. 

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega